DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Udział z referatem w konferencjach krajowych


2016

 • J. Kowal, Seminarium warsztatowe: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Nad tekstami Karpińskiego (Klewinowo, 16–21 maja 2016 r.); organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich PAN (w ramach projektu NPRH Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński. Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurkowa; nr grantu: 0091/NPRH2/H11/81/2013); tytuł wygłoszonego referatu: Ku czci „ojca narodów”: „Pieśń do Najjaśniejszego Imperatora Aleksandra, przez dwanaście panien ubogich, z powodu przybycia jego do Grodna, wyposażonych przez obywa teków, śpiewana”.
 • J. Kowal, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Być w mniejszości, być mniejszością (Łódź, 2–4 marca 2016 r.); organizatorzy: Katedra Filologii Romańskiej, Katedra Oświecenia i Literatury Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł wygłoszonego referatu: Polacy i cudzoziemcy, czyli „swoi” i „obcy” w środowisku naukowym Uniwersytetu Wileńskiego lat 1803–1825.
 • J. Kowal, III Kongres Badaczy XVIII Wieku: Wiek XVIII jako zmiana: Rzeczpospolita i oświecenie (Poznań, 15–17 września 2016 r.); organizatorzy: Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Uniwersytet    im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; tytuł wygłoszonego referatu: W obronie estetyki klasycznej. Tadeusza Eliaszewicza „Ogólne uwagi nad klasycznością i romantycznością”.
 • G. Trościński, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przestrzeń chrześcijańska w kulturze polskiej. Polska i Puławy na „głównym szlaku duchowych dziejów” (Puławy, 18 listopada 2016 r.); organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Powiat Puławski; tytuł wygłoszonego referatu: Religijność w literaturze sarmackiej.

2015

 • J. Kowal, VII Ogólnopolska Konferencja Polowska pod hasłem ZIEMIA, Lublin, 14–15 kwietnia 2015; organizatorzy: Muzeum Lubelskie w Lublinie – Oddział Dworek Wincentego Pola, Instytut Filologii Polskiej UMCS, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział Lubelski oraz Pracownia Wincentego Pola; tytuł wygłoszonego referatu: Stan oświaty na Litwie porozbiorowej w perspektywie „Pamiętnika Wincentego Pola do literatury polskiej XIX w.”.
 • J. Kowal, Seminarium warsztatowe: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Nad tekstami Trembeckiego, Sandomierz, 18–22 maja 2015; organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich PAN (w ramach projektu NPRH Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński. Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurkowa; nr grantu: 0091/NPRH2/H11/81/2013); tytuł wygłoszonego referatu: Na balu u gubernatora. „Wiersz do księcia Repnina, gdy się rozchodziła pogłoska o wojnie z Turcją”.
 • R. Magryś, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Filozofia w literaturze. Literatura w    filozofiiŚwiaty możliwe Rzeszów, 14–15 maja 2015; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UR, Instytut Filozofii UR; tytuł wygłoszonego referatu: Światy możliwe w romansach edukacyjnych Ignacego Krasickiego i Michała Dymitra Krajewskiego. Rozważania z pogranicza ontologii i epistemologii dzieła literackiego.
 •  R. Magryś, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Filozofia w literaturze. Literatura w    filozofiiŚwiaty możliwe Rzeszów, 14–15 maja 2015; organizator: Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego; tytuł wygłoszonego referatu: Światy możliwe w romansach edukacyjnych Ignacego Krasickiego i Michała Dymitra Krajewskiego. Rozważania z pogranicza ontologii i epistemologii dzieła literackiego.
 •  G. Trościński, V Kongres Mediewistów Polskich: Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu; Sekcja 17: Translatiostudii w kulturze intelektualnej i literackiej średniowiecza; referat: Polskie średniowieczne i szesnastowieczne potomstwo hymnów świętego Wenancjusza Fortunatusa na cześć krzyża Chrystusowego; organizatorzy: Stały Komitet Mediewistów Polskich, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego; Rzeszów 20–24 września 2015.

