DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Krytyka


Krytyka literacka i krytyka sztuki: 

2009

 • Z. Brzuchowska, Moc i władza poezji (IV Konkurs poetycki dla dzieci „Ja i świat”), „Nasz Dom Rzeszów”,  2009, nr 39.

 • Z. Brzuchowska, Świadectwa ludzkiego losu, [rec.: B. Kotula, Kostka szarego mydła, Rzeszów 2008], „Nasz Dom Rzeszów”,  2009, nr 43.

 • Z. Brzuchowska, Święto najmłodszych poetów (V Konkurs poetycki dla dzieci „Ja i świat”), „Nasz Dom Rzeszów” 2009, nr 44.

 • Z. Brzuchowska, Tęsknota do życia godziwego, [rec.: W. Zieliński, Żart Pana Boga, Rzeszów 2009], „Nasz Dom Rzeszów”, 2009, nr 46.

 • Z. Brzuchowska, Na ścieżkach baśni, [rec.: L. Miś, Serce lasu, Rzeszów 2009], „Nasz Dom Rzeszów”, 2009, nr 47.

 • S. Dłuski, „W skupieniu czystym światło” [wstęp do:] Marian Berkowicz, 89 wierszy, Stalowa Wola 2009;

 • S. Dłuski, Pociąg do sztuki, „Nasz Dom”  2009, nr 2.

 • S. Dłuski, Męstwo bycia, „Nasz Dom” 2009, nr 5.

 • A. Jamrozek-Sowa, Rekonstrukcja człowieka, [rec.: Stanisław Szpotański 1880-1936. Zapomniany pisarz, mieszkaniec Kobyłki, Kobyłka 2007],  „Fraza” 2009, nr 1-2 (63-64).

 • G. Ostasz, Niby serio, niby drwiąco, [rec.: P. Durak, Wiatrołomny, Rzeszów 2008]. „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2009,  nr 1, s. 6.

 • Z. Ożóg, Wstęp [do:] Ja i świat. V Podkarpacki Konkurs Poetycki ‘2009 [almanach], Rzeszów 2009, s. 3-6.

 • Z. Ożóg, Jan Paweł II. Odnowiciel mowy polskiej [wypowiedź], [w:] Jan Paweł II. Odnowiciel mowy polskiej, p. red. S. Mikołajczaka i M. Wrześniewskiej-Pietrzak, Poznań 2009, s. 72-73.

 • J. Pasterski, Spóźnione powroty Jana Darowskiego [rec.: Powroty. Wybór wierszy Jana Darowskiego, wybór i oprac. M. Rother-Burek, wstęp F. Śmieja, RaciborskieMedia.pl, Racibórz 2008]. „Fraza” 2009 nr 1-2 (63-64), s. 295-296.

 • J. Pasterski, „Dwadzieścia pięć milimetrów kwadratowych nadziei”. Prezentacja twórczości literackiej studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, „Wers. Magazyn Literacki” 2009, nr 18, s. 1 [dodatek do pisma „Nasz Dom Rzeszów” 2009 nr 6 (44)].

 • J. Pasterski, Konkurs Ratonia (Notatnik otwarty 27) [dot. wierszy laureatów IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia], „Fraza” 2009 nr 1-2 (63-64), s. 181-182.

 • M. Rabizo-Birek, Jak zatańczyć młodość? [rec.: G. Strumyk, Nierozpoznani], „Pogranicza” 2009, nr 1, s. 93-96.

 • M. Rabizo-Birek, Wyznania podróżniczki Wschodu [rec. A. Sobolewska, Mapy duchowe współczesności: co nam zostało z Nowej Ery?], „Nowe Książki” 2009, nr 7, s. 22-23.

 • M. Rabizo-Birek, Krytyk w lagrze, [rec. A. Morawiec, Krytyk w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora], „Nowe Książki” 2009, nr 9, s. 44-45.

 • M. Rabizo-Birek, Dwadzieścia lat literatury polskiej. Tematy, idee, koniunktury literackie [dyskusja z udziałem M. Rabizo-Birek, P. Michałowskiego, T. Mizerkiewicza, K. Uniłowskiego, M. Urbanowskiego], „Pogranicza” 2009, nr 1, s. 5-20.

 • M. Rabizo-Birek, Wspominając Jana Darowskiego (1926-2008), „Fraza” 2009, nr 1-2, s. 244-247.

 • M. Rabizo-Birek, Józef Szajna – artysta totalny. Panel dyskusyjny (prowadzenie, wypowiedzi, zapis i redakcja – współautorki: P. Bieniek i I. Dudek), „Fraza” 2009, nr 1-2, s. 263-289.

