DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Konferencje


A. organizacja konferencji:

2009

 • Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009 wobec przemian politycznych, społecznych i kulturowych. Ogólnopolska konferencja naukowa, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 26-27.05. 2009 (Z. Andres, J. Pasterski).

 • Poezja żołnierska. Estetyka i wartości. W siedemdziesiątą rocznice wybuchu II wojny światowej. Ogólnopolska konferencja naukowa, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 19-20.11.2009 (J. Wolski, A. Paliwoda, Z. Ożóg).

2008

 • Dialog pogranicza kulturowego. Odrębność - wymiana - przenikanie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 8-9.10.2008 (J. Wolski – współorganizator).

 • Spotkanie z twórczością Józefa Szajny – Uniwersytet Rzeszowski (sesja popularnonaukowa otwierająca Multimedia Szajna Festiwal. Rzeszów 28.11. 2008 (M. Rabizo-Birek).

 

 • Sesja naukowa z okazji jubileuszu 60-lecia urodzin Janusza Szubera „Poeta czułej pamięci”. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 28.05.2008 r.

2006

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Proza polska na obczyźnie. Aspekty – oblicza – przemiany”. Rzeszów, 29-30 maja 2006.

2005

 • „Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Poloniści w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II”. Rzeszów 18 maja 2005.

 • „Twórczość literacka Beaty Obertyńskiej. W 80-lecie debiutu i 25 rocznicę śmierci”. Rzeszów, 25 października 2004.

2003

 • „Poezja polska na obczyźnie”. Rzeszów 28-29 maja 2003.

2001

 • „Literatura utracona, poszukiwana, czy odzyskana. Wokół problemów emigracji”. Ogólnopolska konferencja naukowa. Rzeszów 26-28 września 2001.

 

B. udział z referatem w konferencji:

2009

 • A. Jamrozek-Sowa, Ogólnopolska konferencja naukowa: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009 wobec przemian politycznych, społecznych i kulturowych, Rzeszów 26-27.05. 2009. Ref.: O nekrologach i tekstach wspomnieniowych poświęconych Władysławowi Lechowi Terleckiemu.

 • G. Ostasz, Sesja naukowa ku czci Juliusza Słowackiego. Przemyśl-Rzeszów 2-3.04.2009.  Ref.: Tradycje Słowackiego w poezji polskiej 1918-1939

 • G. Ostasz, Ogólnopolska konferencja naukowa: Poezja żołnierska. Estetyka i wartości. W siedemdziesiątą rocznice wybuchu II wojny światowej. Rzeszów 19-20.11.2009. Ref.: Miniatura z teatrum przerażenia i bólu. Kazimierza Wierzyńskiego „Na proces moskiewski”.

 • Z. Ożóg, Sesja naukowa ku czci Juliusza Słowackiego. Przemyśl-Rzeszów 2-3.04.2009. Ref.: Słowacki – Baczyński. Spojrzenie po latach.

 • Z. Ożóg, Festiwal poezji im. Zbigniewa Herberta. Przemyśl – Lwów – Rzeszów, Rewizje. Herbert w najnowszych badaniach. Rzeszów 26-27.10.2009. Ref.: Modlitwy „dni ostatnich” Zbigniewa Herberta.

 • Z. Ożóg, Ogólnopolska konferencja naukowa: Poezja żołnierska. Estetyka i wartości. W siedemdziesiątą rocznice wybuchu II wojny światowej. Rzeszów 19-20.11.2009. Ref.: Liryka żołnierska – gatunki.

 • A. Paliwoda, Ogólnopolska konferencja naukowa: Poezja żołnierska. Estetyka i wartości. W siedemdziesiątą rocznice wybuchu II wojny światowej. Rzeszów 19-20.11.2009. Ref.: Poezja Józefa Żywiny.

 • J. Pasterski, Ogólnopolska konferencja naukowa: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009 wobec przemian politycznych, społecznych i kulturowych, Rzeszów 26-27.05. 2009. Ref.: „Lektura istnienia”. O nowych wierszach Ewy Lipskiej.

 • M. Rabizo-Birek, Ogólnopolska konferencja naukowa: Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. Estetyka i aksjologia, Poznań 18-20.05. 2009. Ref.: Projekt poezji hermetycznej Romana Honeta.

 • M. Rabizo-Birek, Festiwal poezji im. Zbigniewa Herberta. Przemyśl – Lwów – Rzeszów, Rewizje. Herbert w najnowszych badaniach. Rzeszów 26-27.10.2009. Ref.: Zbigniew Herbert jako bohater liryczny.

