DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Wokół panelu Jeden świat – wiele możliwości


      W dniu 12 grudnia 2011 roku o godzinie 14.00 w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się panel dyskusyjny Koła Naukowego Antropologów Kultury Jeden świat – wiele możliwości.

O potrzebie dyskusji

      Okazji do badań i rozważań nad literaturą na studiach polonistycznych jest, jak nietrudno zgadnąć, bardzo wiele. Jest to – obok gramatyki – polonistyczny fundament. Aby poszerzyć swoje zainteresowania oraz horyzonty badawcze – zostaliśmy członkami Koła Naukowego Antropologów Kultury. Aktywny udział w nim otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości, staje się pretekstem do innego niż literaturoznawczy pryzmat poznania rzeczywistości oraz – a może nawet przede wszystkim – pozwala na poznawanie kultury we wszystkich jej aspektach.

      Podczas spotkań Koła długo wymienialiśmy się poglądami, zainteresowaniami, co prowokowało bogate w przemyślenia polemiki. Pomyśleliśmy więc – dlaczego nie mielibyśmy urządzić spotkania, które stałoby się areną wymiany naszych badawczych punktów widzenia?

      Pomysł nasz spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem opiekunów Koła – pani profesor Jolanty Pasterskiej oraz pana doktora Arkadiusza Lubonia. Dołożyli oni wszelkich starań, aby nasza inicjatywa była ciekawa w treści i poprawna merytorycznie. Służyli nam radą, udzielali wskazówek, wnikliwie konsultowali propozycje tematów, by na koniec uświetnić nasz panel dyskusyjny swoją obecnością.

      Udało nam się zaprosić członkinie Koła Naukowego Etnologów i Antropologów Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, które w swoich wystąpieniach opowiedziały nie tylko o swojej pracy badawczej, ale też zainteresowaniach i o funkcjonowaniu Koła.

      Panelowi dyskusyjnemu nadaliśmy nazwę Jeden świat – wiele możliwości. Sugeruje to nasze rozległe zainteresowania kulturą – nieograniczanie się do sztywnych ram poszczególnych tematów, jak to niekiedy ma miejsce podczas konferencji naukowych.

Przebieg

      Nasz panel dyskusyjny otworzyło wystąpienie Sylwii Indyckiej–Rosół pod tytułem Ponowoczesny przekaz kultury. Na przykładzie prasy parentingowej, w którym referentka wykazała między innymi, że intertekstualność to jeden z modeli tworzenia artykułów prasowych. Remigiusz Kubas przybliżył obecnym subkulturę Gotyku, nazywając ją alternatywną. Marcin Andruszczyszyn w wystąpieniu Poczekalnia – miejsce tabu czy oaza spontanicznych spotkań podzielił się z nami swoimi doświadczeniami, które zebrał podczas podróży po Polsce. Jak sam zaznaczył, mogą stać się one wstępem do dalszych badań. Magdalena Dul–Kuźniar przybliżyła termin New Age, zastanawiając się czy jest to Nowa duchowość czy religia jako zupa w proszku. Wykazała ponadto, że zjawisko to zaznacza się w różnych sferach kultury. Adam Bienias w referacie nasza – sala samobójców.pl – Wpływ portali społecznościowych na interakcje międzyludzkie rozważał, czy rozwój i stopniowe przenoszenie się życia społecznego do Internetu jest szansą, czy zagrożeniem.

      Co ciekawe, aż trzy referaty traktowały o kulturze Japonii. Katarzyna Świątoniowska przedstawiła swoje badania nad Lolitami, Anna Sołowiej zaprezentowała, jak funkcjonuje japońska popkultura na polskim gruncie, a Marcin Karaś przybliżył historię oraz odbiór mangi. Obie koleżanki z Uniwersytetu Jagiellońskiego swoje referaty zilustrowały pokazami multimedialnymi, w których zarejestrowały swoją obserwację uczestniczącą, w opisywanych przez siebie subkulturach. Z naszych obserwacji i badań empirycznych jasno wynika, ze po zafascynowaniu kulturą Zachodu, przyszedł czas na zainteresowanie Dalekim Wschodem, a do portali społecznościowych podchodzimy z coraz większym ( na szczęście) dystansem.

      Spotkanie przebiegało w atmosferze badawczej ciekawości. Polemika podczas dyskusji świadczy o różnych punktach widzenia i potrzebie ich konfrontowania. Ponadto po raz kolejny utwierdziliśmy się w przekonaniu, że świat który nas otacza jest bardzo różnorodny i dostarcza praktycznie nieograniczonych możliwości badawczych.

Perspektywy

      Wszyscy obecni na panelu są zgodni – atmosfera tego spotkania, jak i prezentowane referaty mobilizują nas wszystkich do tego, aby inicjatywę powtórzyć, a nawet utworzyć z niej regularne spotkania w ramach Koła Naukowego Antropologów Kultury. Kolejną dyskusję zaplanowaliśmy na luty 2012 roku.

Magdalena Dul – Kuźniar
Joanna Ruszczak
Studentki polonistyki URDodano: 2011-12-19 12:53:28


« Wstecz