DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie dydaktyki i administracji szkoły wyższej


2013

 • G. Filip, udział w szkoleniu dotyczącym baz i zasobów dostępnych na platformie Web of Knowledge, organizator: Polski Serwis Thomson Reuters, Biblioteka Główna Uniwersytetu Rzeszowskiego, 6 marca 2013 r.
 • G. Filip i M. Patro-Kucab, udział w szkoleniu: Umiejętności interpersonalne, organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR, Rzeszów, 16–17 lutego 2013 r., 23–24 lutego 2013 r. [szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu].
 • G. Filip i M. Patro-Kucab, udział w szkoleniu seminarium bolońskiego: Internacjonalizacja kształcenia w uczelni i jej narzędzia, organizator: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, 19 kwietnia 2013 r.
 • G. Filip, M. Patro-Kucab oraz R. Słabczyński, udział w szkoleniu: Nowa perspektywa finansowania szkolnictwa wyższego 2014–2020, organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR, Rzeszów, 30 października 2013 r. [szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu].
 • G. Filip i M. Patro-Kucab, udział w szkoleniu: Wprowadzenie do funduszy strukturalnych dla szkół wyższych w l. 2014–2020, organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR, Rzeszów, 27 listopada 2013 r. [szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu].
 • G. Filip i M. Patro-Kucab, udział w szkoleniu: Warunki prowadzenia studiów w świetle nowej oceny programowej i instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nowe wzory raportów samooceny, organizator: Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr, UR Rzeszów, 13 grudnia 2013 r. [szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu].


2012

 • G. Filip i M. Patro-Kucab, udział w szkoleniu z zakresu Projektowania i doskonalenia programów kształcenia oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości, organizator: Sekcja Jakości Kształcenia UR, Rzeszów, 18 grudnia 2012 r.
 • M. Patro-Kucab, udział w szkoleniu: Przygotowanie opisów modułów/przedmiotów i weryfikacja z efektami kształcenia zapisanymi dla programu kształcenia, organizator: Wydział Biologiczno-Rolniczy UR, Rzeszów, 19 marca 2012 r.


2011

 • M. Patro-Kucab, udział w szkoleniu: Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów kształcenia i programów zajęć, organizator: Optima Centrum Rozwoju Kształcenia Kadr, 16 grudnia 2011 r. [szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu].
 • M. Patro-Kucab, udział w szkoleniu: Podnoszenie kwalifikacji kadr akademickich w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR , Horyniec Zdrój, 28 marca–01 kwietnia 2011 r.

 
2010

 • G. Filip, udział w szkoleniu z zakresu Emisji głosu, organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR, Rzeszów, 2010 r. [szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu].


Dodano: 2013-12-18 10:10:05


« Wstecz