 • A. Wal, Międzynarodowa konferencja naukowa: Polska – Ukraina. Dziedzictwo i współczesność.  Słupsk – Ustka 8-10.10.2009. Ref.: Obraz stosunków polsko-ukraińskich w prozie Herminii Naglerowej.

 • J. Wolski,  Ogólnopolska konferencja naukowa: Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. Estetyka i aksjologia, Poznań 18-20.05. 2009. Ref.: Poeci obcy czy osobni? (Hoffman, Kurylak, Szuber, Brakoniecki).

 • J. Wolski,  Ogólnopolska konferencja naukowa: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009 wobec przemian politycznych, społecznych i kulturowych, Rzeszów 26-27.05. 2009. Ref.: Podkarpacie literackie – ostatnie dwie dekady.

 • J. Wolski,  IV Międzynarodowe Spotkania Naukowców i Literatów: „Dialog Dwóch Kultur” (w ramach obchodów Roku Słowackiego), Krzemieniec (Ukraina) 3-7.09. 2009. Ref.: Szwajcaria poetów. Przykład Juliusza Słowackiego.

 • J. Wolski, Ogólnopolska konferencja naukowa: Poezja żołnierska. Estetyka i wartości. W siedemdziesiątą rocznice wybuchu II wojny światowej, Rzeszów 19-20.11.2009. Ref.: Na szwajcarskiej ziemi. Liryka internowanych żołnierzy polskich.

2008

 • Z. Brzuchowska,  Międzynarodowa konferencja: Literatura pogranicza Polski, Słowacji i Ukrainy, Rzeszów 2008. Ref.: W poszukiwaniu utraconej wspólnoty. Z problematyki prozy powieściowej Wiesława Myśliwskiego.

 • A. Jamrozek-Sowa,  Międzynarodowa konferencja naukowa: Dialog pogranicza kulturowego. Odrębność - wymiana - przenikanie), Rzeszów 8-9.10.2008. Ref.: Galicyjskie itinerarium. O imaginacyjnej podróży Martina Pollacka.

 • Z. Ożóg, Ogólnopolska sesja naukowa: Literatura polska w Kanadzie, Cieszyn 16-18.09.2008. Ref.: Modlitwy i quasi-modlitwy w liryce polskich poetów w Kanadzie.

 • Z. Ożóg, Międzynarodowa konferencja naukowa: Dialog pogranicza kulturowego. Odrębność – wymiana - przenikanie. Rzeszów 8-9.10.2008 r. Ref.: Święte Patronki Kresów w poezji współczesnej.

 • Z. Ożóg, Sesja naukowa Polska w nauczaniu Jana Pawła II. Rzeszów 6.11.2008 r. Ref.: Sprawy polskie w modlitwach Jana Pawła II.

 • Z. Ożóg, „... ze mnie jest płomień, który myśli i wiatr na pożar i na żagle”. W 10 rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta. Jarosław 2.12.2008. Ref.: Metafizyka w twórczości Zbigniewa Herberta.

 • Z. Ożóg, Poznawanie Herberta. Przeworsk 3.12.2008. Ref.: Motyw podróży w poezji Zbigniewa Herberta.

 • J. Pasterski, Ogólnopolska sesja naukowa: Literatura polska w Kanadzie, Cieszyn 16-18.09.2008. Ref.: Od „dwuzwierciadła” do ziemi-ojczyzny. Z problemów dwukulturowości w poezji Bogdana Czaykowskiego.

 • M. Rabizo-Birek, Ogólnopolska sesja naukowa: Literatura polska w Kanadzie, Cieszyn 16-18.09.2008. Ref.: Nad „Uczuciami” Bogdana Czaykowskiego. Uwagi o pewnym pisarskim projekcie.

 • M. Rabizo-Birek, Międzynarodowa konferencja naukowa: Dialog Pogranicza Kulturowego. Odrębność – wymiana – przenikanie. Rzeszów 8-9.10. 2008 r. Ref.: Tomasza Różyckiego poetyckie podróże na Ukrainę.

 • M. Rabizo-Birek, Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009, cz. II: „Idee, ideologie, metodologie”, Szczecin 20.10-22.10.2008 r. Ref.: Czy naprawdę „zmierzch paradygmatu”? Dyskusje o tradycji romantycznej w polskiej krytyce literackiej po roku 1989.

 • M. Rabizo-Birek, Konferencja międzynarodowa: Herbert (nie)oswojony, Wrocław 5.11.-7.11.2008 r. Ref.: Zbigniew Herbert jako bohater liryczny.

 • A. Wal, Międzynarodowa konferencja naukowa: Dialog pogranicza kulturowego. Odrębność - wymiana - przenikanie, Rzeszów 8-9. 10 2008. Ref.: Galicja Wschodnia w prozie Herminii Naglerowej.

