DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  Odwiedzin:

AKTUALNOŚCI Instytutu Filologii Polskiej


Godziny Rektorskie

Informujemy, iż na wniosek Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 26.10.2017 r. do godziny 10:00 ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych I roku I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

2 oraz 3 listopada 2017 r. ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.Dodano: 2017-10-20 14:11:04Nabór na studia podyplomowe BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 1 GRUDNIA 2017 R.

Zapraszamy :-)

      Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (al. Rejtana 16 c, p. 135). Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej UR. Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona od 11.07.2017-01.12.2017. Osoby przyjęte na studia są o tym informowane listownie lub drogą mailową. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymują informację o pierwszym zjeździe. 
Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.podyplomowe.ur.edu.pl/?id=studia&ids=98

Komplet dokumentów winien zawierać:

  • Podanie (wydrukowane z  Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów)
  • Jedno zdjęcia (do teczki osobowej)
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.


Dodano: 2017-10-20 11:04:20Zaproszenie na finał V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisławy Kopiec

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Gmina Lubenia, Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni i Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni serdecznie zapraszają,
na uroczysty finał

V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisławy Kopiec

„O LUBEŃSKI DZWON”

20 października 2017 (piątek)
Uniwersytet Rzeszowski - aula im. Stanisława Pigonia, Al. mjr. W. Kopisto 2 B,

Czytaj więcej »Dodano: 2017-10-11 08:46:05Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

Zakład Literatury Polskiej XX wieku, Instytut Filologii Polskiej,
Uniwersytet Rzeszowski

Zakład Literatury Współczesnej, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej
im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”
zapraszają na

„Ziemiec” – o życiu i twórczości Bogdana Czaykowskiego
Międzynarodowa konferencja naukowa w 85 rocznicę urodzin
i 10 rocznicę śmierci pisarza

Rzeszów, 15–16 listopada 2017

Program konferencji »

Zaproszenie »

Invite »

Formularz zgłoszeniowy »

Registration Form »Dodano: 2017-10-11 08:30:31Nominacja profesorska dla Pani Jolanty Pasterskiej z Wydziału Filologicznego UR

28 września 2017 r. Pani Profesor Jolanta Pasterska otrzymała od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy nominację profesorską i tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Jolanta Pasterska
Prof. dr hab. - nauki humanistyczne, historyk literatury, antropolog literatury. Studia polonistyczne WSP w Rzeszowie (1988); dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (1998); dr hab. (Uniwersytet Śląski, 2009). Po studiach związana z WSP w Rzeszowie (asystent, od 1998 adiunkt), od 2001 – z Uniwersytetem Rzeszowskim (od 2010 profesor nadzw.). Odbyła staże naukowe w UJ (1996-1997; 2005-2006). Członek Senatu WSP w Rzeszowie. W l. 2002-2005 i 2008-2012 zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej; kierownik studiów podyplomowych Wiedza o kulturze z elementami antropologii kultury (2009-2015), kierownik Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej. Redaktor serii Z archiwum pisarza, zastępca redaktora naczelnego pisma „Tematy i Konteksty”. Członek Rady Naukowej pisma „Język i Kultura” (Słowacja) i współpracownik pisma „Ekspresje” (Wielka Brytania). Opiekun Koła Naukowego Antropologów Kultury. Badaczka prozy polskiej XX i XXI wieku. Autorka 3 monografii, 72 artykułów naukowych i 21 recenzji; red. i współred. 27 monografii zbiorowych. Uczestniczyła w 42 zagranicznych i międzynarodowych konferencjach naukowych; zorganizowała 14 konferencji. Wypromowała 4 doktorów i 73 magistrów. Recenzentka w 4 przewodach habilitacyjnych i 10 doktorskich; recenzuje publikacje dla 3 pism naukowych i wydawnictw.

Serdecznie gratulujemy!Dodano: 2017-10-10 14:51:30Rapperswilskie silva rerum

Rapperswilskie silva rerum

Szkice pod redakcją Jana Wolskiego
Biblioteka „Frazy”
Rzeszów 2017
ss. 160
Recenzował: prof. dr hab. Zbigniew Andres


Czytaj więcej »


Dodano: 2017-10-02 12:45:23[ 1 ] [ 2 ] Następne »