DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  

Odwiedzin:

AKTUALNOŚCI Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa


Do wszystkich studentów i prowadzących zajęcia w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa UR

Szanowni Państwo!

W związku z Zarządzeniem nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego (realizacja zajęć dydaktycznych w formie zdalnej) w porozumieniu z Dziekanem Kolegium Nauk Humanistycznych przekazujemy informacje o prowadzeniu zajęć w formie zdalnej z wszystkich przedmiotów na kierunkach: filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz polonistyka stosowana.

Pracownicy prowadzący poszczególne przedmioty określili formy realizacji zajęć w trybie zdalnym i rozpoczynają ich realizację od 23 marca br. (część już jest prowadzona w tej formie). W zamieszczonych tabelach ujęte zostały wszystkie przedmioty na danym roku wraz z określeniem formy ich prowadzenia. Przy każdym roczniku studiów umieszczony został wspólny adres e-mail całego roku, za którego pomocą nauczyciele będą się kontaktować ze studentami i przesyłać materiały oraz zalecenia.

Gorąco zachęcamy Państwa do podjęcia nowej formy pracy. Dla nas wszystkich jest to dzisiaj nowe wyzwanie, któremu chcielibyśmy sprostać jak najlepiej. Nie wiemy, jak długo potrwa ta trudna sytuacja. Dlatego bardzo prosimy wszystkich Państwa o przystąpienie do realizacji zajęć w formie zdalnej, wypełnianie zaleceń prowadzących zajęcia i utrzymywanie określonych form kontaktu. Od naszego wspólnego zaangażowania będzie zależało powodzenie tych zajęć i przebieg semestru letniego. Będzie to dla większości z nas nowa forma pracy, ale możemy w ten sposób dać wyraz dojrzałości obywatelskiej i humanistycznej wrażliwości.

Życzymy Państwu zdrowia i zapraszamy do e-learningu!

Dyrekcja Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa
Dr hab. Janusz Pasterski prof. UR
Dr hab. Elżbieta Mazur prof. URDodano: 2020-03-20 11:57:25Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej

ZARZĄDZENIE JM PROF. DRA HAB. SYLWESTRA CZOPKA W SPRAWIE ZDALNEJ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I rok 1. stopnia

II rok 1. stopnia

III rok 1. stopnia

I rok 2. stopnia

II rok 2. stopnia

 

Filologia polska

I rok 1. stopnia

II rok 1. stopnia

III rok 1. stopnia

I rok 2. stopnia

II rok 2. stopnia

 

Polonistyka stosowana

I rok 1. stopnia

II rok 1. stopniaDodano: 2020-03-20 11:47:53O ważności legitymacji studenckich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów, przedłużające ważność legitymacji studenckich (których ważność została potwierdzona w semestrze zimowym 2019/2020) do dnia 31 maja 2020 r.Dodano: 2020-03-16 18:28:25KONFERENCJA NAUKOWA „EDUKACJA POLONISTYCZNA W (Z)REFORMOWANEJ SZKOLE”

Szanowni Państwo,
zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 27/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 tzw. KORONAWIRUSA Z WUHAN ZMIANIE ULEGA WIOSENNY TERMIN konferencji „EDUKACJA POLONISTYCZNA W (Z)REFORMOWANEJ SZKOLE”.
Spotkanie młodych naukowców, doktorantów i studentów odbędzie się jesienią 18 LISTOPADA 2020 ROKU. Pozostałe ustalenia (tematyka, opłata konferencyjna, publikacja w monografii zbiorowej) pozostają bez zmian.
Organizatorzy konferencji

 Dodano: 2020-03-16 18:11:10Ogłoszenie

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 27/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 tzw. koronawirusa z Wuhan oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia w sprawie koronawirusa od dnia 13.03.2020 r. do odwołania Sekretariat Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego załatwia sprawy w trybie mailowym. Prosimy o kontakt na adres: ipid@ur.edu.pl

Przepraszamy za utrudnienia!Dodano: 2020-03-12 17:54:37OBSZARY POLONISTYKI 7 - zmiana terminu

Szanowni Państwo,
zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 27/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 tzw. KORONAWIRUSA Z WUHAN  zmianie ulega wiosenny termin konferencji OBSZARY POLONISTYKI 7: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej. Spotkanie młodych naukowców, doktorantów i studentów odbędzie się jesienią 18 listopada 2020 roku. Pozostałe ustalenia (tematyka, opłata konferencyjna, publikacja w monografii zbiorowej) pozostają bez zmian.

Organizatorzy konferencji

Zaproszenie >>Dodano: 2020-03-12 13:51:39[ 1 ] [ 2 ] Następne »