 • M. Rabizo-Birek, Fotografie z czasów spokoju, „Fraza” 2009, nr 1-2, s. 290-291.

 • M. Rabizo-Birek, O Józefie Szajnie na Uniwersytecie Rzeszowskim (prowadzenie, fragmenty wypowiedzi dyskutantów, redakcja), „Gazeta Uniwersytecka” 2009, nr 3, s. 20-23.

 • M. Rabizo-Birek, Spotkanie z Januszem Szuberem i jego poezją, „Gazeta Uniwersytecka” 2009, nr 3, s. 25.

 • M. Rabizo-Birek, Wspomnienie o Jerzym Gancarzu (1954-2009), „Fraza” 2009, nr 1-2, s. 330-332.

 • M. Rabizo-Birek, Pejzaże, symbole, znaki – malarstwo z Rzeszowa, tekst w katalogu Rzeszów w Lamii / Rzeszów in Lamia 2009. Wystawa Malarstwa, Biuro Wystaw Artystycznych Rzeszów – Lamia Grecja 2009, s. 7-8 [tekst także w wersji angielskiej].

 • M. Rabizo-Birek, Artefakty 9. Refleksja o naturze w sztuce ponowoczesnej. E. K. Cieszyńska, m. Cywicka, A. Nikiel, P. Rędziniak. Przemyska Galeria Sztuki Współczesnej 11.12.2009.

2008

 • Z. Brzuchowska, Pamięć i  „niegwarantowane czasy”,[rec.: B. Kotula, Na kuca po kampe, Rzeszów 2007], „Nasz Dom Rzeszów”, 2008, nr 32.

 • S. Dłuski, Posłowie [do:] Piotr Durak, Wiatrołomny, Rzeszów 2008.

 • G. Ostasz, Urzeczony słowem i muzyką. O Cherubinie Pająku, „Kamerton” 2008, nr  52, s. 155-160.

 • Z. Ożóg, Słowo wstępne [do:] Krzysztof Kubaszek, Bajeczki z taty teczki, Jarosław 2008.

 • Z. Ożóg, Słowo wstępne [do:] Aniela Brudek,  Błękitne pastele, Kraków 2008, s. 11-13.

 • J. Pasterski, Poeta czułej pamięci, „Gazeta Uniwersytecka” 2008 nr 4 (52), s. 5-6.

 • J. Pasterski, Na marginesie podróży (Notatnik otwarty 25) [dot. wierszy Dariusza Dziurzyńskiego], „Fraza” 2008 nr 1-2 (59-60), s. 230.

 • J. Pasterski, Rysy i pęknięcia (Notatnik otwarty 26) [dot. wierszy Dariusza Dorna], „Fraza” 2008 nr 3-4 (61-62), s. 182-183.

 • J. Pasterski, Literatura polska w Kanadzie (z przystankiem w Cieszynie i epilogiem w Rzeszowie), „Fraza” 2008 nr 3-4 (61-62), s. 324-329.

 • M. Rabizo-Birek, Obrazy dla Janusza Szubera, [w:] Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera, p. red. J. Pasterskiej i M. Rabizo-Birek, Stow. Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2008, s. 337-340.

 • M. Rabizo-Birek, Idee, tematy i tradycje ostatniego dwudziestolecia [wypowiedź], [w:] 20 lat literatury polskiej 1989-2009, p. red. A. Galant i I. Iwasiów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 400-403.

 • M. Rabizo-Birek, Kultura i pieniądze. Brak wizji i pomysłu na finansowanie kultury w Polsce, „Nasz Dom Rzeszów” 2008 nr 4, s. 13.

 • J. Wolski, Grzegorz Frydryk: nowatorski klask versus klasycyzujący nowator, „Fraza” 2008, nr 61-62, s. 278-280.

 • J. Wolski,  Piotr Mordel emigrant z wyboru z poczuciem humoru, współtwórca Klubu Polskich Nieudaczników w Berlinie i jego wydawnictwo: mordellus press [Katalog do wystawy]. Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 8-31 października 2008.

 • J. Wolski,  Dialog pogranicza kulturowego. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytuty Filologii Polskiej i Germańskiej UR, „Gazeta Uniwersytecka” 2008, nr 6 (54), s. 12-13. [toż samo: Dialog pogranicza kulturowego, „Podkarpacki Przegląd Samorządowy” 2008, nr 11-12 (102-103), s. 14-15.