2014

 •  J. Kowal, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu Rzeczpospolita domów pod hasłem Karczmy, zajazdy, gospody…, Słupsk – Swołowo, 28–29 kwietnia 2014; organizatorzy: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, tytuł wygłoszonego referatu: Wileńskie kawiarnie i traktiernie we wspomnieniach Józefa Ignacego Kraszewskiego.
 • J. Kowal, Seminarium warsztatowe: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Nad tekstami Naruszewicza, Janów Podlaski, 19–23 maja 2014; organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich PAN (w ramach projektu NPRH Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński. Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurkowa; nr grantu: 0091/NPRH2/H11/81/2013); tytuł wygłoszonego referatu: W kręgu refleksji utylitarystycznej. „O powinności człowieka w towarzystwie ludzkim [z Thomasa]”.
 •  G. Trościński, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Rzeczpospolita domów pod hasłem: Karczmy, zajazdy, gospody…; organizator: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku; Słupsk 28–29 kwietnia 2014; tytuł wygłoszonego referatu: Karczma na Pradze – elekcyjną szopą. Okolicznościowe piśmiennictwo polityczne wobec miejsca wyboru Fryderyka Augusta II na króla Polski.
 •  G. Trościński, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Horyzonty dydaktyki” pod hasłem Literatura dawna w dydaktyce szkolnej; organizator: Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego; Siedlce 4–5 czerwca; tytuł wygłoszonego referatu: Lipa – zwykłe drzewo czy kulturowy symbol? Zagadnienie interpretacji fraszek „Na lipę” Jana Kochanowskiego w kontekście praktyki analiz szkolnych. 

2013

 • J. Kowal, Seminarium warsztatowe: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Nad tekstami Krasickiego (Dubiecko, 20-22 maja 2013 r.), tytuł wygłoszonego referatu: Ignacego Krasickiego polemika z rozpaczającym Katonem: Do… [„Szacowny starcze…”].
 • R. Magryś, Przyjemność i cierpienie, czyli człowiek w świecie doznań (Uniwersytet Rzeszowski, 25-27 września 2013), tytuł wygłoszonego referatu: Ignacy Krasicki o przyjemności i cierpieniu w wierszu i prozie.
 • R. Magryś, Stanisław Orzechowski pisarz polityczny. W pięćsetlecie urodzin (Przemyśl, 17-18 października 2013), tytuł wygłoszonego referatu: Topika i społeczeństwo w argumentacji Stanisława Orzechowskiego na przykładzie wybranych mów.
 • M. Nalepa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do 20-lecia międzywojennego (organizatorzy: Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Polonistyki Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Białystok, 26-27 września 2013), tytuł wygłoszonego referatu: Kołłątajowski program edukacji kobiet w Gimnazjum Krzemienieckim.
 • M. Nalepa, Współorganizacja konferencji poświęconej Stanisławowi Orzechowskiemu w 500-lecie jego urodzin (organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu im. Kazimierza Marii Osińskiego, Wydział Filozofii UJ, Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Uniwersytetu Rzeszowskiego), 17-18 października 2013.
 • M. Patro-Kucab, Seminarium warsztatowe: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Nad tekstami Krasickiego (Dubiecko, 20-22 maja 2013 r.), temat referatu:  Spoglądanie z „drugiego brzegu”: „Osobność”.

