DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
XII DNI POLONISTYKI I DZIENNIKARSTWA - FOTOREPORTAŻ Z WYNIKAMI KONKURSÓW


      W dniach 2-7 kwietnia 2019 r. w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa odbył się cykl imprez kulturalno-naukowych o wspólnej nazwie Dni Polonistyki i Dziennikarstwa. Wydarzenie zorganizowano już po raz dwunasty, ale po raz pierwszy pod zmienioną nazwą, która zastąpiła wcześniejszą: Tydzień Polonistów.

       W tym roku patronat honorowy nad całym cyklem objęli: Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch. Medialnie wsparli nas: Polskie Radio Rzeszów, Telewizja Polska Oddział Rzeszów, Radio Feniks, Gazeta Wyborcza oraz Nowiny.

       Program wydarzeń był bardzo bogaty. Już pierwszego dnia uczestnicy mogli przysłuchiwać się dwóm debatom dziennikarzy. Pierwsza dotyczyła blasków i cieni zawodu dziennikarza, a wzięli w niej udział redaktorzy z lokalnych mediów, druga była rozmową z młodymi dziennikarzami – absolwentami kierunków: filologia polska oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna na naszej uczelni. Między debatami studenci i uczniowie szkół partnerskich mogli wziąć udział w warsztatach. Do wyboru były następujące tematy: Czy gry komputerowe są literaturą? (prowadzenie: dr Michał Żmuda), Pitching – sztuka uwodzenia słowem  (mgr Małgorzata Bożek), Zarządzanie reputacją i wizerunkiem w internecie (dr Jarosław Kinal), Paszcze, paszczodźwięki i czytanki, czyli jak budować relacje dźwiękowe (red. Grażyna Bochenek), Elementy dramy stosowanej w pracy z grupą – Stowarzyszenie KLANZA (Magdalena Dec, Małgorzata Grabek).

       Naukowy charakter wydarzeń podkreśliły wykłady zaproszonych gości: dra hab. Michała Rusinka, wykładowcy akademickiego, retora, asystenta noblistki (Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej) oraz prof. dra hab. Kazimierza Ożoga, miłośnika polszczyzny, popularyzatora wiedzy o języku (Słowa dobre i złe w mediach). Obydwa – okraszone charyzmą mówców – zostały niezwykle ciepło przyjęte przez słuchaczy.

       We środę, 3 kwietnia, odbyła się Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów. Po raz pierwszy w jedną konferencję zostały połączone trzy cykliczne sesje: Obszary polonistyki 6: Internet a język, literatura, kultura i sztuka współczesna (opieka naukowa: dr hab. prof. UR Maria Krauz), Młode dziennikarstwo 3 (prof. dr hab. Grażyna Filip), W stronę edukacji 2: Lektura wobec wyzwań współczesności (dr hab. prof. UR Dorota Karkut, dr Agata Kucharska-Babula). W sumie we wszystkich trzech sekcjach referaty wygłosiło ponad 80 młodych naukowców – studentów i doktorantów.

       W tym samym dniu odbyło się pierwsze spotkanie z nowego cyklu: Pisarze Podkarpacia. W ramach tego cyklu organizatorzy pragną prezentować sylwetki pisarzy i poetów wywodzących się z naszego regionu. Na pierwsze spotkanie została zaproszona  Magdalena Louis – pisarka, dziennikarka, tłumaczka, autorka powieści: Ślady hamowania, Pola, Kilka przypadków szczęśliwych, Zaginione oraz Sonia, a także zbioru reportaży Chcę wierzyć w waszą niewinność.

       Dla miłośników rywalizacji organizatorzy przygotowali konkursy: dyktando uniwersyteckie (które czytała aktorka Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie) oraz konkurs recytatorski Fantastycznie lutnia nastrojona. Z kolei amatorzy studenckich występów mogli obejrzeć sztukę pt. Moralność pani Dulskiej (studencki teatr S.T.O.S.) oraz posłuchać koncertu piosenek  (przegląd pt. Student potrafi). Już po raz trzeci odbyło się też spotkanie z Grupą Filmową Darwin.

       Tradycyjnie Dni Polonistyki i Dziennikarstwa zamknęła weekendowa konferencja logopedyczna. VIII Rzeszowska Sesja Logopedyczna była poświęcona komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Temat konferencji jest parafrazą słów Juliusza Słowackiego:

Chodzi mi o to,  aby język giętki / Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki, / A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,  /  A czasem piękny jak aniołów mowa...

       Tematyka referatów dotyczyła jednak nie tego, jak sprawnie posługiwać się językiem w poezji, ale tego, jak pomóc osobom, które nie potrafią zakomunikować najprostszych, podstawowych potrzeb: jak wspomagać mowę gestami, jak zapewnić osobom niemówiącym udział w życiu społecznym, jak wykorzystywać systemy obrazkowe w komunikacji, jak technicznie wspierać rozwój komunikacji osób z najgłębszymi dysfunkcjami ruchu, największymi niepełnosprawnościami intelektualnymi.

       W tegorocznych wydarzeniach Dni Polonistyki i Dziennikarstwa wzięło udział ponad tysiąc osób: pracowników i studentów naszego wydziału, pracowników i studentów innych wydziałów, uczniów, nauczycieli, dziennikarzy, terapeutów, młodych naukowców, zaproszonych gości. Obchody uświetniła obecność studentów w strojach z epoki oraz uniwersyteckiej maskotki – słonia ArtURa.

