DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
VII TYDZIEŃ POLONISTÓW - FOTOREPORTAŻ


Sobota - Niedziela 29-30.03.2014 r. - III Rzeszowska Sesja Logopedyczna

      W dniach 29-30.03.2014 r. odbyła się III Rzeszowska Sesja Logopedyczna. Konferencja zainaugurowała obchody VII Tygodnia Polonistów w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wzięło w niej udział ponad 160 osób: referentów, logopedów, nauczycieli, słuchaczy studiów podyplomowych, studentów.
     Obrady otworzył Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej prof. dr hab. Janusz Pasterski. Hasłem przewodnim spotkania i zarazem tematem konferencji stała się komunikacja i jej zaburzenia. Referenci (z wielu ośrodków w Polsce: Katowic, Lublina, Warszawy, Krakowa, Rzeszowa) starali się ująć problem wieloaspektowo – z punktów widzenia językoznawców, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów i lekarzy.
      Drugi dzień sesji wypełniły warsztaty dla logopedów i dziennikarzy.

 

Fot. Elżbieta Wójcikiewicz


Poniedziałek 31.03.2014 r. - „Z polonistyką za pan brat” - Otwarcie VII Tygodnia Polonistów

OTWARCIE

Fot. Elżbieta Wójcikiewicz

IV DYKTANDO UNIWERSYTECKIE

Fot. Elżbieta Wójcikiewicz

WYKŁAD PROF. JANA MIODKA

Fot. Elżbieta Wójcikiewicz

III QUIZ HISTORYCZNOLITERACKI

Fot. Elżbieta Wójcikiewicz


Wtorek 01.04.2014 r.

WARSZTATY „JAK POWSTAJE KOMIKS”


„POLSKA W OCZACH OBCOKRAJOWCÓW, ŚWIAT OCZYMA POLAKÓW”
- KULTUROZNAWCZY PANEL DYSKUSYJNY KOŁA NAUKOWEGO ANTROPOLOGÓW KULTURY

Podczas obchodów VII Tygodnia Polonistów Koło Naukowe Antropologów Kultury zorganizowało panel  dyskusyjny Polska w oczach obcokrajowców, świat oczyma Polaków. W dyskusji wzięli udział zarówno przedstawiciele studentów Instytutu Filologii Polskiej UR, którzy w ramach programu Erasmus odbywali semestralne staże w innych uniwersytetach europejskich, jak i studenci z zagranicy kontynuujący aktualnie edukację w Uniwersytecie Rzeszowskim. Dyskusja dotyczyła oferowanych przez program Erasmus możliwości i warunków studiowania w Polsce i za granicą, naniesionych na szerokie tło różnorodnych zagadnień kulturowych.

 


Środa 02.04.2014 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW „IV DYKTANDA UNIWERSYTECKIEGO” I „III QUIZU HISTORYCZNOLITERACKIEGO”


SESJA NAUKOWA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UR „OBSZARY HUMANISTYKI”

 

Czwartek 02.04.2014 r.

KONKURS RECYTATORSKI „FANTASTYCZNIE LUTNIA NASTROJONADodano: 2014-04-07 09:07:57


« Wstecz