 • J. Wolski, Konferencja naukowa: Poeta czułej pamięci. W sześćdziesięciolecie urodzin Janusza Szubera, Rzeszów 20.05.2008. Ref.: Niech się w tym filozof grzebie.

 • J. Wolski, Ogólnopolska sesja naukowa: Literatura polska w Kanadzie, Cieszyn 16-18.09.2008. Ref.: Poeci „polskiego” Toronto.

 • J. Wolski,  Międzynarodowa konferencja naukowa: Dialog pogranicza kulturowego. Odrębność - wymiana – przenikanie. Rzeszów 8-9. 10 2008. Ref.: Motywy galicyjskie w niemieckojęzycznej literaturze Szwajcarii.

 • J. Wolski,  ... ze mnie jest płomień, który myśli i wiatr na pożar i na żagle”. W 10 rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta. Jarosław 2.12.2008. Ref.: Herbert czytany na nowo.J. Pasterski, Sesja Naukowa: Poeta czułej pamięci. W sześćdziesięciolecie urodzin Janusza Szubera, Rzeszów 28 maja 2008. Referat: „Pięcioksiąg” Janusza Szubera.

 • A. Wal, Sesja naukowa: Piśmiennictwo wspomnieniowe Drugiej Emigracji, Toruń 8-10 maja 2008 r. Ref.: Herminia Naglerowa jako autorka i bohaterka wspomnień o pisarzach.

 •  J. Wolski, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce 19-20 maja 2008. Ref.: Ave Helvetia. O polsko-szwajcarskich związkach kulturowych.

2007

 • A. Jamrozek-Sowa, Konferencja naukowa: Święte miejsca w literaturze, 26-28 kwietnia 2007 UW-M w Olsztynie. Ref.: Duch Płaskowyżu. O „świętym miejscu” w prozie Ismaila Kadarego

 • A. Jamrozek-Sowa, Konferencja naukowa: Dwadzieścia lat Literatury Polskiej 1989-2009, cz. I „Życie literackie po roku 1989”, UŚ 26-30 listopada 2007. Ref.: Człowiek i historia. O serii wydawniczej „Inna Europa, inna literatura”.

 • Z. Ożóg, Konferencja: Modlitwa w językach, tekstach artystycznych i narracjach. Wyższa Szkoła

 • Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Sandomierz 18-19.09.2007. Ref.: Sygnały gatunkowe w tytułach współczesnych modlitw poetyckich.

 • J. Pasterski, Konferencja Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, Białystok 15-17 maja 2007. Ref.: Nad brzegiem Siloe. Tradycja kultury w poezji Andrzeja Buszy.

 • M. Rabizo-Birek, Konferencja naukowa: Dwadzieścia lat Literatury Polskiej 1989-2009, cz. I „Życie literackie po roku 1989”, UŚ 26-30 listopada 2007. Ref.: Piosenki prozą Dariusza Bugalskiego i Krzysztofa Vargi.

 • M. Rabizo-Birek, Konferencja naukowa: „Paryż –Londyn – Monachium –Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej”, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Filologii Polskiej, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Białystok 15-17 maja 2007 r. Ref.: Bogdana Czaykowskiego i Adama Czerniawskiego spór i dialog z romantyzmem polskim i angielskim

 • M. Rabizo-Birek, Udział w festiwalu literackim Rita Fest no. 1. Atak czasopism. Młode czasopisma literacko-artystyczne we Wrocławiu, organizowanym przez pismo „Rita Baum” we Wrocławiu – 4-6.06.2007. Udział w panelu dyskusyjnym „Lokalność, ale jaka?” i „Powrót centrali” – 4.06.2007.

 • A. Wal, Konferencja naukowa: Paryż - Londyn - Monachium - Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, Białystok 15-17 maja 2007 r. Ref.: Wokół "tematów sowieckich". O wspomnieniach Herminii Naglerowej.

 • J. Wolski, Ogólnopolska konferencja naukowa: Poezja polska po 1989 roku, część druga: Topika poezji najnowszej, Uniwersytet Łódzki, 15-17.05.2007. Ref.: Poeta stanów ostatecznych. Metafizyczna liryka Józefa Kurylska

 • J. Wolski, Ogólnopolska konferencja naukowa: Paryż - Londyn - Monachium - Nowy Jork. Miejsce Drugiej Emigracji Niepodległościowej na mapie kultury nie tylko polskiej, Uniwersytet w Białymstoku, 15 - 17.05.2007. Ref.: Żołnierska odyseja. Twórczość liryczna Andrzeja Czyżowskiego.

