DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Osiągnięcia


Stypendia i staże zagraniczne i krajowe: 

2007

 • J. Pasterski, staż naukowy w Instytucie Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w okresie od 19 lutego 2007 do 10 lutego 2008.

 • A. Wal, staż naukowy w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ w okresie 19.02.2007-16.06.2007; 1.10.2007-30.11.2007.

 • J. Wolski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – semestr zimowy 2007/2008.

2006

 • J. Wolski, Stypendium badawcze Funduszu „Kultury” paryskiej. Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria), 29.01. – 3.03.2006.

 • M. Rabizo-Birek, staż naukowy w Instytucie Badań Literackich w Warszawie, 1.10.2006 – 31.03.2007.

2004

 • J. Wolski, Stypendium Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie na pobyt badawczy w Toronto i Vancouver – 21 lutego - 4 marca 2004.

2001

 • Z. Ożóg, staż naukowy na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 1.02.2002-30.06.2002.

2000

 • Z. Ożóg, staż naukowy w Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 1.10.2000-30.01.2001.

 

Inne osiągnięcia

 • S. Dłuski, red. nacz. kwartalnika „Nowa Okolica Poetów” 2000-2006.

 • M. Rabizo-Birek: redaktor naczelna kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza” 2000-2007 (nr 27-58).

 • A. Jamrozek-Sowa, red. kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza” 2000-2007 (nr 27-58).

 • Z. Ożóg, red. kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza” 2000-2007 (nr 27-58).

 • J. Pasterski, red. kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza” 2000-2007 (nr 27-58).

 • J. Wolski, red. kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza” 2000-2007 (nr 27-58).

2009

 • A. Jamrozek-Sowa, Kwartalnik „Fraza”. Poezja – proza – esej, 2009, nr 1-2 (63-64); 3-4 (65-66) [redaktor].

 • Z. Ożóg, Kwartalnik „Fraza”. Poezja – proza – esej, 2009, nr 1-2 (63-64); 3-4 (65-66) [redaktor].

 • Z. Ożóg: Agata Paliwoda, Granice i pogranicza w powieściach Sergiusza Piaseckiego, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2009.

 • J. Pasterski, Kwartalnik „Fraza”. Poezja – proza – esej, 2009, nr 1-2 (63-64); 3-4 (65-66) [redaktor].

 • M. Rabizo-Birek, Kwartalnik „Fraza”. Poezja – proza – esej, 2009, nr 1-2 (63-64); 3-4 (65-66) [redaktor naczelna]

 • M. Rabizo-Birek, Nagroda Rektora UR II stopnia za 2009 rok

 • J. Wolski, Kwartalnik „Fraza”. Poezja – proza – esej, 2009, nr 1-2 (63-64); 3-4 (65-66) [redaktor].

 • J. Wolski, Pożegnanie poety. Ostatnia droga Wacława Iwaniuka, (współredaktorzy: Sławomir Braniewski i Henryk Wójcik), Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto-Berlin-Siedliszcze 2009, ss. 80.

2008

 • M. Rabizo-Birek, Kwartalnik „Fraza”. Poezja – proza – esej, 2008, nr 1-2 (59-60); 3-4 (61-62) [redaktor naczelna].

 • A. Jamrozek-Sowa, Kwartalnik „Fraza”. Poezja – proza – esej, 2008, nr 1-2 (59-60); 3-4 (61-62) [redaktor].

 • Z. Ożóg, Kwartalnik „Fraza”. Poezja – proza – esej, 2008, nr 1-2 (59-60); 3-4 (61-62) [redaktor].

 • Z. Ożóg: Zygmunt Ficek, Uroczystość czerpania chłodu. Wiersze, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2008.

 • J. Pasterski, Kwartalnik „Fraza”. Poezja – proza – esej, 2008, nr 1-2 (59-60); 3-4 (61-62) [redaktor].

 • J. Wolski, Kwartalnik „Fraza”. Poezja – proza – esej, 2008, nr 1-2 (59-60); 3-4 (61-62) [redaktor].

2007

 • J. Pasterski,  red., Dziś będę poetą. Almanach literacki młodych, Rzeszów 2007, Wydawnictwo UR, ss. 79.

 • J. Pasterski, red., Robert T. Rutkowski, Łowienie spod lodu, Rzeszów 2008, Biblioteka „Frazy”, ss. 35.

 • J. Pasterski,  M. Czarnota, red., Szepty rzeszowskich piwnic. „Polifonia” w podziemiach, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2008, ss. 24.

 • M. Rabizo-Birek, red.: A. Czerniawski, Wyspy szczęśliwe. Eseje o poezji, Stow. Literacko-Artystyczne „Fraza”, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Rzeszów 2007, s. 289.