2012

 • J. Kowal, Konferencja naukowa: Rzeczpospolita domów. Domus urbanus w Słupsku (16-17 kwietnia 2012 r.), tytuł wygłoszonego referatu: Fizjonomia wileńskich domów i ich mieszkańców Pamiętnikach Józefa Ignacego Kraszewskiego.
 • J. Kowal, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju w Rzeszowie (14-17 maja 2012 r.), tytuł wygłoszonego referatu: Sofiówka Stanisława Trembeckiego na łamach czasopism wileńskich.
 • J. Kowal, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, Toruń, 8-9 listopada 2012 r., tytuł referatu: Cenzura prewencyjna na Litwie w epoce porozbiorowej (1794–1830) oraz jej wpływ na życie umysłowe i kulturalne kraju.
 • J. Kowal, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pracowników i Studentów Codzienność Oświeconych, organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Koło Oświeconych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 15–16 listopada 2012 r., tytuł referatu: Fascynacje i doświadczenia kobiet epoki stanisławowskiej w świetle powieści „Dola i niedola” Józefa Ignacego Kraszewskiego.
 • R. Magryś, Konferencja naukowa: Poezja okolicznościowa lat 1730-1830 w Polsce. Nowe (?) perspektywy badawcze. Rzeszów – Przemyśl, 24 – 26 kwiecień 2012 r., tytuł wygłoszonego referatu: Lutnia i czas ucisku. Poezja okolicznościowa lat 1763-1775 w Polsce z perspektywy współczesnych badań nad dyskursem postzależnościowym.
 • R. Magryś, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju w Rzeszowie, 14-17 maja 2012 r., tematy wygłoszonych referatów: 1. Sarmatyzm, oświecenie, wczesny romantyzm. Rzecz o kierunkach badań historycznoliterackich pracowników Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia. 2. Sarmatyzm, sarmatyzm oświecony, oświecenie – rozważania o kulturowych charakterze epoki stanisławowskiej.
 • R. Magryś, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 15–17 maja 2012 r., tytuły referatów: 1. Sarmatyzm, oświecenie, wczesny romantyzm. Rzecz o kierunkach badań historycznoliterackich pracowników Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia. 2. Sarmatyzm, sarmatyzm oświecony, oświecenie – rozważania o kulturowych charakterze epoki stanisławowskiej. 
 • R. Magryś, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Poezja okolicznościowa lat 1730-1830 w Polsce. Nowe (?) perspektywy badawcze; organizatorzy: Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Literatury Dawnej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Rzeszów – Przemyśl; 24-26 kwietnia 2012, tytuł referatu: Lutnia i czas ucisku. Poezja okolicznościowa lat 1763-1775 w Polsce z perspektywy współczesnych badań nad dyskursem postzależnościowym.
 • M. Nalepa, Pomysłodawca i współorganizator konferencji pt. Poezja okolicznościowa lat 1730-1830 w Polsce, Uniwersytet Rzeszowski – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska Przemyślu, 24-26 kwietnia 2012.
 • M. Nalepa, Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa”, Białystok, 4-6 września 2012, organizatorzy: Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku, Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Kasa im. Józefa Mianowskiego Fundacja Popierania Nauki,  temat wygłoszonego referatu: Granice obcości – ku przestrzeni wykorzenienia i niewoli.
 • M. Nalepa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pracowników i Studentów Codzienność Oświeconych, organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Koło Oświeconych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 15–16 listopada 2012 r., tytuł referatu:Hugona Kołłątaja i Juliana Niemcewicza relacje z podróży przez miasta i miasteczka wołyńskie.
 • M. Patro-Kucab, organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, organizator: Instytut Filologii Polskiej UR, Rzeszów, 15–17 maja 2012
 • M. Patro-Kucab, udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, organizator: Instytut Filologii Polskiej UR, Rzeszów, 15–17 maja 2012, temat referatu: Literacka symbolika roślin wschodniego pogranicza (na przykładzie Sofiówki Stanisława Trembeckiego).
 • M. Patro-Kucab, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 15–17 maja 2012 r., tytuł referatu: Literacka symbolika roślin wschodniego pogranicza (na przykładzie „Sofiówki” Stanisława Trembeckiego).
 • M. Patro-Kucab, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pracowników i Studentów Codzienność Oświeconych, organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Koło Oświeconych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 15–16 listopada 2012 r., tytuł referatu: Rozkosze małżeńskiej alkowy w poetyckiej relacji Stanisława Trembeckiego.
 • G. Trościński, Konferencja naukowa: Poezja okolicznościowa lat 1730-1830 w Polsce. Nowe (?) perspektywy badawcze, organizator: Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia IFP IR oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Rzeszów-Przemyśl, 24-26 kwietnia 2012 r., tytuł referatu: Od Sasa do Lasa. Okolicznościowa poezja polityczna czasów konfederacji dzikowskiej.
 • G. Trościński, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Poezja okolicznościowa lat 1730-1830 w Polsce. Nowe (?) perspektywy badawcze; organizatorzy: Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Literatury Dawnej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Rzeszów – Przemyśl; 24-26 kwietnia 2012, tytuł referatu: Od Sasa do Lasa i vice versa. Okolicznościowa poezja polityczna czasów konfederacji dzikowskiej.

