DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Fotoreportaż z Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich
24-25 października 2016 r.W kręgu twórczości Anny Frajlich

      W reprezentacyjnej auli Uniwersytetu Rzeszowskiego na dwudniowych obradach (24-25 października 2016 roku) zgromadzili się badacze literatury emigracyjnej z kraju i zagranicy, znawcy twórczości Anny Fajlich. W międzynarodowej  konferencji „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich udział wzięli przedstawiciele takich ośrodków jak: University of Tennessee at Martin (Martin, TN, USA). Columbia University, New York (USA),  Shevchenko Scientific Society , New York, USA), Harriman Institute, Columbia University. New York, (USA), Università degli Studi di Firenze, Italia, University of British Columbia, Vancouver, Canada, IBL PAN Warszawa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, UMCS w Lublinie, KUL Lublin, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski. Gościem honorowym konferencji była prof. dr Anna Frajlich. 

      Celem sympozjum było omówienie twórczości literackiej Anny Frajlich. Anna Frajlich, wybitna poetka, prozaiczka, eseistka, edytorka, wykładowczyni języka polskiego i literatury, doktor slawistyki, profesor Columbia University. Urodziła się w Katta-Tałdyku w Kirgiskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej (od 1991 roku Kirgistan). Po powrocie do Polski w roku 1946 wraz z rodzicami osiedliła się w Szczecinie. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Na fali wydarzeń Marca 1968 roku opuściła Polskę i zamieszkała w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pracowała jako lektorka języka polskiego na Uniwersytecie Stanowym Stony Brook, a od roku 1982 uczy języka polskiego i literatury na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. W roku 1991 obroniła pracę doktorską na Wydziale Slawistyki New York University. Współpracowała z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku publikowała swoje wiersze w londyńskich „Wiadomościach”, a od roku 1980 współpracowała z paryską „Kulturą” i z nowojorskim „Przeglądem Polskim” (ówczesnym tygodniowym dodatkiem „Nowego Dziennika”). Należała do redakcji „Tygodnika Nowojorskiego". W kraju współpracowała wcześniej z „Rzeczpospolitą” (do 2005 roku) i „Tygodnikiem Powszechnym” (do 2007), obecnie współdziała z „Akcentem”, „Migotaniami”, „eleWatorem”, a także z „Kwartalnikiem Artystycznym”. Jest laureatką Nagrody Fundacji Kościelskich, Nagrody Fundacji Władysława i Nelly Turzańskich oraz Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.  Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Została także honorowym ambasadorem Szczecina. Dotąd opublikowała: 12 tomów poezji (m.in. Aby wiatr namalować; Tylko ziemia; Indian Summer; Który las; Jeszcze w drodze; Znów szuka mnie wiatr; Łodzią jest i jest przystanią), w tym dwa wybory, zbiór opowiadań Laboratorium, zbiór esejów Czesław Miłosz. Lekcje. Jej wiersze przetłumaczone zostały na język angielski –Between Dawn and the Wind: Selected Poetry (w wyborze i przekładzie Reginy Grol, wyd. 2. 2006) oraz na język francuski – Le vent, à nouveau me cherche / Znów szuka mnie wiatr (wydanie dwujęzyczne w przekładzie Alice-Catherine Carls, wyd. 2. 2012), Jest autorką monografii dotyczącej obecności dziedzictwa rzymskiego w poezji rosyjskiej okresu srebrnego wieku, opracowała także zbiór esejów poświęconych Józefowi Wittlinowi Between Lvov, New York and Ulysses′ Ithaca: Józef Wittlin - Poet, Essayist, Novelist.

      Jest to zatem  twórczość bogata i różnorodna, która wymagała podjęcia szeroko zakrojonej refleksji naukowej, inspirowała do stawiania pytań o wielorakie aspekty tego dorobku literackiego. Zamierzeniem sympozjum była próba określenia, czy raczej wskazania obecności utworów Anny Frajlich we współczesnej literaturze i kulturze.

      Program konferencji został tak pomyślany, by właśnie odsłonić główne aspekty tej twórczości.  W zaprezentowanych 38 referatach pojawiły się oryginalne odczytania tomów poetyckich, prozy i książek eseistycznych autorki Aby wiatr namalować.  Dzięki różnorakim narzędziom metodologicznym udało się zaprezentować ten dorobek w heterogenicznych perspektywach. Interesująca dla ustaleń naukowych była także biografia poetki rozpatrywana w kontekście tożsamości, emigracyjności, wyobcowania i prób zakorzenienia.

      Konferencja została zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Teorii i Antropologii Literatury, Pracownię Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej  przy współudziale Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład komitetu naukowego weszli: prof. ndzw.  dr hab. Jolanta Pasterska (przewodnicząca) UR, prof. zw. dr hab. Stanisław Uliasz (UR), prof. dr hab. Wojciech Ligęza (UJ), dr hab. Józef Wróbel UJ), prof. ndzw, dra hab. Zenon Ożóg (UR) dr hab. Kazimierz Adamczyk (UJ). Komitet organizacyjny tworzyli: mgr Anna Fiedeń (sekretarz), mgr Michał Żmuda, mgr Paweł Szczyrek, mgr Izabela Zahaczewska, lic. Erwina Dybisz, stud. Anna Mucha, stud. Gabriela Sokołowska.

      Konferencję poprzedził wieczór autorski Anny Frajlich, na którym Profesor Columbia University  wygłosiła referat  dotyczący  swojej biografii w  kontekście tożsamości  emigranta i odczytała  wybrane liryki. Wieczór wzbogacił wernisaż Sympozjum poprzedził wernisaż wystawy Horyzonty przystani, na którym swoje prace zaprezentowali  artyści z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Komisarzem wystawy była dr hab. prof. UR Marlena Makiel-Hędrzak.   

 

Zob. także:

http://harriman.columbia.edu/

http://harriman.columbia.edu/news/university-rzesz%C3%B3w-holds-international-conference-devoted-work-anna-frajlichDodano: 2016-11-07 13:59:39


« Wstecz