 

 • A.Jamrozek-Sowa, Albania w obiektywie Marcina Żminkowskiego, „Fraza” 2007, nr 4 (58), s.334-337.

 • J. Pasterski, [współautor: Marek Czarnota] Słowo wstępne [do:] Szepty rzeszowskich piwnic. „Polifonia” w podziemiach, pod red. M. Czarnoty i J. Pasterskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2008, s. 3-4.

 • M. Rabizo-Birek, Wiersze Pani Newton [rec. E. Lipska, Pomarańcza Newtona], „Dekada Literacka” 2008, nr 2.  

 • J. Wolski, Słyszeć oczyma. Grzegorz Frydryk, Opowieść pielgrzyma, „Gazeta Uniwersytecka”, 2007, nr 2-3 (45), s. 20-21.

 • J. Wolski, Między Słowem a Obrazem [Wstęp do katalogu wystawy]. Grzegorz Wolański prezentuje: Między Słowem a Obrazem, Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 12 -29 czerwca 2007.

 • J. Wolski, Dni Literatury w Solurze, „Gazeta Uniwersytecka” 2007, nr 4 (47), s. 21-22.

 • J. Wolski, Rysować słowa w książce, „Gazeta Uniwersytecka” 2007, nr 4 (47), s. 24-25.

 • J. Wolski, Dr hab. Marek Pokrywka, „Gazeta Uniwersytecka” 2007, nr 5(48), s. 21.

 • J. Wolski, Janusz Szuber i Andrzej Stasiuk w Rzeszowie, „Fraza” 2007, nr 57, s. 325-330.

 • J. Wolski, Dialog dwóch kultur, „Gazeta Uniwersytecka” 2008, nr 6 (49), s. 12-13.

 • J. Wolski, Promocja książki Lechosława Lameńskiego, „Gazeta Uniwersytecka” 2008, nr 6 (49), s. 24.

 2007

 • J. Wolski,  Między Słowem a Obrazem [Wstęp do katalogu wystawy]. Grzegorz Wolański prezentuje: Między Słowem a Obrazem, Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 12-29 czerwca 2007.

 • J. Wolski, Rysować słowa w książce, „Gazeta Uniwersytecka” 2007, nr 4 (47), s. 24-25.

 • G. Ostasz, Poety w wieku męskim lament. [Rec. wierszy S. Dłuskiego Lamentacje syna ziemi. Rzeszów 2006]. „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2007 nr 3 [46].

 • J. Pasterski, Traktat o ziemi, życiu i pięknie, [rec.:] Bogdan Czaykowski, Ziemioskłon, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2007. „Fraza” 2007 nr 2 (56), s. 265-267.

 • J. Pasterski, Biecza i Ziemi Bieckiej związki z literaturą (rekonesans), „Terra Biecensis” 2007 nr 2 (43), s. 15-20.

 • J. Pasterski, Pytanie o zaimek (Notatnik otwarty 22) [dot. wierszy Elżbiety Piekarskiej Madreiter], „Fraza” 2007 nr 2 (56), s. 171-172.

 • J. Pasterski, Słowo wstępne [do:] Dziś będę poetą. Almanach literacki młodych, red. J. Pasterski, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2007, s. 3-5.

 • J. Pasterski, Łowienie spod lodu (Notatnik otwarty 23) [dot. wierszy Roberta Rutkowskiego], „Fraza” 2007 nr 4 (58), s. 230.

 • J. Pasterski, Mazllum Saneja i wieczór albański, „Fraza” 2007 nr 4 (58), s. 332-334.

 • M. Rabizo-Birek, Złe świata naprawianie [rec. H. Waniek, Sprawa Hermesa], „Nowe Książki” 2007, nr 12. 

 • M. Rabizo-Birek, Powrót małego, wielkiego monachijczyka (o wystawie R.Kochanowskiego), „Fraza” 2007, nr 3, s. 294-300

 • M. Rabizo-Birek, Ratoń – trzecie rozdanie (relacja z III Ogólnopolskiego Konkursu im. K. Ratonia), „Fraza” 2007, nr 3, s. 329-334

 • M. Rabizo-Birek, Dusza i ciało obrazu. Spotkanie z Tadeuszem Borutą, „Fraza” 2007, nr 4, s. 290-309.

 • M. Rabizo-Birek, Porządkowanie chaosu [w:] Grzegorz Grzebieniowski, Porządkowanie chaosu, Galeria Sztuki Współczesnej, Przemyśl marzec-kwiecień 2007.

