DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dokumenty dydaktyczne (rok rozpoczęcia studiów 2014/2015)


STUDIA I STOPNIA

1. Wykaz dokumentów i informacji składających się na opracowaną przez IFP dokumentację KRK

2. Opis zakładanych efektów kształcenia dla programu kształcenia z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru kształcenia

2a. Efekty kształcenia w zakresie przygotowania do pracy nauczyciela wg standardów kształcenia nauczycieli

3. Opis sposobu weryfikacji efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia (przedmiotów), form zajęć

4. Matryca efektów kształcenia dla studiów 1. stopnia

5. Regulamin praktyk pedagogicznych i zawodowych

5a. Regulamin praktyk pedagogicznych, studia 1. stopnia

5a1. Regulamin praktyk zawodowych, specjalność logopedyczna z kształceniem polonistycznym

5b. Regulamin praktyk zawodowych, specjalność edytorsko-medialna

5b1. Dzienniczek praktyk, specjalność edytorsko-medialna

5d. Regulamin praktyk zawodowych, specjalność dziennikarstwo

wzór formularza (zgoda na odbycie praktyki)

wzór opinii o przebiegu praktyki

wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki

6. Plany studiów 1. stopnia, studia stacjonarne (tzw. siatki)

7. IFP. Infrastruktura

8. Monitorowanie karier absolwentów filologii polskiej oraz wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

9. Współdziałanie z interesariuszami zewnętrznymi

10. Wykorzystanie wzorców międzynarodowych (kierunek filologia polska)

11. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny – m. przedmiotów podstawowych i ogólnouniwersyteckich

11A. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny – m. przedmiotów literaturoznawczych i teoretycznoliterackich

11B. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny – m. przedmiotów językoznawczych

11C. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny – m. przedmiotów fakultatywnych

12. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalizacji nauczycielskiej

12A. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności dodatkowej – logopedycznej z kształceniem polonistycznym

12A.1. Sylabusy przedmiotów, których nie zamieszczono w głównym katalogu

13. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności edytorsko-medialnej

14. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności dziennikarstwo

 

STUDIA II STOPNIA

1. Wykaz dokumentów i informacji składających się na opracowaną przez IFP dokumentację KRK

2. Opis zakładanych efektów kształcenia dla programu kształcenia z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru kształcenia

2a. Efekty kształcenia w zakresie przygotowania do pracy nauczyciela wg standardów kształcenia nauczycieli

3. Opis sposobu weryfikacji efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia (przedmiotów), form zajęć

4. Matryca efektów kształcenia dla studiów 2. stopnia

5. Regulamin praktyk pedagogicznych i zawodowych

5a. Regulamin praktyk pedagogicznych, studia 2. stopnia stacjonarne i niestacjonarne

5b. Regulamin praktyk zawodowych, specjalność concierge – reklama i public relations

5b1. Dzienniczek praktyk, specjalność concierge – reklama i public relations

5c. Regulamin praktyk zawodowych, specjalność edytorstwo

wzór formularza (zgoda na odbycie praktyki)

wzór opinii o przebiegu praktyki

wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki

6a. Plany studiów 2. stopnia, studia stacjonarne (tzw. siatki)

6b. Plany studiów 2. stopnia, studia niestacjonarne (tzw. siatki)

7. IFP. Infrastruktura

8. Monitorowanie karier absolwentów filologii polskiej oraz wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

9. Współdziałanie z interesariuszami zewnętrznymi

10. Wykorzystanie wzorców międzynarodowych (kierunek filologia polska)

11. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny, studia stacjonarne

11a. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny, studia niestacjonarne

11.1. Sylabusy przedmiotów, których nie zamieszczono w głównym katalogu

12. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalizacji nauczycielskiej, studia stacjonarne

12a. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalizacji nauczycielskiej, studia niestacjonarne

12/I. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł bez specjalizacji/specjalności, studia niestacjonarne

13. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności edytorstwo, studia stacjonarne

14. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności concierge – reklama i public relations, studia stacjonarne

15. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności dodatkowej wiedza o kulturze, studia stacjonarne

15A. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności dodatkowej nauczanie języka polskiego jako obcego, studia stacjonarne

15A.1. Sylabusy przedmiotów, których nie zamieszczono w głównym kataloguDodano: 2014-10-06 09:47:45


« Wstecz