2011

 • J. Kowal, Konferencja naukowa: Powstanie listopadowe 1830-1831 roku. Historia – tradycja – media w Warszawie (19-20 października 2011 r.), tytuł wygłoszonego referatu: „Ruszaj się młodzi Sarmatów,/ W milionowym stań szeregu…”. Pogłosy powstania listopadowego w twórczości Antoniego Goreckiego.
 • J. Kowal, Konferencja naukowa pt. Czas i pamięć. Przemijanie i trwanie w dziełach Wincentego Pola i Józefa Ignacego Kraszewskiego, w Lublinie – Romanowie (13-14 kwietnia 2011). Tytuł wygłoszonego referatu: Rozliczenia z narodową przeszłością w powieści Dola i niedola Józefa Ignacego Kraszewskiego.
 • J. Kowal, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy, w Białymstoku (12-14 maja 2011). Tytuł wygłoszonego referatu: Wileńska Haskala wobec głównych idei Oświecenia europejskiego.
 • M. Patro-Kucab, uczestnictwo w panelu dyskusyjnym nt. Polonistyka wobec Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Polskiej KUL  w Lublinie, 9 listopada 2011 r.
 • M. Patro-Kucab, Udział w panelu dyskusyjnym nt. Reforma szkolnictwa wyższego z perspektywy dydaktyki uniwersyteckiej, Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: IFP UwB, Białystok, 17-18 maja 2011 r., Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Białostockiego.