 • M. Rabizo-Birek, Drogowskazy paradoksów. O poezji Ewy Lipskiej, „Akcent” 2007, nr 2, s. 39-49.

 • M. Rabizo-Birek, Wpływ Saturna [rec. W. Odojewski, ...i poniosły konie], „Odra” 2007, nr 2, s. 127-129.

 • M. Rabizo-Birek, Literatura z twarzą smutnego klauna [rec. T. Mizerkiewicz, Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku], „Nowe Książki” 2007, nr 9, s. 46-47. 

 • M. Rabizo-Birek, By odpowiedni dać rzeczy obraz..., [w:] V Forum Malarstwa Polskiego „Natura rzeczy” Orelec 2006. Zeszyt 6, red. M. Rabizo-Birek, wyd. Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń-Rzeszów 2007, s. 7-8.

 • M. Rabizo-Birek, O sztuce naszych czasów uwagi schizofreniczne, „Pogranicza” Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny, 2007 nr 2, s. 55-61.

 • M. Rabizo-Birek, Ludzkość w drodze, wstęp [do:] Exodus. Międzynarodowa Akcja Rzeźbiarska Wola Sękowa 2007, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej.

 • M. Rabizo-Birek, Andrzeja Cieszyńskiego gest powrotu, [w:] Andrzej Piotr Cieszyński, Draperie i muszle, Parlament Europejski, Bruksela [Belgia], wrzesień 2007. 

 2006

 • G. Ostasz, Duchowy opiekun „Odrodzenia” pisarzem, [w:] A. Pałka, Zapiski z działalności w minionym ćwierćwieczu 1980-2005, Rzeszów 2006, s. 109.

 • J. Pasterski, Pamięć i serenitas. Rec.: Florian Śmieja, Późne notacje, Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń 2006. „Fraza” 2006 nr 3 (53), s. 274-276.

 • J. Pasterski, 2006 Czerteż. Rec.: Janusz Szuber, Czerteż, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006. „Fraza” 2006 nr 4 / 2007 nr 1, s. 292-294.

 • J. Pasterski, Xxx [Od śmierci Papieża...], [w:] Czytelnicy „Gazety Wyborczej”. Byliśmy z Nim, red.Dariusz Jaworski, przedmowa Zbigniew Nosowski, „Biblioteka Gazety Wyborczej” [Warszawa] [2006], s. 55.

 • J. Pasterski, Zapiski z tej strony, „Gazeta Wyborcza. Rzeszów” 1-2 kwietnia 2006, s. 7.

 • J. Pasterski, Posłowie, [w:] Piotr Durak, Odnaleźć siebie, posłowie:..., Mielec 2006, s. 57.

 • J. Pasterski, Symetria i świeżość (Notatnik otwarty 19) [dot. wierszy Łukasza Jarosza], „Fraza” 2006 nr 1-2 (51-52), s. 177.

 • J. Pasterski, Jubileusz Profesora Zbigniewa Andresa, „Gazeta Uniwersytecka” 2006 nr 6-7/42, s. 12.

 • J. Pasterski, Wiersze po latach (Notatnik otwarty 20) [dot. wierszy Andrzeja Buszy], „Fraza” 2006 nr 3 (53), s. 193-194.

 • J. Pasterski, Ten świat, jakim go mamy... Polsko-amerykański wieczór poetycki, „Fraza” 2006 nr 3 (53), s. 305-308.

 • J. Pasterski, Proza polska na obczyźnie, „Fraza” 2006 nr 3 (53), s. 308-310.

 • J. Pasterski, Bogdana Czaykowskiego półwiecze pisania, „Fraza” 2006 nr 4 / 2007 nr 1, s. 9-13.

 • J. Pasterski, Życie czyli rozkład (Notatnik otwarty 21) [dot. wierszy Bohdana Sławińskiego], „Fraza” 2006 nr 4 / 2007 nr 1, s. 198-199.

 • J. Pasterski, O „Czerteżu” w Sanoku, „Fraza” 2006 nr 4 / 2007 nr 1, s. 316-317.

 • M. Rabizo-Birek, Rycerz plakatu, „Twórczość” 2006, nr 1, s. 152-154.

 • M. Rabizo-Birek, Twórczość archetypowa, [w:] Jan Siuta, Rytuał – Rytm - Harmonia. Rzeźba, malarstwo, 2006.

 • M. Rabizo-Birek, Jaka jest współczesna sztuka? [w:] katalog II Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski, Jasło – JDK – lipiec 2006.