 • J. Wolski, Międzynarodowe Polsko-Ukraińskie Spotkanie „Dialog Dwóch Kultur”, Krzemieniec (Ukraina) 30.08 – 5.09.2007. Ref.: Wołyńska impresja krajobrazowa Wacława Iwaniuka.

 • J. Wolski, Ogólnopolska konferencja naukowa: Ryszard Kapuściński - portret dziennikarza i myśliciela, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 9–10.10.2007. Ref.: Wsłuchaj się w głos, który jest w Tobie. Filozoficzna poezja Ryszarda Kapuścińskiego.

2006

 • Z. Andres, Ogólnopolska konferencja naukowa: Proza polska na obczyźnie. Aspekty - oblicza - przemiany, Uniwersytet Rzeszowski, 29-30.05.2006.

 • G. Ostasz, Stanisław Szpotański – zapomniany pisarz, mieszkaniec Kobyłki, 18 listopada 2006, Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce pod Warszawą. Ref.: Twórczość literacka Stanisława Szpotańskiego.

 • Z. Ożóg, Nowe w poezji najnowszej. Uniwersytet Łódzki - Łódź 8-10.05.2006. Ref.: Modlitwy i quasi-modlitwy w liryce młodych roczników.

 • Z. Ożóg, Ogólnopolska konferencja naukowa: Proza polska na obczyźnie. Aspekty - oblicza - przemiany, Uniwersytet Rzeszowski, 29-30.05.2006. Ref.: Historia i polityka w Zapiskach znad Zatoki San FranciscoAdama Lizakowskiego.

 • Z. Ożóg, Sesja literacka: Sytuacja literatury polskiej po 1989 roku. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu. Filia w Przeworsku. 6.12.2006. Ref.: Tematyka religijna w poezji najmłodszej.

 • A. Paliwoda, Ogólnopolska konferencja naukowa: Proza polska na obczyźnie. Aspekty - oblicza - przemiany, Uniwersytet Rzeszowski, 29-30.05.2006. Ref.: „Zapisać strach przed zidioceniem świata.” Uwagi o prozie Janusza Głowackiego.

 • J. Pasterski, Ogólnopolska konferencja naukowa: Proza polska na obczyźnie. Aspekty - oblicza - przemiany, Uniwersytet Rzeszowski, 29-30.05.2006. Ref.: Wrastanie w nowy kraj. Problematyka emigracyjna w opowiadaniach Petera Skrzyneckiego.

 • J. Pasterski, Sesja literacka: Sytuacja literatury polskiej po 1989 roku. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu. Filia w Przeworsku. 6.12.2006. Ref.: „Z emigracji się nie wraca”. Poeta poza krajem po 1989 roku.

 • M. Rabizo-Birek, „Przekraczanie granic”. Konferencja poświęcona twórczości Tadeusza Różewicza, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 27-30.03 2005. Ref.: Tadeusz Różewicz  w twórczości Adama Czerniawskiego z małym vice versa [Adam Czerniawski w twórczości Tadeusza Różewicza].

 • M. Rabizo-Birek, „Nowe w poezji najnowszej” Uniwersytet Łódzki, Łódź 8-10.05.2006. Ref.: Wiersz w zastępstwie modlitwy – Poezja Tadeusza Dąbrowskiego.

 • M. Rabizo-Birek, Ogólnopolska konferencja naukowa: Proza polska na obczyźnie. Aspekty - oblicza - przemiany, Uniwersytet Rzeszowski, 29-30.05.2006. Ref.: Proza fabularna Adama Czerniawskiego.

 • M. Rabizo-Birek, Sesja literacka: Sytuacja literatury polskiej po 1989 roku. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu. Filia w Przeworsku. 6.12.2006. Ref.: Nowe zjawiska w literaturze polskiej po 1989 roku.

 • M. Rabizo-Birek, Udział w panelu dyskusyjnym „Strategie bycia poetą dzisiaj” w ramach festiwalu literackiego Polifonia zorganizowanego przez Kwartalnik Kulturalny „Opcje”, Katowice 4-5.10.2006 (zapis panelu pt. Na temat strategii bycia poetą dzisiaj rozmawiają Konrad K. Kęder, Karol Maliszewski, Grzegorz Olszański, Magdalena Rabizo-Birek i Alina Świeściak, „Opcje” 2006, nr 4, s. 56-66.)

 • A. Wal, Ogólnopolska konferencja naukowa: Proza polska na obczyźnie. Aspekty - oblicza - przemiany, Uniwersytet Rzeszowski, 29-30.05.2006. Ref.: Doświadczenie emigracji w prozie Alicji Iwańskiej.

