DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  

Odwiedzin:

AKTUALNOŚCI Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 7 sierpnia 2019 roku zmarła,
przeżywszy 93 lata

ŚP. Eugenia Łoch

Profesor nauk humanistycznych doktor habilitowany w latach 1966-1977 nauczyciel akademicki w  Katedrze Literatury i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie


Pożegnanie Pani Profesor odbędziesię 10 sierpnia (sobota) o godz. 9:30
w sali pożegnań Zakładu Pogrzebowego PUK w Lublinie, ul. Cmentarna 8.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się
12 sierpnia (poniedziałek) o godz. 15:00
na Cmentarzu Komunalnym w Dębicy. 

 

Śp. Profesor Eugenia Łoch urodziła się 10 listopada 1926 roku w Dębicy, w rodzinie inteligenckiej. W czasie okupacji niemieckiej ukończyła szkołę podstawową, dwuletnią szkołę handlową i uczestniczyła w tajnych kompletach prowadzonych przez nauczycieli Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w tej szkole i w 1947 roku zdała egzamin dojrzałości. W tym samym roku podjęła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Pracę dyplomową Dramaty historyczne Adolfa Nowaczyńskiego, napisaną pod kierunkiem prof. Jana Nowakowskiego, obroniła w 1951 roku. Następnie kontynuowała studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, zwieńczone w 1958 roku dyplomem magistra. Praca magisterska nosiła tytuł: Źródła historyczne „Turonia” i „Wiernej rzeki” Stefana Żeromskiego, a promotorem rozprawy był prof. Stanisław Pigoń.

W 1966 roku Eugenia Łoch podjęła pracę na stanowisku asystenta w nowo utworzonej Katedrze Literatury i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Była pierwszym pracownikiem naukowym zatrudnionym w tej jednostce, który uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Rozprawa doktorska nosiła tytuł: Twórczość nowelistyczna Ignacego Maciejowskiego-Sewera i została obroniona w 1968 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie; promotorem był prof. Jan Nowakowski. W latach 1971-1973 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego WSP w Rzeszowie.

W roku 1977 Eugenia Łoch przeniosła się do Lublina i związała się na stałe z Zakładem Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W 1978 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy: Pierwiastki mityczne w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza. Geneza i funkcja. Tytuł naukowy, na podstawie monografii Wokół modernizmu, otrzymała w 1996 roku. Zainteresowania naukowe Profesor obejmowały głównie literaturę przełomu XIX i XX wieku. Bibliografia Jej publikacji liczy ponad 100 pozycji, a w dokonaniach szczególne miejsce przypadło prozie nowelistycznej w ujęciu genologicznym i komparatystycznym; zajmowała się twórczością takich pisarzy, jak m.in.: B. Prus, H. Sienkiewicz, I. Maciejowski-Sewer, J. Żuławski, W. Mach, J. B. Ożóg, J. Iwaszkiewicz.

Profesor w czasie swojej działalności naukowo-dydaktycznej wypromowała ok. tysiąca magistrantów, kilkunastu doktorów, recenzowała doktoraty i habilitacje. Od 1983 roku do przejścia na emeryturę w 1997 roku kierowała Zakładem Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski. Pełniła również funkcję Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS w latach 1989-1992 i prodziekana Wydziału Humanistycznego UMCS w latach 1982-1984.

Rodzinie i najbliższym ŚP Profesor Eugenii Łoch składamy wyrazy współczucia i żalu

Dyrektor Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa i Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dodano: 2019-08-08 22:01:20

Sekretariat Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa
w dniach od 30 lipca
do 30 sierpnia 2019 roku nieczynny.

Zapraszamy we wrześniu.Dodano: 2019-07-29 10:42:05Dodano: 2019-05-23 11:19:14PISZEMY REPORTAŻE - hiperrealistyczna sztuka pop!

Studentki i studenci III roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego wzięli udział w projekcie PISZEMY REPORTAŻE - hiperrealistyczna sztuka pop! Wyniki zaskakujące: świetne, pogłębione teksty, zrywające z kanonicznym wzorcem gatunku poprzez liczne rozwiązania hybrydalne, charakterystyczne dla współczesnych reportaży prasowych. Osiem najlepszych tekstów, za zgodą autorek i autorów, opublikujemy ze wstępem red. Małgorzaty Bożek w III tomie Młode dziennikarstwo. Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie.Dodano: 2019-06-04 14:31:43Wykład z Elsą Daniels ze Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych INPRO

       Studenci I roku drugiego stopnia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w ramach wykładu z wystąpień publicznych, spotkali się z Elsą Daniels, która pracuje w Stowarzyszeniu Projektów Międzynarodowych INPRO w Rzeszowie jako project manager. Zajęcia odbywały się w języku angielskim i dotyczyły roli komunikacji międzyludzkiej  w rozwoju osobowości. Studenci zostali również zaproszeni do udziału w projektach europejskich i wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenie, na przykład w spotkaniach pod nazwą Open Café.

Zapraszamy na stronę WWW Stowarzyszenia: http://www.goinpro.org/pl/Dodano: 2019-05-21 12:20:56Wampiriada 2019 #3Dodano: 2019-05-20 08:14:55[ 1 ] [ 2 ] Następne »