 • M. Rabizo-Birek, Tropiąc ducha sztuki, [wstęp do:] katalogu 9 Biennale Plastyki Krośnieńskiej, Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie, grudzień 2006.

 • J. Wolski, Sprawy polskie w szwajcarskich pismach akademickich, „Gazeta Uczelniana” 2006, nr 3(40), s. 21-23.

 • J. Wolski, Kolekcja / Sammlung [Wstęp do katalogu wystawy i przekład]: Martha Jungwirth,

 • Antoni Nikiel, Marek Olszyński, Wiesław Pastuła, Marek Pokrywka, Drago J. Prelog, Galeria ARP – Zamek Krasiczyn / Bezirksmuseum Margareten – Wien 2006.

 • J. Wolski, Ciągle mnie ponosi. Z Krzysztofem Kasprzykiem rozmawia J.W., „Fraza” 2006, nr 51-52, s. 4-38.

 • J. Wolski, Bez użycia pióra. Bibliofilski deser Stanisława Gliwy, „Nasz Dom Rzeszów” 2006, nr 10, s. 15-16.

 • J. Wolski, Prace Stanisława Gliwy, „Podkarpacki Informator Kulturalny” 2006, nr 45, s. 54-55.

 • J. Wolski, Poeta książki polskiej ze Słociny, „Podkarpacki Przegląd Samorządowy” 2007, nr 2 (88), s. 18-19.

 • J. Wolski, Stanisław Gliwa, „Gutenberg”, 2006, nr 18, s. 16-18.

 • J. Wolski, Wacława Iwaniuka powrót w rodzinne strony, „Fraza” 2006-2007, nr 4-1 (54-55), s. 313-315.

 • J. Wolski, Bez użycia pióra. Bibliofilski deser Stanisława Gliwy, „Nasz Dom Rzeszów” sierpień 2006, nr 10, s. 15-16.

 • J. Wolski, Prace Stanisława Gliwy, „Podkarpacki Informator Kulturalny” wrzesień-październik 2006, nr 45, s. 54-55.

 • J. Wolski, Janosch wedle Janusza, „Fraza” 2006-2007, nr 4-1 (54-55), s. 317-319.

2005

 • Z. Ożóg, Pod Okiem Opatrzności. Z. Zarębianka: Jerozolima została zburzona, Kraków 2004. „Fraza” 2005, nr 1-2 (47-48), s. 290-293.

 • Z. Ożóg, Wspominanie Beaty Obertyńskiej [dot. promocji krajowego wydania W domu niewoli], „Fraza” 2005, nr 4 (50), s. 317-319.

 • M. Rabizo-Birek, Graficzny zapis czy gra w (s)tworzenie?, wstęp do katalogu: Łukasz Miłosz Cywicki, Czarno na białym 2, 2005.

 • M. Rabizo-Birek, Marka Pokrywki linie życia i sztuki [w:] Marek Pokrywka, Pamięć chwili – malarstwo [katalog], 2005.

 • M. Rabizo-Birek, Malarze ciemnej i szarej strony życia, „Fraza” 2005, nr 1-2.

 • M. Rabizo-Birek, Z notatnika plastycznego sezonu 2004-2005, „Fraza” 2005, nr 1-2.

 • M. Rabizo-Birek, Dobrze się rozumiemy. Polsko-ukraińskie spotkanie literackie, „Fraza” 2005, nr 1-2.

 • M. Rabizo-Birek, Z Notatnika plastycznego (lato 2005), „Fraza” 2005, nr 3., s. 291-298.

 • M. Rabizo-Birek, Malarz Zagłady i malarz Narodzin, „Twórczość” 2005, nr 12. s. 144-146.

 • M. Rabizo-Birek, Wypowiedź w Ankiecie z okazji dziesięciolecia istnienia pisma „Studium”, „Studium” 2005, nr 4-5, s. 80-83.

 • J. Wolski, Nagroda Fundacji Turzańskich dla „Frazy”, „Gazeta Uniwersytecka” 2005, nr 1, s. 20.

 • J. Wolski,  Szwajcarska pisarka z wizytą na Uniwersytecie Rzeszowskim, „Gazeta Uniwersytecka” 2005, nr 4-5, s. 27.

 • J. Wolski, Wstęp do katalogu wystawy malarstwa i rysunku „Grupy 110”, Biblioteka Muzyczna w Rzeszowie, marzec 2005.

 • J. Wolski, Wstęp do katalogu wystawy malarstwa Marka Pokrywki „Daleko bliżej”, Galeria J-23, Rzeszów, kwiecień 2005.