 • J. Wolski, Konferencja popularnonaukowa: Pięć lat po śmierci Wacława Iwaniuka, Chełmska Biblioteka Publiczna, 20.04.2006. Ref.: Między Chełmem a Toronto – o patriotyzmie Wacława Iwaniuka.

 • J. Wolski, Ogólnopolska konferencja naukowa: Nowe w poezji najnowszej, Uniwersytet Łódzki, 8-10.05.2006. Ref.: Poeci polscy w Kanadzie – emigracja?

 • J. Wolski, Ogólnopolska konferencja naukowa: Proza polska na obczyźnie. Aspekty – oblicza przemiany, Uniwersytet Rzeszowski, 29-30.05.2006. Ref.: Proza Ewy Stachniak.

2005

 • Z. Andres, Twórczość literacka Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Poloniści w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Rzeszów 18.05.2005. Ref.: Zarys nieuchronnego czasu. Historia - sztuka - ojczyzna w poezji Karola Wojtyły.

 • A. Jamrozek-Sowa, Twórczość literacka Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Poloniści w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, Uniwersytet Rzeszowski 18.05.2005. Ref.: OWędrówce do miejsc świętych”.

 • G. Ostasz, Twórczość literacka Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Poloniści w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, Uniwersytet Rzeszowski 18.05.2005. Ref.: O szczególnej bliskości Karola Wojtyły polonistom.

 • G. Ostasz, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Wielkie jubileusze i osobliwości Mickiewiczowskie. W 150. rocznicę śmierci poety, Uniwersytet Rzeszowski, 26-28.09.2005. Ref.: Mickiewicz w recepcji skamandrytów.

 • Z. Ożóg, Twórczość literacka Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Poloniści w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Rzeszów 18.05.2005. Ref.: 1. Karol Wojtyła - Jan Paweł II jako pisarz. Wprowadzenie; 2. Meditatio mortis Karola Wojtyły.

 • A. Paliwoda, Twórczość literacka Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Poloniści w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Rzeszów 18.05.2005. Ref.: „Poezja pokłonna”. Kilka uwag o Magnificat Karola Wojtyły.

 • J. Pasterski, Twórczość literacka Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Poloniści w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Rzeszów 18.05.2005. Ref.: Poetyckie przesłanie wiary - „Tryptyk rzymskiJana Pawła II.

 • J. Pasterski, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Wielkie jubileusze i osobliwości Mickiewiczowskie. W 150. rocznicę śmierci poety, Rzeszów 26-28 września 2005. Ref.: Tradycja Mickiewiczowska w poezji Krzysztofa Karaska.

 • M. Rabizo-Birek, Twórczość literacka Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Poloniści w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, Uniwersytet Rzeszowski 18.05.2005. Ref.: Uwagi o poemacieProfile Cyrenejczyka”.

 • M. Rabizo-Birek, Sympozjum naukowe „Świat rysunku - rysunek bez granic”, Muzeum Kresów w Lubaczowie, 18.09. 2005. Ref.: Współczesny rysunek Podkarpacia.

 • M. Rabizo-Birek, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Wielkie jubileusze i osobliwości Mickiewiczowskie. W 150. rocznicę śmierci poety, Uniwersytet Rzeszowski, 26-28.09.2005. Ref.: Adam Mickiewicz w poezji Tomasza Różyckiego.

 • M. Rabizo-Birek, Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji, Uniwersytet M.

 • Kopernika w Toruniu, 19-20.10.2005 r. Ref.: Wyobraźnia religijna w młodej poezji polskiej.

 • J. Wolski, Międzynarodowa konferencja „Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, Uniwersytet Śląski w Katowicach 16-18.05.2005. Ref.: Polska w niemieckojęzycznej Szwajcarii.

 • J. Wolski, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Wielkie jubileusze i osobliwości Mickiewiczowskie. W 150. rocznicę śmierci poety, Uniwersytet Rzeszowski, 26-28.09.2005. Referat: Alfonsa Bronarskiego opisywanie Mickiewicza w Szwajcarii.

2004

 • Z. Andres, Konferencja Naukowa: Maria Danilewicz Zielińska – próby przywołań, Toruń 28-29 maja 2004.

 • Z. Andres, Twórczość literacka Beaty Obertyńskiej. W 80-lecie debiutu i 25. rocznicę śmierci. Rzeszów UR 25.10.2004. Ref.: Wyobraźnie rustykalna Beaty Obertyńskiej.

 • A. Jamrozek-Sowa, Twórczość literacka Beaty Obertyńskiej. W 80. lecie debiutu i 25. rocznicę śmierci, Rzeszów, 25.10.2004. Ref.: Dramaturgia Beaty Obertyńskiej.

