DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dokumenty dydaktyczne (rok rozpoczęcia studiów 2012/2013 i wcześniej)


STUDIA I STOPNIA

1. Wykaz dokumentów i informacji składających się na opracowaną przez Instytut Filologii Polskiej UR dokumentację programu kształcenia na studiach 1. stopnia

2. Tabela odniesienia kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych dla kierunku filologia polska, studia 1.stopnia 

3. TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.1.ST.

4. Matryca efektów kształcenia dla studiów 1. stopnia

5. Regulamin praktyk

5a. Regulamin praktyk pedagogicznych, studia 1. stopnia

5b. Regulamin praktyk zawodowych, specjalność wiedza o kulturze

5c. Regulamin praktyk zawodowych, specjalność promocja miasta i regionu

5c1. załącznik PMiR

5c2. załącznik PMiR

5c3. załącznik PMiR

5c4. załącznik PMiR

5d. Regulamin praktyk zawodowych, specjalność dziennikarstwo

6. Plany studiów 1. stopnia - wszystkie moduły

6a. Plany studiów 1. stopnia - wszystkie moduły, studia stacjonarne

6b. Plany studiów 1. stopnia - wszystkie moduły, studia niestacjonarne

7. IFP. Infrastruktura

8. Monitorowanie karier absolwentów filologii polskiej

9. Współdziałanie z interesariuszami zewnętrznymi

10. Wykorzystanie wzorców międzynarodowych, kierunek filologia polska

11. Sylabusy przedmiotów dla wszystkich modułów - studia 1.st.stacjonarne

11.1. Sylabusy, których nie zamieszczono w głównym katalogu, rok akademicki 2012-13

11.1a. Sylabusy przedmiotów, których nie zamieszczono w głównym katalogu, studia stacjonarne

12. Sylabusy przedmiotów dla wszystkich modułów - studia 1.st. niestacjonarne


STUDIA II STOPNIA

1. Wykaz dokumentów i informacji składających się na opracowaną przez Instytut Filologii Polskiej UR dokumentację programu kształcenia na studiach 2. stopnia

2. Tabela odniesienia kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych dla kierunku filologia polska, studia 2.stopnia

3. TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.2.ST.

4. Matryca efektów kształcenia dla studiów 2. stopnia

5. Regulamin odbywania praktyk

5a. Regulamin odbywania praktyk pedagogicznych, studia 2. stopnia

5b. Regulamin odbywania praktyk zawodowych, specjalność Kultura społeczna i medialna

5c. Regulamin odbywania praktyk zawodowych, specjalność antropologia kulturowa

5d. Regulamin odbywania praktyk zawodowych, specjalność edytorstwo

5d1. załącznik, specjalność edytorstwo

5d1. załącznik, specjalność edytorstwo

5d1. załącznik, specjalność edytorstwo

6. Plany studiów 2. stopnia - wszystkie moduły

6a. Plany studiów 2. stopnia - wszystkie moduły, studia stacjonarne

6b. Plany studiów 2. stopnia - wszystkie moduły, studia niestacjonarne

7. IFP. Infrastruktura

8. Monitorowanie karier absolwentów filologii polskiej

9. Współdziałanie z interesariuszami zewnętrznymi

10. Wykorzystanie wzorców międzynarodowych, kierunek filologia polska

11. Sylabusy przedmiotów modułu filologicznego - studia 2. st. stacjonarne

11a. Sylabusy przedmiotów modułu filologicznego - studia 2. st. niestacjonarne

12. Sylabusy przedmiotów modułu specjalizacji nauczycielskiej studia 2. st.stacjonarne

12a. Sylabusy przedmiotów modułu specjalizacji nauczycielskiej studia 2. st.niestacjonarne

13. Sylabusy przedmiotów modułu specjalności edytorstwo studia 2. st. stacjonarne

13a. Sylabusy przedmiotów modułu specjalności edytorstwo studia 2. st. niestacjonarne

14. Sylabusy przedmiotów modułu specjalności kultura społeczna i medialna, studia 2. st. stacjonarneDodano: 2012-10-02 14:05:02


« Wstecz