DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  Odwiedzin:

AKTUALNOŚCI Instytutu Filologii Polskiej


Nominacja profesorska dla Pani Jolanty Pasterskiej z Wydziału Filologicznego UR

28 września 2017 r. Pani Profesor Jolanta Pasterska otrzymała od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy nominację profesorską i tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Jolanta Pasterska
Prof. dr hab. - nauki humanistyczne, historyk literatury, antropolog literatury. Studia polonistyczne WSP w Rzeszowie (1988); dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (1998); dr hab. (Uniwersytet Śląski, 2009). Po studiach związana z WSP w Rzeszowie (asystent, od 1998 adiunkt), od 2001 – z Uniwersytetem Rzeszowskim (od 2010 profesor nadzw.). Odbyła staże naukowe w UJ (1996-1997; 2005-2006). Członek Senatu WSP w Rzeszowie. W l. 2002-2005 i 2008-2012 zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej; kierownik studiów podyplomowych Wiedza o kulturze z elementami antropologii kultury (2009-2015), kierownik Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej. Redaktor serii Z archiwum pisarza, zastępca redaktora naczelnego pisma „Tematy i Konteksty”. Członek Rady Naukowej pisma „Język i Kultura” (Słowacja) i współpracownik pisma „Ekspresje” (Wielka Brytania). Opiekun Koła Naukowego Antropologów Kultury. Badaczka prozy polskiej XX i XXI wieku. Autorka 3 monografii, 72 artykułów naukowych i 21 recenzji; red. i współred. 27 monografii zbiorowych. Uczestniczyła w 42 zagranicznych i międzynarodowych konferencjach naukowych; zorganizowała 14 konferencji. Wypromowała 4 doktorów i 73 magistrów. Recenzentka w 4 przewodach habilitacyjnych i 10 doktorskich; recenzuje publikacje dla 3 pism naukowych i wydawnictw.

Serdecznie gratulujemy!Dodano: 2017-10-10 14:51:30Rapperswilskie silva rerum

Rapperswilskie silva rerum

Szkice pod redakcją Jana Wolskiego
Biblioteka „Frazy”
Rzeszów 2017
ss. 160
Recenzował: prof. dr hab. Zbigniew Andres


Czytaj więcej »


Dodano: 2017-10-02 12:45:23Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza

Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki.
Twórczość Zygmunta Ławrynowicza

Studia i szkice pod red. Alicji Jakubowskiej-Ożóg i Jana Wolskiego
Biblioteka „Frazy”
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów  2017
ss.  424 
Recenzowała: dr hab. prof. UAM Agnieszka Rydz


Czytaj więcej »


Dodano: 2017-10-02 12:32:15Gry jako palimpsesty tradycji literackiej

Miło nam poinformować, że mgr Michał Żmuda, doktorant Wydziału Filologicznego, otrzymał stypendium badawcze od Narodowego Centrum Nauki. Wyróżnienie zostało przyznane w ramach konkursu „Etiuda 5” na realizację projektu doktorskiego „Gry jako palimpsesty tradycji literackiej”. Celem przedsięwzięcia jest zbadanie relacji pomiędzy medialnością literatury a medialnością cyfrowych gier. Budżet nagrodzonego projektu wynosi 104,7 tys. zł, a jego opiekunem jest dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska z Instytutu Filologii Polskiej. W ramach stypendium doktorant wyjedzie na czteromiesięczny staż naukowy do Center for Computer Games Research na Uniwersytecie IT Copenhagen w Danii. Jest to najważniejszy w Europie ośrodek badań nad cyfrowymi mediami i grami wideo. Wizyta odbędzie się pod kierownictwem prof. Hansa-Joachima Backe.

Wyniki konkursu: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-07-26-etiuda-5-rozstrzygnietaDodano: 2017-09-26 10:47:12Nabór na kurs dokształcający: nauczanie języka polskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej.

Oferta adresowana jest do nauczycieli języka polskiego i absolwentów filologii polskiej  (specjalizacji nauczycielskiej).

Rozpoczęcie kursu planowane jest na listopad 2017.

      Rekrutację na kurs prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (al. Rejtana 16 c, p. 135). Kandydat na kurs winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie  i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej UR. Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona od 28.07.2017 do 27.10.2017. Osoby przyjęte na kurs będą o tym informowane listownie lub drogą elektroniczną. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymają informację o pierwszym zjeździe, który odbędzie się  w dn.18-19.11.2017 r. 
Czas trwania kursu: od listopada 2017 do marca 2018 r. (przewiduje się 6 zjazdów). Koszt kursu wynosi 1000zł.

Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.podyplomowe.ur.edu.pl/?id=kurs&ids=103

Komplet dokumentów winien zawierać:

  • Podanie (wydrukowane z  Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów)
  • Jedno zdjęcie (do teczki osobowej)
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.


Dodano: 2017-07-21 12:49:49Zaproszenie na konferencję naukową

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Sekcja Studiów Międzynarodowych Koła Naukowego Polonistów

ma zaszczyt zaprosić do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Literackie obrazy świata: Wiarygodne iluzje

Konferencja odbędzie się 23 listopada 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zaproszenie »

Formularz zgłoszeniowy »Dodano: 2017-07-06 14:06:33« Poprzednie [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Następne »