 • Z. Ożóg, Twórczość literacka Beaty Obertyńskiej. W 80-lecie debiutu i 25. rocznicę śmierci. Rzeszów UR 25.10.2004. Ref.: Wiersze-modlitwy Beaty Obertyńskiej.

 • A. Paliwoda, Twórczość literacka Beaty Obertyńskiej. W 80-lecie debiutu i 25. rocznicę śmierci. Rzeszów UR 25.10.2004. Ref.: „Ścigać błędne ogniki po moczarach wyobraźni”. Motywy baśniowe w prozie fabularnej Beaty Obertyńskiej.

 • J. Pasterski, Konferencja Naukowa Maria Danilewicz Zielińska – próby przywołań, Toruń 28-29 maja 2004. Ref.: Obrazy pamięci w opowiadaniach Marii Danilewiczowej z tomu Blisko i daleko”.

 • M. Rabizo-Birek, Konferencja Mity, mitologie, mityzacje, mitomanie – w literaturze Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 20-22 października 2003. Ref.: Ryty zstąpienia do piekieł i przejścia przez krainę umarłych w twórczości Włodzimierza Odojewskiego.

 • M. Rabizo-Birek, II Konferencja Naukowa z cyklu Język – Literatura – Dydaktyka („Antynomie wartości”), Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 19-21 maja 2004, Smardzewice. Ref.: Szlakiem Dantego i Schulza. Świat i Antyświat Tomasza Różyckiego.

 • M. Rabizo-Birek, Z problemów prozy - powieść o artyście. Ogólnopolska konferencja naukowa, UMK Toruń, 15-15 listopada 2004. Ref.: „Portret artysty w czasie marnym -artyści jako bohaterowie powieści ostatniej dekady na przykładzie Finis Silaesie Henryka Wańka, Odlotu dzikich gęsi Tadeusza Zubińskiego, Ghostwritera Pawła Przywary i Niezrozpoznanych Grzegorza Strumyka.

 • M. Rabizo-Birek, IV Forum Malarstwa Polskiego „Ecce Homo”, 2-11 września 2004, Lesko. Ref.: Chrystus Współczesnego Malarstwa Polskiego.

 • M. Rabizo-Birek, III Zjazd Polonistów (panel „Polonistyki widoki na przyszłość”), Kraków 22-25 września 2004. Ref.: Polonistyka na rozdrożu.

 • A. Wal, Twórczość literacka Beaty Obertyńskiej. W 80. lecie debiutu i 25. rocznicę śmierci, Rzeszów, 25.10.2004. Ref.: „Sny pocięte, poprute, pozszywane”... O motywach onirycznych w poezji Beaty Obertyńskiej.

 • J. Wolski, Maria Danilewicz Zielińska – próby przywołań, Toruń 28-29 maja 2004. Ref.: Korespondencja Marii Danilewicz-Zielińskiej z Bogdanem Czaykowskim.

 • J. Wolski, Sprache leben und lieben, Rzeszów 28 kwietnia 2004. Referat: Die Poesie des Dialogs.

 • J. Wolski, Twórczość literacka Beaty Obertyńskiej. W 80-lecie debiutu i 25. rocznicę śmierci”. Uniwersytet Rzeszowski, 25.10.2004. Ref.: Drzewa Beaty Obertyńskiej.

2003

 • Z. Andres: „W wierszu i przekładzie – poetycka oraz translatorska twórczość Floriana Śmieji”. Sandomierz 12.04.2003. Ref.: Pamięć i egzystencja. Z rozważań nad poezją Floriana Śmieji.

 • Z. Andres: „Poezja polska na obczyźnie”. UR - Rzeszów 28-29. 05. 2003. Ref.: Ogniwa tradycji. Poezja Kazimierza Wierzyńskiego.

 • Z. Ożóg: „W wierszu i przekładzie – poetycka oraz translatorska twórczość Floriana Śmieji”. Sandomierz 12.04.2003. Ref.: Ars senescendi. Elegijność w późnej twórczości Floriana Śmieji (współautor).

 • Z. Ożóg: „Poezja polska na obczyźnie”. UR - Rzeszów 28-29. 05. 2003. Ref.: Modlitwy poetyckie emigrantów.

 • Z. Ożóg, 25. rocznica pontyfikatu Jana Pawła II, Uniwersytet Rzeszowski, 15.X.2003. Ref.: Poezja Karola Wojtyły.

 • Z. Ożóg, VII Krajowa Konferencja TANATOS 2003. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Szklarska Poręba 5-7. 11. 2003. Ref.: Modlitwy „dni ostatnich”

 • Z. Ożóg, Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Poezje i dramaty. IFP UJ, Katedra Duchowości PAT w Krakowie, Kraków 8.XI.2003. Ref.: Karol Wojtyła – Jan Paweł II jako pisarz.