 • M. Rabizo-Birek, red. nacz. kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza” 2007, nr 3, ss. 350; 2007, nr 4, ss. 350.

2006

 • J. Pasterski, red.: i posłowie: Piotr Durak, Odnaleźć siebie, posłowie:..., Mielec 2006, s. 57.

 • M. Rabizo-Birek, red.: O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach rozmawiają Bogdan Czaykowski i Adam Czerniawski, Wyd. Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2006, ss. 316.

 • M. Rabizo-Birek, Nagroda Fundacji im. Władysława i Nelly Turzańskich (Toronto) za rok 2004 (przyznana w listopadzie 2005 r.)

 • J. Wolski, red.: Krzysztof Kasprzyk, Miejsce, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2006, ss. 56.

 • J. Wolski, red.: Zdzisław Wawrzyniak, Refreny życia. Wiersze węższe i szersze, Wyd. Otwarty Rozdział, Rzeszów 2006, ss. 60.

2004

 • A. Paliwoda, red.: Bogdan Stangrodzki, Dłonią ongiś podaną, Rzeszów 2005, ss. 60.

 • J. Pasterski, red.: Almanach literacki grupy Polifonia”, Rzeszów 2005.

 • J. Wolski, red.: Aleksander Rybczyński, Jaskółka, Rzeszów 2004, ss. 40.

 • J. Wolski, red., opracowanie edytorskie i wstęp: Marek Kusiba, Inne powody. Wiersze przebrane i nowe 1974-2004, Warszawa-Rzeszów 2005, ss.132.

 • J. Wolski, red.: Maja E. Cybulska, Dobra Anglia i inne szkice, Rzeszów 2005, ss. 172.

 • J. Wolski, red.: Mirosława Buchholtz, Ciężka dola Pana Mola, Rzeszów 2005, ss. 64.

2003

 • M. Rabizo-Birek, red.: Iwona Misiak, Zmysł czytania, Rzeszów 2003, ss. 202.

2002

 • Z. Ożóg, red. i wybór tekstów: Coraz bardziej podziwiam poetów... Almanach poetycki X Ogólnopolskiej Biesiady Poetyckiej, Biblioteka Collegium Ressoviense, seria II, nr 25, Rzeszów 2002.

2001

 • Z. Ożóg, oprac. red.: Dwudziestowieczna liryka niemieckojęzyczna. Dyskusja panelowa, „Fraza 2001, nr 1 (31)

 • Z. Ożóg, oprac. red.: „Często żałuję, że stąd wyjechałem...”. Rozmowa z Bogdanem Loeblem, „Fraza”2001, nr 1 (31)

 • Z. Ożóg, red.: Kazimierz Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów 2001.

 • Z. Ożóg, red.: Judith Arlt, Mój Konwicki, Kraków 2001.

 • J. Wolski, red.: Zdzisław Wawrzyniak, Podróż do środka pamięci, red. i posłowie..., Rzeszów 2001.

 • J. Wolski, red.: „Wygrywał oszczep bez pudła”. Rozmowa o Wacławie Iwaniuku z prof. Wincentym Okoniem. „Fraza” 2001, nr 3 (33)1-32.

 • J. Wolski, red.: Nieznany poemat Wacława Iwaniuka (fragmenty), oprac., „Fraza” 2001, nr 3 (33)1-32.

 • L. Żbikowska, red., oprac., wywiady, komentarze, przypisy: Z Arcybiskupem w nowe tysiąclecie. Rzecz o abp I. Tokarczuku. Cz. 1-2, Wyd. „Michalineum”,  Marki 2001.

2000

 • A. Jamrozek-Sowa, oprac., Przypadek, czyli prawdziwa fikcja. Z Zofią Romanowiczową rozmawia Stanisław Bereś. „Fraza” 2000, nr 3 (29), s. 104-115.

 • Z. Ożóg, red. i wybór tekstów: Słowo – prawda ukryta... Almanach poetycki IX Ogólnopolskiej Biesiady Poetyckiej, Biblioteka Collegium Ressoviense, seria II, nr 24, Rzeszów 2000.

 • J. Wolski, red.: Ryszard Częstochowski, Z sufitu nocy, red. i posłowie..., Rzeszów 2000.

 • J. Wolski, red.: Zdzisław Wawrzyniak, Słodycz goryczy, red..., Rzeszów 2000.

 • J. Wolski, red.: Jerzy Wratny, Powoli zamyka się koło, red..., Rzeszów 2000.Dodano: 2011-07-19 14:05:54


« Wstecz