DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
VIII TYDZIEŃ POLONISTÓW - FOTOREPORTAŻ


      W dniu 16 marca 2015 r. rozpoczął się VIII Tydzień Polonistów. Jego organizatorami są Instytut Filologii Polskiej, Koło Naukowe Polonistów, Koło Naukowe Antropologów Kultury, Koło Naukowe Teatr Polonistów S.T.O.S. i Podyplomowe Studia Logopedii.

      Uroczystego otwarcia Tygodnia Polonistów, po powitaniu gości przez wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej dr hab. prof. UR Grażynę Filip, dokonał Jego Magnificencja Rektor UR prof. dr hab. Aleksander Bobko, który podkreślił, że od kilku lat jest to wydarzenie ważne w  naukowym i kulturalnym życiu Uczelni. Decyduje o tym bogaty, urozmaicony program i obecność znanych polskich naukowców. W tym roku zaproszenie przyjął wybitny językoznawca prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, który wspólnie z prof. dr hab. Kazimierzem Ożogiem wziął udział w otwierającej Tydzień dyskusji na temat języka polskiego w kulturze ponowoczesnej.  Temu niezwykłemu wspólnemu wykładowi dwóch  naukowych osobowości  z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwali się licznie zgromadzeni studenci i pracownicy Uniwersytetu oraz zaproszeni goście, głównie uczniowie i ich nauczyciele z różnych szkół całego województwa.

      Ważnym punktem programu pierwszego dnia Tygodnia Polonistów było również V Dyktando Uniwersyteckie, w którym wzięło udział prawie sto osób. Tekst zatytułowany Mężczyzna jak z żurnala  przygotowały doktorantki Anna Antas i Karolina Krzysztoń z Sekcji Językoznawców Koła Naukowego Polonistów,  uczestnikom dyktanda odczytał go dr hab. prof. UR Marek Stanisz, a nad prawidłowym przebiegiem całości czuwała wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej dr Magadalena Patro-Kucab. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się  w piątek 20. marca.


Poniedziałek 16.03.2015 r. - Otwarcie VIII Tygodnia Polonistów

„O języku polskim w kulturze ponowoczesnej
dyskutują profesorowie Jerzy Bralczyk i Kazimierz Ożóg”

 

V Dyktando Uniwersyteckie


Wtorek 17.03.2015 r.

Konferencja Koła Naukowego Polonistów
„Obszary Polonistyki. Język - Literatura - Kultura

 

Środa 18.03.2015 r.

Konferencja Koła Naukowego Antropologów Kultury
„Pogranicza Podkarpacia. Kultura - Literatura - Język

 

Czwartek 19.03.2015 r.

II Konkurs Recytatorski
„Fantastycznie lutnia nastrojona

 

Piątek 20.03.2015 r.

Ogłoszenie wyników
V Dyktanda Uniwersyteckiego

 

„Oś północ - południe w kulturze polskiej
Wykład prof. dra hab. Przemysława Czaplińskiego (UAM w Poznaniu)

      W tegorocznym VIII Tygodniu Polonistów, organizowanym przez Instytut Filologii Polskiej UR, wziął udział prof. dr hab. Przemysław Czapliński, wybitny znawca literatury najnowszej i jeden z najaktywniejszych krytyków kultury i literatury współczesnej.
19 marca prof. Czapliński uczestniczył w dyskusji panelowej „Afirmacje i rewizje. Jak literatura najnowsza opisuje współczesny świat?”, a 20 marca wygłosił wykład „Poruszona mapa. Oś Północ-Południe w kulturze polskiej”.

Prof. dr hab. Przemysław Czapliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – wybitny znawca literatury najnowszej i jeden z najaktywniejszych krytyków literackich; autor książek: Poetyka manifestu literackiego 1918-1939 (Warszawa 1997), Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych (Kraków 2001), Mikrologi ze śmiercią. Motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polskiej (Poznań 2001), Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości (Kraków 2003), Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym (Kraków 2004), Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości (Kraków 2007), Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje (Warszawa 2009), Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu (Kraków 2011); współautor (wraz z Piotrem Śliwińskim) monografii Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji (Kraków 2000, 1 wyd. 1999), współautor monumentalnego Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia, dyskusje, bilanse (Kraków 2003). Redaktor naukowy wielu monografii zbiorowych. Laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Nagrody im. K. Wyki i innych.

 

Projekcja filmu „Trudne sąsiedztwo”
w reż. Natalii Chrapek i Szymona Kardysia

 

Sobota 21.03.2015 r.

IV Rzeszowska Sesja Logopedyczna
Problemy komunikacyjne osób dorosłych

      W sobotę, 21.03.2015 r., na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się IV Rzeszowska Sesja Logopedyczna. Konferencja zakończyła obchody VIII Tygodnia Polonistów w Instytucie Filologii Polskiej. Wzięło w niej udział blisko 200 osób: referentów, logopedów, nauczycieli, słuchaczy studiów podyplomowych, studentów. Konferencję otworzyli prof. dr hab. Sylwester Czopek, Prorektor ds. Nauki UR, oraz prof. dr hab. Janusz Pasterski, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej.
      W tym roku tematyka wygłoszonych referatów skupiała się wokół problemów komunikacyjnych osób dorosłych. Referenci – goście z różnych ośrodków akademickich w Polce (Katowice, Łódź, Warszawa, Lublin, Rzeszów) – starali się ująć problem wieloaspektowo: z punktów widzenia językoznawców, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów, lekarzy i inżynierów.

Fot. Jadwiga Zydroń (od 01 do 16)Dodano: 2015-03-17 12:14:04


« Wstecz