 • Z. Ożóg, Twórczość Juliana Przybosia. Gwoźnica 25.05.2003. Ref.: Julian Przyboś – przypomnienie.

 • A. Paliwoda: „Poezja polska na obczyźnie”. UR - Rzeszów 28-29. 05. 2003. Ref.: Poezja Jerzego Gizelli.

 • J. Pasterski: Tadeusz Nowakowski proza emigranta, Toruń 15-16 maja 2003. Ref.: Zawikłane sprawy pamięci. Niemieckie dziedzictwo przegranej wojny w powieści Syn zadżumionych Tadeusza Nowakowskiego.

 • J. Pasterski: „Poezja polska na obczyźnie”. UR - Rzeszów 28-29. 05. 2003. Ref.: Wątki kulturowe w poezji Bronisława Przyłuskiego.

 • M. Rabizo-Birek: „Poezja polska na obczyźnie”. UR - Rzeszów 28-29. 05. 2003. Ref.: Motywy plastyczne w poezji Adama Czerniawskiego.

 • A. Wal: „Poezja polska na obczyźnie”. UR - Rzeszów 28-29. 05. 2003. Ref.: „Opowiedz ludziom”. Poezja Iril Amiel.

 • J. Wolski: „W wierszu i przekładzie – poetycka oraz translatorska twórczość Floriana Śmieji”. Sandomierz 12.04.2003. Ref.: „Gromadźmy wspomnienia”. Floriana Śmieji poezja pamięci.

 • J. Wolski: „Poezja polska na obczyźnie”. UR - Rzeszów 28-29. 05. 2003. Ref.: Poeci polscy w Toronto. Następna generacja.

2002

 • Z. Andres: „Człowiek w obliczu wojny, rewolucji i terroru w świetle dokumentów literackich i paraliterackich, historycznych i współczesnych”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Lublin 18-20 listopada 2002. Ref.: Doświadczanie romantyzmu. O inspiracjach Słowackiego i Mickiewicza w poezji wojennej oraz emigracyjnej Stanisława Czernika.

 • A. Jamrozek-Sowa: „Wiersz - Teatr - Przekład. O twórczości Bolesława Taborskiego”, Sandomierz, 22 kwietnia 2002. Ref.: Teatralne podróże Bolesława Taborskiego.

 • J. Pasterski: „Człowiek w obliczu wojny, rewolucji i terroru w świetle dokumentów literackich i paraliterackich, historycznych i współczesnych”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Lublin 18-20 listopada 2002. Ref.: „Czy dno jest klęską czy zwycięstwem?”. Obraz wojny w poezji Stefana Borsukiewicza.

 • M. Rabizo-Birek: „Język – literatura - dydaktyka”, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Poronin 25-27 kwietnia 2002. Ref.: Księga Śmierci Środkowoeuropejczyka. O Dziadach berlińskichHenryka Wańka.

 • M. Rabizo-Birek: „Historia i historyczność w etyce, literaturze i sztuce”. II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Uniwersytet  Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 7-8 maja 2002. Ref.: Metamorfozy róży - K. K. Baczyńskiego przypowieść o historii.

 • M. Rabizo-Birek: „Wartości między biegunami i między biegunami wartości”. VI sesja z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity” Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 21-23 październik 2002. Ref.: Sztuka czy życie? Dylematy bohaterów Podobrazia i Pigmentu Grzegorza Strumyka oraz Gry na wielu bębenkach Olgi Tokarczuk.

 • J. Wolski: „Wiersz - Teatr - Przekład. O twórczości Bolesława Taborskiego”, Sandomierz, 22 kwietnia 2002. Ref.: Taborskiego zmagania z historią.

 • J. Wolski, „Pracownicy polskiej książki i prasy w Niemczech. Koncepcja badań biograficznych”. Opole 27 września 2002. Ref.: Mordellus Press.

2001

 • Z. Andres: „Literatura polska 1990-2000”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa – marzec 2001 – Uniwersytet Łódzki. Ref.: Świadectwo współczesności. Poezja Marcina Świetlickiego.

 • Z. Andres, Marian Czuchnowski - kronikarz emigracyjnej codzienności, UMK - Toruń 17-18.5.2001. Ref.: Wizje wsi w twórczości literackiej i publicystyce Mariana Czuchnowskiego.

 • Z. Andres, „Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Rzeszów 26-28 września 2001. Ref.: Wizje natury w liryce Kazimierza Wierzyńskiego.