 • J. Wolski, Wstęp do katalogu malarstwa grupy Na Drabinie „Sen przy otwartym oknie”, Arboretum w Bolestraszycach, maj 2005.

2004

 • Z. Ożóg, „Przecież wrócę, gdy zacznie się dzień”. Wspomnienie o Jacku Kaczmarskim, „Fraza” 2004, nr 2 (44), s. 298-300.

 • Z. Ożóg, Historia i misja. Tydzień z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Fraza” 2004, nr 2 (44), s. 310-312.

 • M. Rabizo-Birek, Rzeszów – ucieczki i powroty. Rozmowa z Józefem Szajną, „Fraza” 2004, nr 3-4.

 • M. Rabizo-Birek, W królestwie lnu, „Fraza” 2004, nr 3-4.

 • M. Rabizo-Birek, Wierny wyborowi. Wspomnienie o Jerzym Lisowskim, „Fraza” 2004, nr 3-4.

 • M. Rabizo-Birek, Polonistyka w przebudowie, „Fraza” 2004, nr 3-4.

 • M. Rabizo-Birek,  Marzenia i koszmary, wstęp do katalogu VII Międzynarodowego Niekonwencjonalnego Konkursu Fotograficznego „Fotoodlot”, Rzeszów 2004

 • M. Rabizo-Birek,  Ku całości, wstęp do katalogu Grupy „Na Drabinie”, Galeria Małopolskiego BWA w Olkuszu, październik 2004.

 • M. Rabizo-Birek, Ocalić znalezione piękno, wstęp do katalogu: Bogdan Szczupaj, Fenomeny światła, Rzeszów 2004.

 • J. Wolski, Dojrzewanie Szwajcarów, (rec. T. Hürlimann, Panna Stark) „Fraza” 2004, nr 45-46, s. 310-314.

 • J. Wolski, Z Kanady na Uniwersytet Rzeszowski, „Gazeta Uniwersytecka” 2004, nr 8-9, s. 13

 • J. Wolski, Twórczość literacka Beaty Obertyńskiej, „Gazeta Uniwersytecka” 2004, nr 8-9, s. 16.

 • J. Wolski, Czesław Miłosz w Bibliotece Głównej UR, „Gazeta Uniwersytecka” 2004, nr 8-9, s. 23.

2003

 • A. Jamrozek-Sowa, Niezłomność, rec.: K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 – 5 IV 1945, Kraków 2002. „Fraza” 2003, nr 1-2 (39-40), s. 270-274.

 • G. Ostasz, Nad świadomością i światem wyobraźni wojennego pokolenia, rec.: Z. Ożóg, Romantycy czasu wojny. Rzeszów 2002. „Fraza” 2003, nr 1-2 (39-40), s. 287-288.

 • Z. Ożóg, Medytacje (O Drodze drzewa Aleksandry Szajny), „Fraza” 2003, nr 3 (41), s. 143-144.

 • Z. Ożóg, Bieszczady i świat. Mariusz Marczyk: Ballady bieszczadzkie i inne wiersze, Brzozów 2002; Głód obecności, Krosno 2003. „Fraza” 2003, nr 3 (41), s. 232-235.

 • Z. Ożóg, „Zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni...”. Jubileuszowy koncert Tadeusza Nalepy, „Fraza” 2003, nr 4 (42), s. 297-298.

 • Z. Ożóg, Artefakty 3. „Bez końca o człowieku”, „Fraza” 2003, nr 4 (42), s. 298-300.

 • Z. Ożóg, Pożegnalna wystawa Grupy „Na Drabinie” „Fraza 2003, nr 3 (41), s. 258-260.

 • Z. Ożóg, Rzeszowskie powroty Bogdana Loebla, „Fraza” 2003, nr 3 (41), s. 262.

 • J. Pasterski, O wymykaniu się i sprawach z nim związanych, rec.: R. Muszer, O tym jak wymykać się i nazywać, Łódź 2002. „Fraza” 2003, nr 1-2 (39-40),  s. 261-262.

 • J. Pasterski, Długi oddech, czyli wulkaniczne ścieżki (wiersze P. Smolaka), „Fraza” 2003, nr 1-2 (39-40), s. 169-170.

 • M. Rabizo-Birek, Struktury nadrealne, [w:] Jacek Czernicki, „NiedostrzegalneFotografie, WDK w Rzeszowie – luty 2003.

 • M. Rabizo-Birek, Domy jak ludzie, [w:] Marek Pokrywka, Malarstwo, Galeria Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Kraków kwiecień 2003.

