DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Mój Teatr Różewicza


Kazimierz Braun

Współpraca: Justyna Hofman-Wiśniewska

Mój teatr Różewicza

Z Archiwum Pisarza, t. V


Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów 201

ss. 262

Recenzował: prof. nadzw. dr hab. Ryszard Strzelecki

 

 

      „Mój” teatr Różewicza Kazimierza Brauna wyrasta z jego historii ży­cia i artystycznych przedsięwzięć, z wieloletniej współpracy z Tade­uszem Różewiczem.
      Refleksje i przemyślenia reżysera poprzedzone są ob­szernym opracowaniem Justyny Hofman-Wiśniewskiej Grand drame – Grand théâtre oraz analizą kolej­nych etapów realizacji dramatów Tadeusza Różewicza przez Kazimierza Brauna opatrzoną znamiennym tytułem Dramat rozpadu w teatrze wspólnoty.
      Walory poznawcze książki są zasadnicze i wielorakie. Obejmuje ona ważne zjawisko teatru polskiego, ukazuje teatralny dialog pisarza z reżyserem, który łączy doświadczenie i kompetencje człowieka te­atru z uwrażliwieniem na potrzeby refleksji akademickiej. Tom zawiera również chronologiczne omówienie realizacji dramatów poety przez Kazimierza Brauna i dokumentację ich recepcji oraz obszerny aparat in­formacyjny, bibliografię, zdjęcia, indeks.

Z recenzji prof. nadzw. dra hab. Ryszarda Strzeleckiego

 

Spis treści:  

Podziękowania

Wprowadzenie

Justyna Hofman-Wiśniewska: Grand Drame – Grand Théâtre

Dramat Różewicza – Teatr Brauna

Tadeusz Różewicz: poeta, dramatopisarz, wizjoner teatru

Kazimierz Braun: od Norwida do Różewicza

Wewnątrz słów – wewnątrz zdarzeń

Poetycki realizm – realizm poetycki

Dramat rozpadu w teatrze wspólnoty

Rozpadu akt pierwszy – przed progiem raju

Rozpadu akt drugi – rozpad spójny

Rozpadu akt trzeci – teatr scala rozbity świat

Rozpadu akt czwarty – nieuchronność tragedii

Rozpadu akt piąty – i wyłaniający się świat scalony

Rozpadu akt szósty – i ślad nadziei

Postscriptum


Kazimierz Braun: Mój teatr Różewicza

Jak to się zaczęło

Akt przerywany, Lublin, 1970, Teatr Telewizji, 1970

Glosa 1. „Scena narastająca”

Glosa 2. Wypowiedź Justyny Hofman-Wiśniewskiej

Glosa 3. Wypowiedź Krzysztofa Sielickiego

Przenikanie według tekstów Różewicza i innych, Lublin, 1971

Glosa. Mirosław Derecki, Młoda „stajnia” Kazimierza Brauna

Kartoteka, Lublin, 1972

Glosa. Wyjście z „pudełka” – „scena ulicowa”

Stara kobieta wysiaduje, Lublin, 1973

Glosa 1. Krzysztof Sielicki, Opis przedstawienia

Glosa 2. Wypowiedź Justyny Hofman-Wiśniewskiej

Białe małżeństwo, Wrocław, 1975, Port Jefferson, Nowy Jork, USA, 1975

Glosa. Białe małżeństwo w USA. Opracował Zbigniew Reszelewski

Stara kobieta wysiaduje, Teatr Telewizji, 1976

Glosa. Odpowiedzi na pytania Anny Matusiak

Kartoteka, Sofia, Bułgaria, 1978

Kartoteka, Kraków, 1979

Przyrost naturalny, Wrocław, 1979

Glosa 1. Przyrost naturalny – od wizji dramatu do wizyjnego widowiska

Glosa 2. Krystyna Demska, O przedstawieniu „Przyrostu naturalnego

Glosa 3. „Przyrost naturalny” w Hiszpanii

Glosa 4. Eric Shorter, Mozolna droga do teatralnej rewelacji

Glosa 5. B.A. Young, Wejście Polaków

Glosa 6. Desmond Rushe, Pasjonujące zaproszenie do podjęcia ryzyka

Glosa 7. P.F. Byrne, Niezwykła noc teatralna w Gate Theatre

Kartoteka, Storrs, Connecticut, USA, 1980

Kartoteka, South Bend, Indiana, USA, 1982

Glosa. Richard Burns, Triumf Brauna w „Kartotece” Różewicza

Stara kobieta wysiaduje, Dublin, Irlandia, 1983

Glosa 1. Desmond Rushe, Polski labirynt metafor o zadziwiającej sile

Glosa 2. David Nowlan, Polska sztuka w The Project Art Center Theatre

Glosa 3. Ryan O’Donahue, Stara kobieta wysiaduje

Pułapka, Wrocław, 1984

Glosa. Wiara – posłuszeństwo – miłość

Odejście głodomora, Princeton, New Jersey, 1986

Odejście głodomora, Buffalo, 1987

Glosa. Marc Robinson, Cały świat jest klatką

Przyrost naturalny, Chicago, 1989

Kartoteka rozrzucona, Buffalo, 2006

Glosa 1. List do Justyny Hofman-Wiśniewskiej

Glosa 2. Mark F. Tattenbaum, Przetwarzanie, wyrzucanie i dodawanie fra­gmentów: „Kartoteka rozrzucona” Różewicza w Stanach Zjednoczonych

Języki teatru

Języki teatru pierwsze i drugie, Wrocław – Buffalo, 1984–1986

Języki teatru trzecie. Początek, Wrocław, 2002

Języki teatru trzecie. Zakończenie, Wrocław, 2007


Posłowie
 

Teksty Tadeusza Różewicza w reżyserii Kazimierza Brauna

Tadeusz Różewicz’s texts in Kazimierz Braun’s direction

Wykaz ilustracji  

Bibliografia 

Summary  

Indeks osobowyDodano: 2016-02-04 10:09:00


« Wstecz