DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty





Nowości wydawnicze






  

  












Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akad. 2010/2011


      W dniu 12 stycznia 2012 roku na uroczystym posiedzeniu Rady Instytutu Filologii Polskiej UR odbyło się wręczenie nagród w konkursie na najlepszą polonistyczną pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2010/2011.

      Do konkursu zgłoszono siedem rozpraw magisterskich w dziedzinie literaturoznawstwa rekomendowanych (w formie pisemnych opinii) przez promotorów:

 • Wiersze Leopolda Staffa z tematyką religijną autorka: mgr Katarzyna Ojczyk, promotor: prof. dr hab. Gustaw Ostasz.

 • Ernesta Brylla wiersze z tematyką egzystencjalną autorka: mgr Jadwiga Kielar, promotor: prof. dr hab. Gustaw Ostasz.

 • Broszury w księgozbiorze Stanisława Pigonia autorka: mgr Rozalia Kostecka, promotor prof. dr hab. Czesław Kłak.

 • Miłość małżeńska w twórczości Adama Mickiewicza autorka: mgr Justyna Siry, promotor dr hab. Marek Stanisz prof. UR.

 • Literatura dla dzieci w okresie romantyzmu na przykładzie twórczości Stranisława Jachowicza autorka: Ilona Mroczek, promotor dr hab. Marek Stanisz prof. UR.

 • Szkic monograficzny O pieśni o zamordowanym żydowskim narodzie Icchaka Kacenelsona, autorka: mgr Paulina Sienkiewicz, promotor prof. dr hab. Gustaw Ostasz.

 • Emigracja w życiu i twórczości Sławomira Mrożka, autorka: mgr Patrycja Wojtowicz, promotor dr Anna Jamrozek-Sowa.

W wyniku głosowania postanowiono przyznać trzy nagrody w następującej kolejności:

 • I nagroda – praca mgr Pauliny Sienkiewicz Szkic monograficzny O pieśni o zamordowanym żydowskim narodzie Icchaka Kacenelsona.

 • II nagroda – praca mgr Katarzyny Ojczyk, Wiersze Leopolda Staffa z tematyką religijną.

 • III nagroda – praca mgr Rozalii Kosteckiej, Broszury w księgozbiorze Stanisława Pigonia.

oraz cztery wyróżnienia:

 • Wyróżnienie – praca mgr Jadwigi Kielar Ernesta Brylla wiersze z tematyką egzystencjalną.

 • Wyróżnienie – praca mgr Justyny Siry Miłość małżeńska w twórczości Adama Mickiewicza.

 • Wyróżnienie – praca mgr Ilony Mroczek Literatura dla dzieci w okresie romantyzmu na przykładzie twórczości Stanisława Jachowicza.

 • Wyróżnienie – praca mgr Patrycji Wojtowicz Emigracja w życiu i twórczości Sławomira Mrożka.

      Ponadto postanowiono, że praca uhonorowana I nagrodą zostanie przedstawiona do ogólnopolskiego konkursu im prof. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską.


 


Dodano: 2012-01-12 14:26:05


« Wstecz