 • M. Rabizo-Birek, Nie i tak człowiekowi, życiu, sztuce..., [w:] Marek Banat, Sekwencje bytu - Galeria Teatru „Maska” kwiecień-maj 2003.

 • M. Rabizo-Birek, Malarstwo żyje i ma się dobrze. Wstęp do katalogu Międzynarodowego Triennale Malarstwa Euroregionu Karpaty „Srebrny Czworokąt” Przemyśl 2003.

 • M. Rabizo-Birek, Piękno przemijania [w:] Krzysztofa Lachtara, Grafika, Rzeszów 2003.

 • M. Rabizo-Birek, Namiętność życia i pisania, rec.: H. Zaworska, Dobrze, że żyłem. Rozmowy z pisarzami. „Akcent” 2003, nr 1-2, s. 181-183.

 • M. Rabizo-Birek, Z notatnika plastycznego sezonu 2002-2003, „Fraza” 2003, nr 1-2 (39-40), s. 295-308.

 • J. Wolski, Okładki malowane (o Grzegorzu Wolańskim), „Fraza” 2003, nr 1-2 (39-40), s. 257.

 

2002

 

 • Z. Brzuchowska, rec.: A. Decowski, Zawsze modny grzech pierworodny. „Krajobrazy” 2002.

 • Z. Brzuchowska, rec.: W. Kłaczyński, I kot ma duszę. „Krajobrazy” 2002.

 • Z. Brzuchowska, rec.: J. Grygiel, Zapomniani pisarze Rzeszowszczyzny. „Krajobrazy” 2002.

 • A. Jamrozek-Sowa, Puzzle życia, rec.: Etgar Keret, Gaza blues, przekł. Z hebr. A. Maciejowska, Izabelin 2000. „Fraza” 2002, nr 4 (38), s. 265-267.

 • Z. Ożóg, rec.: Urszula Michalak, W kolebce czasu, Łódź 2001. „Fraza” 2002, nr 1-2 (35-36), s. 285-288.

 • Z. Ożóg, rec.: Tadeusz Zubiński, Odlot dzikich gęsi, Warszawa 2001. „Fraza” 2002, nr 3 (37), s. 270-273.

 

2001

 • Z. Andres, rec.: Kazimierz Nowosielski, Znikliwa odwieczność, Gdańsk 1999, „Fraza” 2001, nr 1-2 (31-32), s. 305-307.

 • S. Dłuski, rec.: Czesław Miłosz, To, Kraków 2000, „Nowa Okolica Poetów” 2001, nr 1, s. 205-207.

 • S. Dłuski, rec.: Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach, „Nowa Okolica Poetów” 2001, nr 8.

 • Z. Ożóg, "Fraza" 1991-2001. Kalendarium, „Fraza" 2001, nr 3 (33), s. 285-289.

 • J. Pasterski, Odnaleźć glinę i piach [J. Jakubowski], „Fraza” 2001, nr 3 (33), s. 202.

 • J. Pasterski, Przybliżyć błękit [G. Stachura], „Fraza” 2001, nr 4 (34), s. 139-140.

 • J. Pasterski, Wysiłek precyzji [wstęp do:] Wojciech Turaj, Kolce bez róży, Rzeszów 2001, s. 5-6.

 • J. Pasterski, rec.: Piotr Macierzyński, Danse macabre i inne sposoby spędzania wolnego czasu, Kraków 2001, „Fraza” 2001, nr 3 (33), s. 256-257.

 • J. Pasterski, rec.: Andrzej Busza, Glosy i refrakcje, Berlin-Toronto 2001, „Fraza” 2001, nr 4 (34), s. 251-254.

 • J. Pasterski, rec.: W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Studia i szkice pod red. Z. Andresa, Rzeszów 1999, „Fraza” 2001, nr 1-2 (31-32), s. 322-325.

 • M. Rabizo-Birek, Praca i tajemnica [w:] Stanisław Jachym. Malarz i jego pracownia, Rzeszów 2001.

 • M. Rabizo-Birek, Głębia obrazu [w:] Emil Polit. Krajobrazy i portrety, Rzeszów 2001.

 • M. Rabizo-Birek, Tajemnica życia, tajemnica sztuki [w:] Zdzisław Kubik (1951-2001), Rzeźba – malarstwo – rysunek, wystawa w Galerii Miasta Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, Rzeszów 2001.

 • M. Rabizo-Birek, Chronić własny głos [w:] 25-lecie Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Wystawy Jubileuszowe, Przemyśl 2001.

