DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Wykaz aktualnie realizowanych tematów badawczych


dr hab. Marek Nalepa, prof. UR

 • Niepublikowane pisma księdza Józefa Morelowskiego (wykłady z poetyki, retoryki i sztuki kaznodziejskiej).
 • Niepublikowana twórczość Hugona Kołłątaja.
 • Ideologia ziemiańska późnego oświecenia.

dr hab. Jolanta Kowal, prof. UR

 • Polska poezja porozbiorowa lat 1793-1806.
 • Późne Oświecenie na Litwie, ze szczególnym uwzględnieniem Parnasu wileńskiego.
 • Zawartość literacka "Dziennika Wileńskiego" z lat 1805-1806 i 1815-1830.

dr hab. Roman Magryś, prof. UR

 • Historia w literaturze XVIII i XIX wieku.
 • Retoryczny kształt poetyk okresu oświecenia.
 • Aksjologiczne wymiary utworów literatury dawnej.

dr Grzegorz Trościński

 • Okolicznościowa literatura polityczna czasów saskich.
 • Piśmiennictwo zakonne w okresie staropolskim.
 • Sarmacki krąg poetów barokowych.


Dodano: 2010-12-01 12:02:25


« Wstecz