DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Mój Teatr Norwida


Kazimierz Braun

Mój teatr Norwida

Z Archiwum Pisarza, t. VI


Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów 2014

ss. 276

Recenzował: dr hab. Marek Stanisz, prof. UR

 


Spis treści:

Wprowadzenie


Ks. Prof. dr hab. Antoni Dunajski: Wstęp, Kazimierz Braun wobec Cypriana Norwida

Norwid „dramatyczny”

Norwid „zamknięty”

Norwid „ocalony”


CZĘŚĆ I.
MOJE TEATRALNE PRACE NAD NORWIDEM

W stronę Norwida

Pierwsze spotkania z Norwidem

Pierwsze Norwidowskie prace

Spotkanie z Wilamem Horzycą

Pierwsze przedstawienia Norwidowskie

Epilog moich prac Norwidowskich


Norwid premiera po premierze

Pierścień wielkiej damy w Warszawie

Aktor w Teatrze Telewizji

Pierścień wielkiej damy, przeniesienie do telewizji

Aktor w Lublinie

Aktor, przeniesienie do telewizji

Za kulisami w Teatrze Telewizji

Kleopatra i Cezar w Toruniu

Kleopatra i Cezar w Lublinie

Kleopatra i Cezar przeniesienie do telewizji

Piszę pamiętnik artysty w Teatrze Telewizji

Za kulisami w Krakowie

Kleopatra i Cezar we Wrocławiu

Miłość czysta u kąpieli morskich w Teatrze Telewizji

Pierścień wielkiej damy we Wrocławiu

 
Kulturowy wymiar Za kulisami

Widz w Teatro Apollo

Omegitt w Teatrze Narodowym

Struktura Za kulisami

Norwid pomiędzy kulturami


Kleopatra i Cezar
wobec historii i współczesności

Droga Norwida do Kleopatry i Cezara

Czytając Kleopatrę i Cezara

Kleopatra i Cezar na tle dramatu europejskiego

Kleopatra i Cezar na tle teatru swej epoki

Kleopatra i Cezar w teatrze

Teatralny testament Norwida

 

CZĘŚĆ II. „OGÓLNIKI”

Nad życiorysem Norwida

Doświadczenia formacyjne Norwida

Norwida emigracja. Pierwszy okres europejski (1842–1852)

Norwida emigracja. Podróż do Ameryki (1842–1854)

Norwida emigracja. Drugi okres europejski (1854–1883)


Nad dojrzałymi dramatami Norwida

Program artystyczny

Środki wyrazowe

Problematyka

Norwidowskie „przemilczenie”

Miłość w dramatach Norwida

Norwidowy uniwersalizm

Norwidowa kategoria pracy

Doświadczenia z prac reżyserskich

Sens powrotu do Norwida

 
Narodowy testament Norwida

„Któż jest ten Polak, kto?... Co – zrodzony na obcej ziemi...”

Naród „idzie przez krew, popiół, przez rozczarowanie, przez słowo (...) i poświęcenie”

Syn – minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku... / bo mnie nie będzie”

„Kto mówi «tragedia-narodowa»”...

 

CZĘŚĆ III. POWRÓT NORWIDA

Monodram


CZĘŚĆ IV.
DOKUMENTACJA

Wykaz utworów dramatycznych Cypriana Norwida

Teksty Cypriana Norwida w reżyserii Kazimierza Brauna

Głosy prasy o Norwidowskich przedstawieniach Kazimierza Brauna


Bibliografia wybrana


Spis ilustracji z podpisami


Indeks nazwiskDodano: 2016-02-04 10:00:30


« Wstecz