2010

 • M. Nalepa, Kolokwia Krakowskie – Oświecenie i Romantyzm. Tytuł cyklu: Dwory, salony, stowarzyszenia – ich kulturotwórcze i narodowotwórcze funkcje, organizator: Wydział Polonistyki UJ, 15 kwietnia 2010, tytuł referatu: „Oto mój dom ubogi" – powroty Polaków na prowincję po 1793 roku.
 • J. Kowal, Obraz Wilna i Wileńszczyzny w „Pamiętnikach” Wincentego Pola, Konferencja Naukowa pt. Wincenty Pol – romantyzm i realizm, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UMCS wraz z Muzeum Lubelskim i Lubelskim Oddziałem Towarzystwa Naukowego, w dn. 20-21 kwietnia 2010 r., w Lublinie.
 • J. Kowal, Pośród Muz zamilkłych: „Do Tadeusza Matuszewica”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Czytanie poetów polskiego oświecenia – Franciszek Dionizy Kniaźnin, zorganizowana przez Uniwersytet Śląski oraz Pracownię Literatury Oświecenia IBL PAN, w dn. 26-28 kwietnia 2010 r., w Zakopanem.
 • J. Kowal, Późne Oświecenie na Litwie. Rejestr zadań, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Libri Recogniti”. Starodruki polskie w państwowych bibliotekach Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy, zorganizowana przez Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów, Uniwersytet Jagielloński oraz Muzeum Ziemi Wiśnickiej, w dn. 11-15 października 2010 r., w Krakowie – Nowym Wiśniczu.
 • J. Kowal, Prześladowane, okradane i zapomniane dzieła Antoniego Goreckiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Między księgami. Badania literackie nad dawną książką, zorganizowana przez Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Uniwersytetu Śląskiego, w dn. 13-15 października 2010, w Katowicach.
 • R. Magryś, Konferencja naukowa pt. Pamiętnik – bliżej fikcji czy faktu? w Warszawie (11-12 października 2010), tytuł wygłoszonego referatu: Pamiętnikarski charakter „Podróży do Ciemnogrodu” Stanisława Kostki Potockiego.
 • M. Patro, Okolicznościowy bukiet dla mistrzyni wdzięków i cnoty. „Na urodziny ks[iężny] Izab[eli] Czartoryskiej”, Międzynarodowa Sesja Naukowa pt. Czytanie poetów polskiego Oświecenia. Franciszek Dionizy Kniaźnin, organizator: IBL w Warszawie, UŚ w Katowicach, 26-28 kwietnia 2010 r.,
 • M. Patro, Organizacja studiów polonistycznych I. i II. stopnia w Instytucie Filologii Polskiej UR, Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: IFP UR, Rzeszów, 12-13 maja 2010 r., Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • M. Patro, Echa czarnoleskie w późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego, Ogólnopolska Sesja Naukowa pt. Między księgami. Badania literackie nad dawną książką, organizator: UŚ w Katowicach, Katowice 13-15 października 2010 r.
 • G. Trościński, Literatura i rytuały, organizator: Zespół Badań Obszarów Trzecich Literatury Instytutu Badań Literackich PAN, Pracownia Badań nad Tradycją Europejską Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Ciążeń, 7 – 9 czerwca; tytuł referatu: Mord rytualny w poetyckiej relacji Stefana Żuchowskiego. Przyczynek do dziejów antysemityzmu w dobie staropolskiej.
 • G. Trościński, Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej ,z cyklu: Kolokwia staropolskie, organizator: Pracownia Literatury Renesansu i Baroku Instytut Badań Literackich PAN, Katedra Literatury Staropolskiej Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kazimierz Dolny, 6 - 8 maja; tytuł referatu: Literackie echa pojedynków Adama Tarły z Kazimierzem Poniatowskim.
 • G. Trościński, Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, organizator: Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych Wydział Filologiczny Uniwersytet Łódzki, Łódź, 4 – 6 listopada, tytuł referatu: Rękopiśmienne litteraria benedyktynek sandomierskich.

2009

 • M. Nalepa, Rok 1809 w literaturze i sztuce, organizator: Zakład Historii Literatury Polskiej IFP UMCS, 30 września 2009, tytuł referatu: Pszczoły wergiliańskie pszczoły napoleońskie w poezji porozbiorowej.
 • J. Kowal, „Ostatni ze starożytnych, z nowożytnych pierwsi”. Wizerunki literatów stanisławowskich w lwowskich prelekcjach Wincentego Pola, Konferencja Naukowa pt. Wincenty Pol. Retoryczna tradycja czy romantyczna swoboda?, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UMCS wraz z Muzeum Lubelskim i Lubelskim Oddziałem Towarzystwa Naukowego, w dn. 20-21 kwietnia 2009 r., w Lublinie.

2008

 • G. Trościński, Staropolskie Arkadie, z cyklu: Kolokwia staropolskie, organizator: Katedra Historii Literatury Staropolskiej Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku Instytut Badań Literackich PAN, Kazimierz Dolny, 11 – 13 września, tytuł referatu: Arkadyjskie miejsca szczęśliwe w liryce Wespazjana Kochowskiego.

