DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dokumenty dydaktyczne (rok rozpoczęcia studiów 2013/2014)


STUDIA I STOPNIA

1. Wykaz dokumentów i informacji składających się na opracowaną przez IFP dokumentację KRK

2. Opis zakładanych efektów kształcenia dla programu kształcenia z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru kształcenia

3. Opis sposobu weryfikacji efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia (przedmiotów), form zajęć

4. Matryca efektów kształcenia dla studiów 1. stopnia

5. Regulamin praktyk pedagogicznych i zawodowych

5a. Regulamin praktyk pedagogicznych, studia 1. stopnia

5b. Regulamin praktyk zawodowych, specjalność edytorsko-medialna

5b1. Dzienniczek praktyk, specjalność edytorsko-medialna

5d. Regulamin praktyk zawodowych, specjalność dziennikarstwo

wzór formularza (zgoda na odbycie praktyki)

wzór opinii o przebiegu praktyki

wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki

6. Plany studiów 1. stopnia, studia stacjonarne

7. IFP. Infrastruktura

8. Monitorowanie karier absolwentów filologii polskiej oraz wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

9. Współdziałanie z interesariuszami zewnętrznymi

10. Wykorzystanie wzorców międzynarodowych (kierunek filologia polska)

11. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny - m. przedmiotów podstawowych i ogólnouniwersyteckich

11a. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny - m. przedmiotów literaturoznawczych i teoretycznoliterackich

11b. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny - m. przedmiotów językoznawczych

11c. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny - m. przedmiotów fakultatywnych

12. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalizacji nauczycielskiej

13. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności edytorsko-medialnej

14. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności dziennikarstwo


STUDIA II STOPNIA

1. Wykaz dokumentów i informacji składających się na opracowaną przez IFP dokumentację KRK

2. Opis zakładanych efektów kształcenia dla programu kształcenia z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru kształcenia

3. Opis sposobu weryfikacji efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia (przedmiotów), form zajęć

4. Matryca efektów kształcenia dla studiów 2. stopnia

5. Regulamin praktyk pedagogicznych i zawodowych

5a. Regulamin praktyk pedagogicznych, studia 2. stopnia stacjonarne i niestacjonarne

5b. Regulamin praktyk zawodowych, specjalność kultura społeczna i medialna

5b1. Dzienniczek praktyk, specjalność kultura społeczna i medialna

5c. Regulamin praktyk zawodowych, specjalność edytorstwo

wzór formularza (zgoda na odbycie praktyki)

wzór opinii o przebiegu praktyki

wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki

6a. Plany studiów 2. stopnia, studia stacjonarne

6b. Plany studiów 2. stopnia, studia niestacjonarne

7. IFP. Infrastruktura

8. Monitorowanie karier absolwentów filologii polskiej oraz wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

9. Współdziałanie z interesariuszami zewnętrznymi

10. Wykorzystanie wzorców międzynarodowych (kierunek filologia polska)

11. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny, studia stacjonarne

11.1. Sylabusy przedmiotów, których nie zamieszczono w głównym katalogu, studia stacjonarne

11a. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny, studia niestacjonarne

12. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalizacji nauczycielskiej, studia stacjonarne

12a. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalizacji nauczycielskiej, studia niestacjonarne

13. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności edytorstwo, studia stacjonarne

14. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności kultura społeczna i medialna, studia stacjonarne

15. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności dodatkowej wiedza o kulturze, studia stacjonarneDodano: 2014-02-05 09:11:33


« Wstecz