Tak wyglądał ramowy program XII Dni Polonistyki i Dziennikarstwa


WTOREK, 2.04.2019

 Uroczysta inauguracja XII Dni Polonistyki i Dziennikarstwa z udziałem JM Rektora UR prof. dra hab. Sylwestra Czopka


Blaski i cienie pracy dziennikarza
– debata (uczestnicy: red. Grzegorz Boratyn – TVP3, red. Małgorzata Bujara – „Gazeta Wyborcza”, red. Andrzej Sroka – Polskie Radio Rzeszów, red. Grażyna Bochenek – Polskie Radio Rzeszów, red. Beata Pukło – Telewizja Głusi, red. Stanisław Sowa – „Nowiny”, red. Natalia Wojtowicz – gość specjalny z Ukrainy); prowadzenie Klaudia Piętka i Maciej Prokop


IX Dyktando Uniwersyteckie
– czytała Anna Demczuk – aktorka Teatru im. Wandy Siemaszkowej


Warsztaty dla uczniów i studentów
: Czy gry komputerowe są literaturą? – dr Michał Żmuda


Warsztaty dla uczniów i studentów:
Pitching – sztuka uwodzenia słowem
mgr Małgorzata Bożek


Warsztaty dla uczniów i studentów:
Zarządzanie reputacją i wizerunkiem w internecie
– dr Jarosław Kinal


Warsztaty dla uczniów i studentów:
Paszcze, paszczodźwięki i czytanki, czyli jak budować relacje dźwiękowe
– red. Grażyna Bochenek


Warsztaty dla uczniów i studentów:
Elementy dramy stosowanej w pracy z grupą – Stowarzyszenie KLANZA –
Magdalena Dec, Małgorzata Grabek


Słowa dobre i złe w mediach
– wykład prof. dra hab. Kazimierza Ożoga


Rozmowy z młodymi dziennikarzami
absolwentami polonistyki i dziennikarstwa – debata (uczestnicy: Adam Bienias, Kamil Lech, Mateusz Chmiel, Joanna Gościńska, Jakub Chodyniecki, Natalia Chrapek); prowadzenie: Marcin Starzec i Klaudia Oronowicz


Ogłoszenie wyników  IX Dyktanda Uniwersyteckiego

W tym roku udział w dyktandzie wzięły osoby z różnych miejscowości (Warszawy, Krakowa, Przeworska, Rzeszowa). Tekst dyktanda autorstwa dr Ewy Błachowicz przeczytała pani Anna Demczuk, aktorka Teatru im. Wandy Siemaszkowej

Wyniki IX Dyktanda Uniwersyteckiego:
   I miejsce: Arkadiusz Kleniewski
   II miejsce: Piotr Stęchły
   III miejsce: Magdalena Oczek
   Wyróżnienia: Agnieszka Mazur, Matylda Zatorska


Moralność pani Dulskiej
– sztuka w wykonaniu teatru studenckiego STOS, w reż. Anny Demczuk – aktorki  z teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie


Student potrafi
– prowadzenie: Amanda Moskal, Marcin Starzec


Środa, 3.04.2019

Otwarcie Miedzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów


Obszary polonistyki 6
: Internet a język, literatura, kultura i sztuka współczesna


Młode dziennikarstwo 3

W stronę edukacji 2: Lektura wobec wyzwań współczesności


Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej
– wykład dra hab. Michała Rusinka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


Studenci mają głos
– pokaz filmów studenckich


Fantastycznie lutnia nastrojona
– VI edycja konkursu recytatorskiego – prowadzenie: dr Wojciech Maryjka


Wyniki Fantastycznie lutnia nastrojona
– VI edycja konkursu recytatorskiego – prowadzenie: dr Wojciech Maryjka

3 kwietnia 2019 roku w ramach XII Dni Polonistyki i Dziennikarstwa odbyła się VI edycja konkursu recytatorskiego „Fantastycznie lutnia nastrojona” zorganizowanego przez Sekcję Literaturoznawców oraz Sekcję Studiów Międzynarodowych Koła Naukowego Polonistów. W konkursie wzięło udział 23 recytatorów i recytatorek.
Komisja artystyczna w składzie: dr Ewa Błachowicz, mgr Stanisław Ożóg i dr Jan Wolski postanowiła przyznać:

  • Pierwszą nagrodę i statuetkę Alicji Skibickiej, studentce Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  • Drugą nagrodę Kindze Tadli, reprezentującej III Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie.
  • Trzecią nagrodę Patrycji Kaweckiej, reprezentującej Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy WSIiZ w Rzeszowie.

Jury przyznało również trzy równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je:

  • Sabina Szetela, uczennica Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy WSIiZ w Rzeszowie.
  • Paulina Płodzień, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie.
  • Bartosz Gabrychowicz, student Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Organizatorzy składają serdeczne gratulacje laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom.


Z cyklu: Pisarze Podkarpacia – spotkanie z Magdaleną Louis
– prowadzenie: prof. dr hab. Jolanta Pasterska, lic. Dominika Bełz


Spotkanie z Grupą Filmową Darwin
– prowadzenie: dr Wojciech Birek, lic. Ewelina Brzostowska


Kilka ujęć z tego co się działo między imprezami w dniach 2-3.04.2019 r.VIII RZESZOWSKA SESJA LOGOPEDYCZNA
NIEDZIELA, 6-7.04.2019 r.

W dniach 6-7 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się VIII Rzeszowska Sesja Logopedyczna. W tym roku była ona poświęcona komunikacji alternatywnej i wspomagającej:

Kiedy język giętki nie umie powiedzieć tego, co pomyśli głowa -
- metody alternatywnej komunikacji w terapii logopedycznejDodano: 2019-04-10 14:34:39


« Wstecz