DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  Odwiedzin:

AKTUALNOŚCI Instytutu Filologii Polskiej
      Z głębokim żalem żegnamy Profesora Walerego Pisarka – wybitnego językoznawcę, prasoznawcę, socjolingwistę, specjalistę  z zakresu komunikacji społecznej. Pan Profesor zmarł 5 listopada 2017 r. w Katowicach, tuż przed galą „Ambasador Polszczyzny”, podczas której miał wygłosić laudację na cześć zdobywcy głównej nagrody. Miał 86 lat.
      Walery Pisarek jest autorem blisko 700 prac, w tym 20 książek, m.in. tak znanych, jak; Poznać prasę po nagłówkach (1967), Retoryka dziennikarska (1970), Wstęp do nauki o komunikowaniu (2008). Z jego książek uczyły się pokolenia dziennikarzy.
      Często podkreśla się fakt, że zasługi Pana Profesora dla lingwistyki i dla polszczyzny  są nieocenione. Był inicjatorem Ustawy o języku polskim, pierwszym przewodniczącym, a potem honorowym prezesem Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk. Znany jest też z działalności na polu krzewienia ortografii: był autorem wielu wydań słownika ortograficznego, przewodniczącym jury i autorem wielu testów „Ogólnopolskiego Dyktanda”.
      Odejście Profesora Walerego Pisarka to wielka strata dla całego środowiska. Jak napisał jeden z internautów żegnając Profesora: „Słowniki kapią przecinkami zamiast łez...”Dodano: 2017-11-07 08:35:42REKRUTACJA na studia podyplomowe
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO


      Zapraszamy na III edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych nauczanie języka polskiego jako obcego do Instytutu Filologii Polskiej UR. Czynni zawodowo nauczyciele z województwa podkarpackiego podejmujący ww. studia mają możliwość otrzymania dofinansowania Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

      Absolwent studiów może prowadzić w szkole dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, wspomagać w szkole uczniów powracających z zagranicy, uczyć języka polskiego cudzoziemców przebywających w Polsce lub pracować za granicą.


Czytaj więcej »


Dodano: 2017-11-07 12:32:47Rekrutacja na dwusemestralne studia podyplomowe NEUROLOGOPEDIA

Informujemy, że prowadzimy nabór na V edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych NEUROLOGOPEDIA. Studia zostaną uruchomione od początku semestru letniego, tj. od lutego 2018 r., jeśli zbierze się grupa min. 30 osób (limit miejsc: 45). Kandydaci na studia rejestrują sie w systemie elektronicznej rekrutacji, a następnie składają komplet dokumentów w Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej UR (ul. Rejtana 16 c, p. 135, 35-959 Rzeszów). Rekrutacja potrwa do końca grudnia. Kandydaci do 10.01.2018 r.  otrzymają decyzję o przyjęciu na studia.

Czytaj więcej »Dodano: 2017-11-07 11:46:45Zaproszenie do udziału w warsztatach młodych krytyków

Koło Naukowe Teatr Polonistów STOS  oraz Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie  zapraszają studentów do udziału w warsztatach młodych krytyków. Organizowane one będą podczas tegorocznego 4 Festiwalu Nowego Teatru (17-26 listopada 2017r.). Grupa będzie składała się ze studentów i doktorantów, którzy powinni uczestniczyć w wewnętrznych dyskusjach moderowanych przez Tomasza Domagałę (domagalasiekultury.blog.pl). Oprócz tego zadaniem studentów będzie uczestniczenie w rozmowach po spektaklach oraz  innych zdarzeniach towarzyszących. Zapewniamy wejściówki na wszystkie spektakle.
Chętnych prosimy o kontakt z panią Izabelą Dudek (i.dudek@teatr-rzeszow.pl)

Program »Dodano: 2017-10-31 13:04:25Nabór na studia podyplomowe BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 1 GRUDNIA 2017 R.

Zapraszamy :-)

      Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (al. Rejtana 16 c, p. 135). Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej UR. Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona od 11.07.2017-01.12.2017. Osoby przyjęte na studia są o tym informowane listownie lub drogą mailową. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymują informację o pierwszym zjeździe. 
Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.podyplomowe.ur.edu.pl/?id=studia&ids=98

Komplet dokumentów winien zawierać:

  • Podanie (wydrukowane z  Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów)
  • Jedno zdjęcia (do teczki osobowej)
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.


Dodano: 2017-10-20 11:04:20Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

Zakład Literatury Polskiej XX wieku, Instytut Filologii Polskiej,
Uniwersytet Rzeszowski

Zakład Literatury Współczesnej, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej
im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”
zapraszają na

„Ziemiec” – o życiu i twórczości Bogdana Czaykowskiego
Międzynarodowa konferencja naukowa w 85 rocznicę urodzin
i 10 rocznicę śmierci pisarza

Rzeszów, 15–16 listopada 2017

Program konferencji »

Zaproszenie »

Invite »

Formularz zgłoszeniowy »

Registration Form »Dodano: 2017-10-11 08:30:31[ 1 ] [ 2 ] Następne »