DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  

Odwiedzin:

AKTUALNOŚCI Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa


Dezyderaty dotyczące terminów odbywania zajęć
na studiach stacjonarnych w sem. zimowym 2019/20


Szanowni Państwo,
Pracownicy Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa,
prosimy o złożenie dezyderat dotyczących terminów odbywania zajęć na studiach stacjonarnych w sem. zimowym  2019/20 najpóźniej do wtorku 10 września 2019 r.

Dezyderaty można złożyć osobiście w sekretariacie IPiD lub drogą elektroniczną na adres: nczuba@ur.edu.pl lub  ipid@ur.edu.plDodano: 2019-09-02 09:54:46Dodano: 2019-05-23 11:19:14ZMARŁ PROFESOR FLORIAN ŚMIEJA

Kiedy nam zbrzydną szaleństwa świata, staniemy wobec Boga.
Co po nas zostanie, to się liczy.

(Florian Śmieja)

      Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 4 września 2019 roku w Mississauga w Kanadzie zmarł w wieku 94 lat Profesor dr h.c. Florian Śmieja, hispanista, polonista, poeta, tłumacz, redaktor literackich pism emigracyjnych, Przyjaciel Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Darczyńca, który przekazał swoje archiwum Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej UR.

      Florian Śmieja, urodzony w 1925 roku w Kończycach na Śląsku. W 1940 roku został wywieziony na roboty przymusowe do Meklemburgii w Niemczech, skąd zbiegł do Belgii. Tam ukrywał się do 1944 roku. Po wkroczeniu Pierwszej Dywizji Pancernej generała Maczka przedostał się do Anglii i wstąpił do I Korpusu Polskiego. Po zakończeniu działań wojennych zdał egzamin maturalny w gimnazjum polskim w Szkocji. W latach 1947-1950 studiował anglistykę i hispanistykę na Uniwersytecie w Cork, gdzie uzyskał dyplom Bachelor of Arts. W roku 1950 przyjechał z Irlandii do Anglii. Tu związał się z „Życiem Akademickim”, którego redaktorem został w 1951 roku. Do redakcji pisma pod zmienionym już tytułem „Merkuriusz Polski” powrócił w 1957 roku. W latach 1962-1964 redagował zaś „Kontynenty”. To właśnie na łamach tego pisma publikował swoje teksty poetyckie, krytyczne oraz przekłady. Drukował również w „Orle Białym”, „Kulturze”, „Wiadomościach”, „Oficynie Poetów i Malarzy” oraz w pismach krajowych: „Tygodniku Powszechnym” i „Więzi”.

      W latach 1950-1955 pracował jako asystent Jerzego Pietrkiewicza i lektor języka polskiego w School of Slavonic and East European Studies w Londynie, by w roku 1955 uzyskać dyplom Master of Arts. Siedem lat później doktoryzował się w King`s College w Londynie. Do 1969 roku wykładał hispanistykę w London School of Economics i w University of Nottingham, a następnie przeniósł się do Kanady na University of Western Ontario, gdzie pracował jako visiting professor, zaś od 1970 jako profesor zwyczajny tego uniwersytetu. Od początku lat siedemdziesiątych stale przyjeżdżał do Polski, był wykładowcą iberystyki na Uniwersytecie Wrocławskim, Jagiellońskim i Opolskim. Przez wiele lat był stałym uczestnikiem międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Owocem tych spotkań było przekazanie w 2009 roku własnych archiwaliów dokumentujących życie literackie i kulturalne na emigracji. Wśród najcenniejszych dla badaczy darów znalazły się m.in. bogaty księgozbiór, kompletne roczniki „Oficyny Poetów i Malarzy” oraz „Merkuriusza” i „Kontynentów”, wydawnictwa okolicznościowe, korespondencje ze Stefanią Kossowska, Marią Danilewicz Zielińską, Bolesławem Taborskim, Jerzym Giedroyciem i paryską „Kulturą”, Józefem Bujnowskim, zdjęcia i dokumenty.