2006

 • P. Żbikowski, Poezja polska z lat 1793-1806 wobec katastrofy państwa i narodu, Międzynarodowa Sesja Naukowa pt. Wiek XVIII: polityka-kultura-edukacja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Badań Nad Wiekiem Osiemnastym oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 17-21 października 2006 roku we Wrocławiu.
 • P. Żbikowski, Poeci staropolscy w myśli genologicznej  oświecenia, Ogólnopolska Sesja Naukowa pt. Miejsca wspólne literatury staropolskiej i oświeceniowej zorganizowana przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie, 6-7 listopada 2006 roku.
 • M. Nalepa, Emigracja wewnętrzna i motyw tułactwa w poezji lat 1793 – 1806, Kolokwium pt. Emigranci i wygnańcy literatury polskiego oświecenia zorganizowane w dniu 15 marca 2006 roku przez Katedrę Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu na Wydziale Polonistyki UJ.
 • J. Kowal, Topika zdrady ojczyzny na podstawie literatury staropolskiej i oświeceniowej (na wybranych przykładach), Ogólnopolska Sesja Naukowa pt. Miejsca wspólne literatury staropolskiej i oświeceniowej zorganizowana przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie, 6-7 listopada 2006 roku.
 • M. Patro, Motyw kobiety - patriotki w późnej poezji Kazimierza Brodzińskiego oraz u innych bardów insurekcji listopadowej, Ogólnopolska Sesja Naukowa pt. Miejsca wspólne literatury staropolskiej i oświeceniowej zorganizowana przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie, 6-7 listopada 2006 roku.
 • G. Trościński, „Krwawy świt, mroczny dzień…” Problemy Rzeczypospolitej początku XVII wieku w świetle literatury okolicznościowej, organizator: Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół Badań Obszarów Trzecich Literatury Instytutu Badań Literackich PAN, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu, Sandomierz, 11 – 13 października, tytuł referatu: „Wiek naprawdę stracony”. Poezja Sebastiana Petrycego jako świadectwo klęski wyprawy moskiewskiej.
 • G. Trościński, Obrazy Boga. O treściach przypisywanych pojęciu Boga w różnych językach i odmianach języka, organizator: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu, Sandomierz, 22 kwietnia; tytuł referatu: Treści przypisywane pojęciu Boga w staropolskiej poezji ziemiańskiej.

2005

 • P. Żbikowski, Jeszcze raz o dziejach Alfa Waltera i przesłaniu Mickiewiczowskiego poematu, Ogólnopolska Sesja Naukowa pt. W cieniu Mickiewicza zorganizowana przez Zakład Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, 5-7 października 2005 roku w Cieszynie.
 • R. Magryś, 44, czyli reinterpretacja „Widzenia ks. Piotra”, Konferencja pt. Wielkie jubileusze i osobowości Mickiewiczowskie. W 150 rocznicę śmierci poety, Rzeszów, 26-28 września 2005 roku.

2004

 • G. Trościński, Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, organizator: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu, Sandomierz, 20 – 21 września; tytuł referatu: „Zbawiciel mój – Apollo, krzyż mój – Parnas będzie” – sacrum w Poezjach Postu świętego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego.

2002

 • R. Magryś, Opowiadanie a wielogłosowość w powieści. Na przykładzie romansów Ignacego Krasickiego i „Lalki” Bolesława Prusa, Konferencja pt. Cykl i powieść zorganizowana w Tykocinie w październiku 2002 roku.
 • G. Trościński, Łzy w kulturze staropolskiej, z cyklu: Kolokwia staropolskie, organizator: Pracownia Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich PAN, Katedra historii Literatury Staropolskiej Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kazimierz Dolny, wrzesień 2002, tytuł referatu: Łzy filozofa w „Adwerbia moralna” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego.
·        G. Trościński,Ogólnopolska Konferencja Naukowa Poezja okolicznościowa lat 1730-1830 w Polsce. Nowe (?) perspektywy badawcze; organizatorzy: Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Literatury Dawnej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Rzeszów – Przemyśl; 24-26 kwietnia 2012, tytuł referatu: Od Sasa do Lasa i vice versa. Okolicznościowa poezja polityczna czasów konfederacji dzikowskiej.


Dodano: 2010-12-01 11:59:49


« Wstecz