DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę magisterską w Instytucie Filologii Polskiej


   W dniu 9 grudnia 2010 roku na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego odbyło się wręczenie nagród w konkursie na najlepszą polonistyczną pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2009/2010. Konkurs był ogłoszony w dwóch dziedzinach: literaturoznawstwa i językoznawstwa.

   W dziedzinie literaturoznawstwa do konkursu zgłoszono pięć rozpraw magisterskich rekomendowanych (w formie pisemnych opinii) przez promotorów:

 • Obrazy nieskończoności w „Sonetach krymskich” Adama Mickiewicza autorka: mgr Agnieszka Wasąg, promotor: dr hab. Marek Stanisz prof. UR.
 • „Nowa Okolica Poetów”. Studium historyczno - bibliograficzne autor: mgr Janusz Górnicki, promotor: dr Jan Wolski.
 • Korespondencje sztuk w poezji Zbigniewa Herberta autorka: mgr Barbara Niemiec, promotor: prof. dr hab. Gustaw Ostasz.
 • Motyw męczeństwa w dramatach mistycznych Juliusza Słowackiego autorka: mgr Anna Lipień, promotor: dr hab. Marek Stanisz prof. UR.
 • Tradycje norwidowskie w poezji Zbigniewa Herberta autor: mgr Kamil Burman, promotor prof. dr hab. Gustaw Ostasz.

   W wyniku głosowania postanowiono nie przyznawać pierwszego miejsca. Laureatami kolejnych miejsc zostali:

 • II miejsce – praca mgra Janusza Górnickiego, „Nowa Okolica Poetów”. Studium historyczno-bibliograficzne
 • III miejsce
  • praca mgr Barbary Niemiec, Korespondencje sztuk w poezji Zbigniewa Herberta.
  • praca mgr Agnieszki Wasąg, Obrazy nieskończoności w „Sonetach krymskich” Adama Mickiewicza.

   Postanowiono także przyznać dwa wyróżnienia za prace:

 • mgr Anny Lipień, Motyw męczeństwa w dramatach mistycznych Juliusza Słowackiego.
 • mgra Kamila Burmana, Tradycje norwidowskie w poezji Zbigniewa Herberta.

W dziedzinie językoznawstwa do konkursu zgłoszono sześć rozpraw magisterskich rekomendowanych (w formie pisemnych opinii) przez promotorów:

 • Różne odcienie flirtu – autorka: mgr Agnieszka Grząśko, promotor: dr hab. Jadwiga Lizak prof. UR.
 • Babskie gadanie i męska rozmowa. O języku płci ­– autorka: mgr Joanna Pasek, promotor: dr hab. Jadwiga Lizak prof. UR.
 • Kryminał jako gatunek na przykładzie powieści Joanny Chmielewskiej – autorka: mgr Anna Kyc, promotor: dr Maria Krauz.
 • Widzenie świata w animowanym serialu dla dorosłych „Włatcy móch”- autorka: mgr Olimpia Drogosz, promotor: dr Bożena Taras.
 • Dziedzictwo języka polskiego za panowania dwóch ostatnich Piastów we współczesnej polszczyźnie – autorka: mgr Sylwia Duszczyńska, promotor: dr B. Taras.
 • Językowe środki perswazji w reklamach radia Eska – autorka: mgr Anna Wojtas, promotor: dr Maria Krauz.

   W wyniku głosowania postanowiono przyznać trzy nagrody w następującej kolejności:

I miejsce – praca mgr Anny Kyc: Kryminał jako gatunek na przykładzie powieści Joanny Chmielewskiej.
II miejsce – praca mgr Joanny Pasek: Babskie gadanie i męska rozmowa. O języku płci.
III miejsce – praca mgr Sylwii Duszczyńskiej: Dziedzictwo języka polskiego za panowania dwóch ostatnich Piastów we współczesnej.

   Przyznano także wyróżnić następujące prace:

 • mgr Anny Wojtas: Językowe środki perswazji w reklamach radia Eska.
 • mgr Olimpii Drogosz: Widzenie świata w animowanym serialu dla dorosłych „ Włatcy móch” .
 • mgr Agnieszki Grząśko: Różne odcienie flirtu.

   Praca uhonorowana I nagrodą zostanie przedstawiona do ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską im. profesora Czesława Zgorzelskiego organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Dodano: 2010-12-16 13:59:58


« Wstecz