DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Artykuły do 2002 r.


2002

 • Zygmunt Sibiga, Szkolna i pozaszkolna edukacja językowa dzieci i młodzieży w zbiorowościach polonijnych Stanów Zjednoczonych [w:] Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą, pod red. J. Kidy i L. R. Wowk, Rzeszów 2002, s. 93 – 100.

 • Elżbieta Mazur, „Poezja rodzinnych krajobrazów”, czyli o wierszach Emila Granata, [w:] Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej, pod red. H. Kurczaba, U. Kopeć, E. Kozłowskiej, Rzeszów 2002, s. 315-324.

 • Elżbieta Mazur, Egzystencjalizm a edukacja filozoficzna w gimnazjum (Wisława Szymborska, „Koniec i początek”), [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 1, pod red. H. Kurczaba, J. Pasterskiej, Rzeszów 2002, s. 163-174.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Model nauczyciela w nauczaniu zintegrowanym, [w:] Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej. Ścieżki badawcze. Pod red. A. Książek-Szczepanikowej i M. Wlazło, Szczecin 2002, s. 64-70.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Nienazwane nazywać milczeniem. O "Płaskorzeźbie" Tadeusza Różewicza (współautor), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2. Seria Filologiczna.  Dydaktyka 1, Rzeszów 2002, s. 175-184.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Biblijne inspiracje w "Pieśni nad pieśniami" Józefa Łobodowskiego i Zuzanny Ginczanki, [w:]  Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans. Pod red. L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2002, s. 163-177.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Rzeszowskie czasopisma literackie po 1989 roku. Fraza 1991-2001. Tycz. Zesz. Naukowe2002, nr 1, s. 39-47.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg,Motyw biblijny jako temat utworów literackich na przykładzie motywu żony Lota [w:] Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej, pod red. H. Kurczaba, U. Kopeć i E. Kozłowskiej, Rzeszów 2002, s. 281-293.

 • Danuta Hejda, Rzeszowskie poszukiwania istoty integracji nauczania [w:] Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej [ścieżki badawcze], pod red. A. Książek-Szczepanikowej i M. Wlazły, Szczecin 2002, s. 56-63.

 • Danuta Hejda, Teksty kultury w edukacji polonistycznej, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Filologiczna. Dydaktyka 1, pod red. H. Kurczaba i J. Pasterskiej, Rzeszów 2002, s. 31-39.

 • Dorota Karkut, O trudnej sztuce percepcji dzieł literackich i malarskich [w:],”Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Filologiczna, Dydaktyka 1. Pod red. H. Kurczaba i J. Pasterskiej. Rzeszów 2002, s.40-53.

 • Elżbieta Kozłowska „Uprawa filozofii” Zbigniewa Herberta na lekcjach języka polskiego. Próba interpretacji. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Dydaktyka 1. Pod red. H. Kurczaba i J. Pasterskiej, Rzeszów 2002, s. 184 – 191.

 • Elżbieta Kozłowska Integracja o charakterze problemowym – uwagi o wykorzystaniu na lekcjach języka polskiego. [w:] Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej. Pod red. H. Kurczaba, U. Kopeć, E. Kozłowskiej, Rzeszów 2002, s. 114 – 122.

 • Urszula. Kopeć: Kształcenie umiejętności czytania w szkole podstawowej. [W:] Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej, pod red. H. Kurczaka, U. Kopeć, E. Kozłowskiej,Rzeszów 2002s. 191 – 199.

 • Urszula Kopeć: Rembrandta dialog z przypowieścią biblijną na temat miłości (propozycja dydaktyczna)

 • [W:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu pod red. H. Synowiec. Katowice 2002, s.358 – 365.

 • Urszula Kopeć: O kształceniu umiejętności czytania ze zrozumieniem w szkole podstawowej. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 1” pod red. H. Kurczaba i J. Pasterskiej. Rzeszów 2002, s. 107 – 113.

2001

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, Egzamin z języka polskiego w ocenie uczniów kl. I szkół średnich, [w:] Kłopotliwy problem - badanie polonistycznych osiągnięć uczniów, pod red. Haliny Kosętki i Zenona Urygi. Seria "Nowoczesna Szkoła", t. 4, Wyd. Naukowe Akad., Pedagogicznej, Kraków 2001, s. 64-70.

 • Danuta Hejda, Koncepcja integracji nauczania w ujęciu rzeszowskich dydaktyków, „Język Polski w Szkole dla klas IV-VI”, rok szk. 2000/2001, zeszyt 3, Kielce 2001, s.9-16.

 • Urszula Kopeć: Badania słownictwa nazywającego uczucia w języku uczniów szkół średnich.(W:) Kłopotliwy problem – badanie polonistycznych osiągnięć uczniów. Pod red. H. Kosętki i Z. Urygi. Kraków 2001, s. 140 – 145.

 • Urszula Kopeć: O niektórych związkach malarstwa i poezji barokowej. „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna”. Warszawa 2001, nr 2, s. 39 – 44

 • E. Mazur, Profesor (artykuł o prof. UR dr. hab. Henryku Kurczabie), „Osiedlowy Świ@t” 2001 nr 1, s. 4.

2000

 • Elżbieta Mazur, Inspiracje muzyczne w „Portrecie przestrzennym” Emila Granata, [w:] Polonistyka zintegrowana, pod red. K. Ożoga i J. Pasterskiej, Rzeszów 2000, s. 301-308;

 • Tadeusz Półchłopek, Despirytualizacja „nietoperza literatury” w komedii Aleksandra Fredry „Nowy Don Kiszot”. Polonistyka zintegrowana, Rzeszów 2000, s. 217-228

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, Człowiek i historia w wierszach Józefa Łobodowskiego, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie”. Seria Filologiczna, z.  Historia literatury 37, Rzeszów 2000, s. 43-59.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, Józef Łobodowski - „Rozmowa nocna”. Próba interpretacji [w:] Polonistyka zintegrowana. Prace ofiarowane Prof. Henrykowi Kurczabowi, Rzeszów 2000, s. 275-282.

 • Danuta Hejda, Znaczenie kubizmu dla poszukiwań estetycznych Awangardy Krakowskiej, [w:] Humanistyka zintegrowana, pod red. K. Ożoga i J. Pasterskiej, Rzeszów 2000, s.247-257.

 • Dorota Karkut,  Malarskie inspiracje lekcji polonistycznych [w:], Polonistyka zintegrowana. Pod red. K. Ożoga, J. Pasterskiej. Rzeszów 2000.,s.121-131.

 • Elżbieta Kozłowska Natura a problematyka egzystencji człowieka (na przykładzie „Bene nati” Elizy Orzeszkowej) [w:] Polonistyka zintegrowana. Pod red. K. Ożoga i J. Pasterskiej, Rzeszów 2000, s. 239 – 245.

 • Urszula Kopeć: „Kochać to ufać, (…) Razem iść drogą długą i czystą. „Jak Justyna Orzelska i Jan Bohatyrowicz rozumieją pojęcie miłości? (W:) Polonistyka zintegrowana pod red. K. Ożoga, J. Pasterskiej. Rzeszów 2000, s. 175-181.Dodano: 2009-05-05 13:30:07


« Wstecz