DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej


Adres:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej

al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów 
pokój 138, tel. 17 872 12 37


Kierownik:

prof. dr hab. Grażyna Filip


Pracownicy:

dr Justyna Majchrowska
mgr Małgorzata Bożek


Wykaz aktualnie realizowanych tematów badawczych:

 • FP/PB/XIII Współczesna polszczyzna. Badania semantyczno-pragmatyczne;
 • FP/PB/XVIII Retoryczność tekstów literackich, publicystycznych i użytkowych.


prof. dr hab. Grażyna Filip:

 • Argumentowanie we współczesnej krytyce kulturalnej – film, teatr, literatura;
 • Stylistyczny i strukturalny aspekt wybranych gatunków publicystycznych i użytkowych;
 • Problematyka językowego kreowania świata w literaturze oświeceniowej;
 • Teksty o charakterze wspomnieniowym – aspekt lingwistyczno-kulturowy;
 • Językowo-stylistyczny kształt wypowiedzi internetowych oraz ich przeobrażenia gatunkowe;
 • Stylistyczno-pragmatyczne analizy tekstów literackich;
 • Zagadnienia współczesnej chrematonimii – analiza nazw obiektów związanych
  z nowoczesną techniką
  ;
 • Problematyka gier językowych.


dr Magdalena Patro-Kucab:

 • Poezja okolicznościowa (cykl panegiryczny):
  1. Insurekcja listopadowa w polsko- i niemieckojęzycznej poezji dziewiętnasto­wiecznej;
  2. Wierszowane podarunki imieninoweurodzinowe i ślubne;
  3. Postać Izabeli Czartoryskiej w poezji oświeceniowej;
 • Alojzy Feliński – człowiek i dzieło;
 • Czasopiśmiennictwo okresu Królestwa Polskiego.


dr Robert Słabczyński:

 • Współczesny język polski w aspekcie semantyczno-pragmatycznym
 • Wartościowanie we współczesnej polszczyźnie.


Dodano: 2013-12-18 11:09:34


« Wstecz