DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Fotoreportaż z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Jesteśmy wszędzie i nigdzie”.
Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy

3-4 listopada 2016 r


Konferencja o twórczości emigracyjnego poety

      W dniach 3-4 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy, zorganizowana przez Zakład Literatury Polskiej XX Wieku Instytutu Filologii Polskiej UR, Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”.

      Celem konferencji była refleksja nad wszystkimi aspektami twórczości literackiej, ale także translatorskiej, krytycznoliterackiej i naukowej Andrzeja Buszy, emigracyjnego poety polskiego, związanego z londyńską grupą „Kontynentów”, emerytowanego profesora anglistyki University of British Columbia w Vancouver, znawcy twórczości Josepha Conrada, zamieszkałego od wielu lat w Kanadzie. Sam poeta był gościem honorowym sesji.

      W konferencji wzięło udział 24 badaczy, reprezentujących uczelnie krajowe (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz zagraniczne (Université de Lille 3, Francja). Obrady otworzył Prorektor ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką dr hab. prof. UR Józef Cebulski, a uczestników przywitali również Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. prof. UR Zenon Ożóg oraz Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej dr Agnieszka Myszka. W pierwszym dniu konferencji referaty i dyskusje koncentrowały się wokół zagadnień przekrojowych, problemów tradycji literackiej, motywów tematycznych i cech poetyki, natomiast w drugim dniu dominowały ujęcia interpretacyjne poszczególnych utworów.

      W ramach konferencji 3 listopada odbył się również wieczór autorski Andrzeja Buszy (zorganizowany w sali konferencyjnej Domu Polonii przy udziale Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska), podczas którego zaprezentowano po raz pierwszy najnowszy, obszerny zbiór poezji Andrzeja Buszy pt. Atol. Wiersze wybrane, wydany przez Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie i Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”.
Dodano: 2016-11-07 12:23:04


« Wstecz