 • A. Jamrozek-Sowa: „Literatura polska 1990-2000”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa – marzec 2001. Uniwersytet Łódzki. Ref.: Wojna raz jeszcze. Obrazy II wojny światowej w prozie ostatniej dekady.

 • A. Jamrozek-Sowa: „Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Rzeszów 26-28 września 2001. Ref.: Trybulacje pisarki eksperymentującej. O ostatniej powieści Zofii Romanowiczowej.

 • A. Jamrozek-Sowa: „Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans”. V Sesja Naukowa z cyklu „Świat jeden, ale niejednolity” – Akademia Bydgoska – 22-23.10.2001. Ref.: Pożyczone ja”. Status bohaterów w prozie Zofii Romanowiczowej.

 • G. Ostasz: „Wyspiański w stulecie Wesela”, Międzynarodowa Konferencja - Akademia Podlaska w Siedlcach i Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie. Ref.: Wyspiański w recepcji skamandrytów.

 • Z. Ożóg: „Literatura polska 1990-2000”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa – marzec 2001. Uniwersytet Łódzki. Ref.: Formy modlitewne w poezji lat 90. (Różewicz i Herbert).

 • Z. Ożóg: „Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Rzeszów 26-28 września 2001. Ref.: Literatura emigracyjna na łamach Frazy 1991-2001.

 • Z. Ożóg: „Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans”. V Sesja Naukowa z cyklu „Świat jeden, ale niejednolity” – Akademia Bydgoska – 22-23.10.2001. Ref.: Modlitwa poetycka wobec modlitwy liturgicznej. (Baczyński, Herbert).

 • Z. Ożóg: „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka”. V Krajowa Konferencja TANATOS 2001. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Karpacz 8-10.11.2001. Ref.: Od rozpaczy do pogodzenia. Śmierć w liryce K.K. Baczyńskiego.

 • A. Paliwoda: „Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Rzeszów 26-28 września 2001. Ref.: Od Ewy do Lolity. Uwagai o postaciach kobiet w powieściach Sergiusza Piaseckiego.

 • J. Pasterski: „Literatura polska 1990-2000”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa – marzec 2001 – Uniwersytet Łódzki. Ref.: Pamięć mój jedyny paszport. Poezja Janusza Szubera.

 • J. Pasterski: „Marian Czuchnowski - kronikarz emigracyjnej codzienności”, UMK - Toruń 17-18.5.2001. Ref.: Formuła realizmu w powieści Tyfus, teraz słowikiCzuchnowskiego.

 • J. Pasterski: „Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Rzeszów 26-28 września 2001. Ref.: Gniazda wolności, gniazda kłamstwa. Między realizmem a groteską w dylogii Turyści z bocianich gniazd Czesława Straszewicza.

 • M. Rabizo-Birek: „Literatura polska 1990-2000”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa – marzec 2001 – Uniwersytet Łódzki. Ref.: Młodej poezji liryki zaangażowane.

 • M. Rabizo-Birek: „Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Rzeszów 26-28 września 2001. Ref.: Powroty po latach. Opowiadania Włodzimierza Odojewskiego.

 • M. Rabizo-Birek: „Społeczne oddziaływanie współczesnej książki – wybory czytelnicze”, Boguchwała 15-16 październik 2001. Ref.: Współczesne pisma kulturalne na przykładzie kwartalnika literacko-artystycznego Fraza”.

 • M. Rabizo-Birek: „Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans”. V Sesja Naukowa z cyklu „Świat jeden, ale niejednolity” – Akademia Bydgoska – Bydgoszcz 22-23.10.2001. Ref.: Malarz i pisarz. Przypadek Henryka Wańka.

 •  J. Wolski: „Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Rzeszów 26-28 września 2001. Ref.: „Tutaj tak cicho i pusto”. Wojenna twórczość żołnierzy internowanych w Szwajcarii.

2000

 • Z. Andres: „Jerzy Pietrkiewicz – inna wersja emigracji”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Toruń 11-12 maja 2000. Ref.: U źródeł wyobraźni mitycznej.

 • Z. Ożóg: „Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Język. Piśmiennictwo. Sztuki plastyczne. Obyczaje”. Konferencja Naukowa Łódź 15-17.05.2000. Ref.: Struktura i religijny wymiar modlitw poetyckich K. K. Baczyńskiego.

 • J. Pasterski: „Jerzy Pietrkiewicz – inna wersja emigracji”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Toruń 11-12 maja 2000. Ref.: Realizm i fantastyka w powieści Jerzego PietrkiewiczaGdy odpadają łuski ciała”.

 • J. Wolski: „Życie literackie Drugiej Emigracji”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Toruń 16-18.11.2000. Ref.: Szwajcarska wyspa.Dodano: 2011-07-19 14:06:00


« Wstecz