DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Archiwum domowe Jana Darowskiego


Archiwum domowe Jana Darowskiego

Z ARCHIWUM PISARZA, T.III


Opracował: Dr Jan Wolski

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów 2012

ss.  132

Opiniował:  dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR

 


Spis treści:


Zestawienie skrótów

Wprowadzenie

JAN WOLSKI, Jan Darowski – okruchy biograficzne

Publikacje książkowe Jana Darowskiego


1. Teksty opublikowane – artykuły i utwory literackie

1.1. Wiersze i przekłady

1.2. Eseje, teksty polemiczne

1.3. Wywiad


2. Rękopisy, maszynopisy i wydruki komputerowe

2.1. Notatniki, notatki i rękopisy utworów Jana Darowskiego

2.2. Eseje (redagowane maszynopisy i wydruki komputerowe)

2.3. Miniatury aforystyczno-eseistyczne


3. Korespondencja Jana Darowskiego


4. Dokumenty elektroniczne


5. Księgozbiór Jana Darowskiego

5.1. Książki

5.2. Przewodniki, atlasy i mapy w języku polskim, angielskim, włoskim i niemieckim

5.3. Kasety VHS

5.4. Varia


MARIA KRAUZ, Z podziękowaniami za piękną okładkę – kształt językowy dedykacji w księgozbiorze Jana Darowskiego


Spis fotografii


Aneks

1. Korespondencja Herbert – Darowski (faksymile)

2. Korespondencja Miłosz – Darowski (faksymile)

 

Indeks nazwiskDodano: 2016-02-04 09:39:40


« Wstecz