      Florian Śmieja jest autorem m.in. tomików poezji: Czuwanie u drzwi (Londyn 1953), Powikłane ścieżki (Londyn 1964), Kopa wierszy (Kanada 1981), Wiersze (Kraków 1982), Jeszcze wiersze (London 1984), Przezorność czasu, London 1992, Ziemie utracone (London 1994), Mały wybór wierszy (Wrocław 1994), Wśród swoich (Mississauga 1998), Wiersze wybrane (Katowice 1998), Niepamiętanie (Mississauga 1999), Bezrok (Mississauga 2001, Nad jeziorem Huron (Mississauga 2002) oraz Późne notacje, (Toruń 2006). Jest także autorem wspomnień m.in. Zbliżenia i kontakty (Katowice 2003), Zbliżenia i kontakty raz jeszcze (Katowice 2007), Ślady światła (Missisauga 2013). Przełożył i opublikował w języku polskim wiele dzieł autorów hiszpańskich i hiszpańskojęzycznych, między innymi: J.R. Jiméneza Srebroń i ja, M. Azueli Gniew, J. L. Martina-Santosa Czas milczenia. Wspólnie z Wacławem Iwaniukiem opublikował w języku angielskim antologię Seven Polish-Canadian Poets (1984). W roku 2012 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego opublikowało w serii „Z archiwum pisarza” zbiór wspomnień Floriana Śmiei Zapiski o świcie w opracowaniu Jolanty Pasterskiej, zaś w roku 2016 Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” oraz Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie wydały tom wierszy wybranych poety pt. Dotykanie świata w opracowaniu Edwarda Zymana i ze wstępem Zbigniewa Andresa.

      Profesor Florian Śmieja w 2011 roku otrzymał srebrny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2015 roku został odznaczony przez króla Hiszpanii Filipa VI Cruz de Encomienda de la Orden de Isabel Católica oraz uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.  

      Profesor do ostatnich chwil życia pozostał Poetą, tworzył i przesyłał przyjaciołom swoje wiersze znad Huronu, gdzie uciekał przed wakacyjnymi upałami.

      W osobie Profesora tracimy nie tylko wspaniałego Mistrza i Nauczyciela, ale przede wszystkim Dobrego Człowieka i Prawego Polaka, który przez całe życie troszczył się o losy Polski oraz jego małej ojczyzny – Śląska i rodzinnych Kończyc.

Cześć Jego Pamięci!

 

Uroczystości żałobne odbyły się w Mississauga w sobotę 7 września, w późniejszym terminie prochy Zmarłego zostaną złożone w Zabrzu-Kończycach.Dodano: 2019-09-09 08:56:54PISZEMY REPORTAŻE - hiperrealistyczna sztuka pop!

Studentki i studenci III roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego wzięli udział w projekcie PISZEMY REPORTAŻE - hiperrealistyczna sztuka pop! Wyniki zaskakujące: świetne, pogłębione teksty, zrywające z kanonicznym wzorcem gatunku poprzez liczne rozwiązania hybrydalne, charakterystyczne dla współczesnych reportaży prasowych. Osiem najlepszych tekstów, za zgodą autorek i autorów, opublikujemy ze wstępem red. Małgorzaty Bożek w III tomie Młode dziennikarstwo. Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie.Dodano: 2019-06-04 14:31:43Wykład z Elsą Daniels ze Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych INPRO

       Studenci I roku drugiego stopnia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w ramach wykładu z wystąpień publicznych, spotkali się z Elsą Daniels, która pracuje w Stowarzyszeniu Projektów Międzynarodowych INPRO w Rzeszowie jako project manager. Zajęcia odbywały się w języku angielskim i dotyczyły roli komunikacji międzyludzkiej  w rozwoju osobowości. Studenci zostali również zaproszeni do udziału w projektach europejskich i wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenie, na przykład w spotkaniach pod nazwą Open Café.

Zapraszamy na stronę WWW Stowarzyszenia: http://www.goinpro.org/pl/Dodano: 2019-05-21 12:20:56Wampiriada 2019 #3Dodano: 2019-05-20 08:14:55[ 1 ] [ 2 ] Następne »