DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Oferta dydaktyczna dla studentów - wykaz zajęć prowadzonych przez pracowników Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia


dr hab. Marek Nalepa, prof. UR

 • historia literatury polskiej (epoki staropolskie i oświecenie),
 • arcydzieła literatury europejskiej do 1822,
 • podstawy edytorstwa,
 • kultura mniejszości narodowych i etnicznych,
 • seminarium magisterskie*,
 • analiza i interpretacja dzieła literackiego,
 • nauki pomocnicze historii literatury polskiej.

  *Tematyka seminariów magisterskich

 1. Kategoria melancholii i wstrętu w literaturze polskiej.
 2. Grzech i jego literackie amplifikacje.
 3. Ludzkie lęki i obawy oraz ich kulturowa eksterioryzacja (wampir, duch, widmo etc.).
 4. Najważniejsze motywy i wątki w poezji lat 1793-1806 (np. więzień, pielgrzym, wygnaniec, bezdomność, rozpacz, nadzieja, samobójstwo, naród, państwo, misja etc.).
 5. Ideologia ziemiańska w poezji późnego oświecenia (sielanka, poemat opisowy i dydaktyczny, poezja okolicznościowa).
 6. Bohater literatury staropolskiej i oświeceniowej (postać literacka i postać historyczna, bohater pozytywny i negatywny, oświeceniowa reguła typowości i romantyczny indywidualizm, wzorce osobowe, różne typy bohatera związane z pełnionymi funkcjami społecznymi, przynależnością środowiskową i zawodową, wiekiem etc, np. dziecko, kobieta, matka, żona modna, mieszczanin, dworzanin, błazen, żołnierz, ksiądz, kochanek, mąż, libertyn etc.)
 7. Zabawki i ich symbolika w literaturze polskiej (lalka, marionetka, bębenek etc.).
 8. Żałoba ojca i matki po stracie dziecka na przykładzie wybranych utworów literatury polskiej.
 9. Męska perspektywa postrzegania kobiecości na wybranych przykładach literackich – „od uwielbienia do wzgardy”.
 10. Twórczość Wincentego Różańskiego i jej związki z prozą oraz poezją Edwarda Stachury.
 11. Edytorstwo tekstów oświeceniowych.
 12. Poezja okolicznościowa w Polsce w l.1730-1830.


dr hab. Jolanta Kowal, prof. UR

 • kultura i literatura sarmacka 
 • kultura polska w perspektywie europejskiej
 • wykład monograficzny
 • historia prasy polskiej
 • seminarium licencjackie*

    *Tematyka seminariów licencjackich

 1. Wybrane aspekty twórczości najwybitniejszych poetów doby stanisławowskiej (I. Krasickiego, A. Naruszewicza, S. Trembeckiego, F. Karpińskiego, F.D. Kniaźnina).
 2. Twórczość komediowa polskiego oświecenia.
 3. Czasopiśmiennictwo polskiego oświecenia.
 4. Literacki Parnas Wilna pierwszego trzydziestolecia XIX wieku.
 5. Rola i znaczenie Uniwersytetu Wileńskiego dla rozwoju oświecenia na Litwie.
 6. Literackie pokłosie kultu Napoleona na Litwie.
 7. Pochlebne adresy do wrogów w utworach doby porozbiorowej.
 8. Idea porozbiorowego prowidencjalizmu (na wybranych przykładach z literatury).
 9. Kreacja Napoleona w poezji doby Księstwa Warszawskiego (na wybranych przykładach).
 10. Kreacja cara Aleksandra I w poezji doby Królestwa Polskiego (na wybranych przykładach).
 11. Zapowiedzi romantyzmu w poezji polskiej z pierwszych lat narodowej niewoli.
 12. „Niezłomna praca wszystko pokona” – echa myśli Wergiliusza w Ziemiaństwie polskim Kajetana Koźmiana.
 13. Mickiewicz klasycyzujący (na podstawie pierwocin literackich wieszcza).
 14. W kręgu dyskusji nad romansami (na wybranych przykładach z lat 1800–1830).
 15. Czasopiśmiennictwo polskie na Litwie w epoce porozbiorowej (wybrane zagadnienia).


 
dr hab. Roman Magryś, prof. UR

 • historia literatury polskiej (epoka staropolska i oświeceniowa),
 • kultura i literatura sarmacka,
 • europejskie dziedzictwo kultury,
 • analiza dzieła literackiego,
 • kultura i literatura sarmacka,
 •  arcydzieła literatury powszechnej,
 • retoryka w piśmiennictwie staropolskim i oświeceniowym,
 • dramat staropolski i oświeceniowy,
 • seminarium magisterskie*.


     * Tematyka seminariów magisterskich

 1.  Oda w dobie staropolskiej
 2.  Oda w okresie oświecenia
 3. Oda w XIX wieku
 4. Badania Teresy Kostkiewiczowej nad epoką oświecenia
 5. Religia i polityka w literaturze polskiej schyłku oświecenia
 6. Świat nadprzyrodzony w dziełach romantyków
 7. Polski ziemianin w literaturze XIX i XX wieku
 8. Kapitalizm i cywilizacja przemysłowa w literaturze polskiej XIX i XX wieku
 9. Druga wojna światowa i Holokaust w literaturze polskiej XX wieku
 10. Pokolenie Kolumbów w literaturze PRL-u
 11. PRL- w twórczości Tadeusza Konwickiego i Sławomira Mrożka
 12. Religijne horyzonty polskiej literatury współczesnej


dr Grzegorz Trościński

 • historia literatury staropolskiej,
 • arcydzieła literatury europejskiej od Homera do końca XVI w.,
 • retoryka w piśmiennictwie staropolskim i oświeceniowym,
 • dramat staropolski i oświeceniowy,
 • kultura polska w perspektywie europejskiej,
 • kultura i literatura sarmacka.

·         literatura staropolska

·         arcydzieła literatury powszechnej

·         retoryka w piśmiennictwie staropolskim i oświeceniowym

 

Tematyka seminariów magisterskich

1.      Oda w dobie staropolskiej

2.      Oda w okresie oświecenia

3.      Oda w XIX wieku

4.      Badania Teresy Kostkiewiczowej nad epoką oświecenia

5.      Religia i polityka w literaturze polskiej schyłku oświecenia

6.      Świat nadprzyrodzony w dziełach romantyków

7.      Polski ziemianin w literaturze XIX i XX wieku

8.      Kapitalizm i cywilizacja przemysłowa w literaturze polskiej XIX i XX wieku

9.      Druga wojna światowa i Holokaust w literaturze polskiej XX wieku

10.  Pokolenie Kolumbów w literaturze PRL-u

11.  PRL- w twórczości Tadeusza Konwickiego i Sławomira Mrożka

12.  Religijne horyzonty polskiej literatury współczesnejDodano: 2010-12-01 11:57:45


« Wstecz