DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  Odwiedzin:

AKTUALNOŚCI Instytutu Filologii Polskiej


Rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018
(studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
kierunki filologia polska oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna


      Rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018 w Instytucie Filologii Polskiej UR odbędzie się 03.10.2017 r. zgodnie z poniższym harmonogramem. Jest to dzień przeznaczony na spotkania z Dziekanem Wydziału Filologicznego, Dyrekcją IFP, opiekunami lat, wpisy na semina­ria, zapoznanie się z tokami studiów, wybór specjalności, wykładów monograficznych, zajęć fakultatywnych oraz szkolenia biblioteczne. Decyzją Pani Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UR zajęcia dydaktyczne w tym dniu zostają zawieszone.

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU AKADEMICKIEGO »Dodano: 2017-09-22 08:35:26Przedmiot ogólnouczelniany - zapisy od 13.09.2017 r. do 20.09.2017 r.

ZAPISY NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

szczegółowe informacje - http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-rekrutacji-i-toku-studiow/aktualnosci/przedmioty-ogolnouczelniane/rok-akademicki-2017-2018/semestr-zimowyDodano: 2017-09-12 12:44:50REKRUTACJA NA ROK AKAD. 2017/2018 - II TURA (wrześniowa)

Internetowa Rejestracja Kandydatów 2017/2018 na studia
II TURA (wrześniowa)
(rejestracja kandydatów od 30.08 do 17.09.2017 r.)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału FilologicznegoDodano: 2017-08-01 12:05:56Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe

Zmysły
Aspekty językowo-kulturowe

pod red. Grażyny Filip, Kazimierza Ożoga, Roberta Słabczyńskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów 2017
ss.214
Recenzowała: prof. dr hab. Małgorzata Kita


Czytaj więcej »


Dodano: 2017-09-08 08:50:06Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 1

Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie.
Młode dziennikarstwo 1

pod red. Grażyny Filip, Magdaleny Patro-Kucab, Roberta Słabczyńskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów 2017
ss.208
Recenzowała: prof. dr hab. Maria Wojtak


Czytaj więcej »


Dodano: 2017-09-08 08:40:57Nabór na kurs dokształcający: nauczanie języka polskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej.

Oferta adresowana jest do nauczycieli języka polskiego i absolwentów filologii polskiej  (specjalizacji nauczycielskiej).

Rozpoczęcie kursu planowane jest na listopad 2017.

      Rekrutację na kurs prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (al. Rejtana 16 c, p. 135). Kandydat na kurs winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie  i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej UR. Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona od 28.07.2017 do 27.10.2017. Osoby przyjęte na kurs będą o tym informowane listownie lub drogą elektroniczną. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymają informację o pierwszym zjeździe, który odbędzie się  w dn.18-19.11.2017 r. 
Czas trwania kursu: od listopada 2017 do marca 2018 r. (przewiduje się 6 zjazdów). Koszt kursu wynosi 1000zł.

Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.podyplomowe.ur.edu.pl/?id=kurs&ids=103

Komplet dokumentów winien zawierać:

  • Podanie (wydrukowane z  Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów)
  • Jedno zdjęcie (do teczki osobowej)
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.


Dodano: 2017-07-21 12:49:49[ 1 ] [ 2 ] Następne »