 • M. Rabizo-Birek, Kryształ czasu [w:] Wystawa grafiki Witolda Zaręby z Tarnowskich Gór, Galeria WDK w Rzeszowie, wyd. WDK Rzeszów 2001.

 • M. Rabizo-Birek, Puzzle z rzeczywistości [w:] Ryszard Czernow, Cybergrafie, wyd. WDK w Rzeszowie, Rzeszów 2001.

 • M. Rabizo-Birek, Pejzaż i metafora [w:] XVII Ogólnopolska wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki, wyd. WDK Rzeszów 2001.

 • M. Rabizo-Birek, Dziwność istnienia [w:] IV Międzynarodowy Niekonwencjonalny konkurs Fotograficzny, WDK Rzeszów 2001.

 • M. Rabizo-Birek, Historie niezwykłe, rec.: A. Jasińska, Lotne piaski. „Twórczość” 2001, nr 3.

 • M. Rabizo-Birek, „Tu-ja”, rec.: G. Musiał, Dziennik z Iowa. „Twórczość” 2001, nr 4.

 • M. Rabizo-Birek, Język śni, rec.: K. Sakowicz, Śnienie, „Twórczość” 2001, nr 5.

 • M. Rabizo-Birek, Za klasztorną furtą, rec.: J. Tulik, Furta. „Fraza” 2001, nr 3 (33), s. 265-269.

 • M. Rabizo-Birek, Italia alla Polacca, „Art & Business” 2001, nr 10.

 • M. Rabizo-Birek, Dürer renesansowy, średniowieczny i współczesny, „Akant” 2001, nr 11.

 • J. Wolski, Literatura-moja ojczyzna, rec.: M. Reich-Ranicki, Moje życie. „Odra” 2001, nr 1.

 • J. Wolski, Być w kontinuum sprzeczności, rec.: B. Czykowski, Okanagańskie sady, Wrocław 1998. „Fraza” 2001, nr 3 (33), s. 253-256.

 • J. Wolski, Suplikacje Pana Kovalskyego, rec.: J. Tulik, Suplikacje. „Fraza” 2001, nr 1-2 (31-32), s. 307-308.

 • J. Wolski, Raj zapamiętanych drobiazgów, rec.: R. Mścisz, Życie to tylko impresja. „Fraza” 2001, nr 1-2 (31-32), s. 347-348.

  2000

 • Z. Andres, rec.: Adam Lizakowski, Chicago miasto nadziei, Chicago [b.r.], „Literatura” 2000, nr 2, s. 58-59.

 • S. Dłuski, rec.: Jarosław Markiewicz, Papierowy bęben, Warszawa 1996, „Nowa Okolica Poetów” 2000, nr 2, s. 178-179.

 • Z. Ożóg, Karpowicz redivivus, rec.: Tymoteusz Karpowicz, Słoje zadrzewne. Teksty wybrane, Wyd. Dolnośląskie Wrocław 1999. „Fraza”  2000, nr 3 (29), s. 282-283.

 • J. Pasterski, Na krawędziach codzienności [M. Melanowski], „Fraza” 2000, nr 1-2 (27-28), s. 236.

 • J. Pasterski, Stalówki z wyobraźni [R. Muszer], „Fraza” 2000, nr 4 (30), s. 159.

 • J. Pasterski, Wysiłek precyzji [W. Turaj], „Fraza” 2000, nr 3 (29), s. 245.

 • J. Pasterski, rec.: Marlena Makiel-Hędrzak, Linia. Wiersze i rysunki, Kraków 2000. „Fraza” 2000, nr 3 (29), s. 286-288.

 • J. Pasterski, rec.: Jarosław Klejnocki, Mr. Hyde, Wałbrzych 1999. „Fraza” 2000, nr 4 (30), s. 276-277.

 • M. Rabizo-Birek, Architektura i wystrój katedry [w:] Katedra Rzeszowska, Agencja Artystyczna JOTA, Rzeszów 2000.

 • M. Rabizo-Birek, Kochankowie z Trembowli w Weronie, rec.: W. Odojewski, Oksana. „Odra” 2000, nr 1.

 • M. Rabizo-Birek, Łzy życia, łzy śmierci, rec.: G. Strumyk, Łzy. „Fraza” 2000, nr 1-2 (27-28), s. 298-300.

 • M. Rabizo-Birek, Zobaczyć Wenecję i..., rec.: E. Bieńkowska, Co mówią kamienie Wenecji. „Twórczość” 2000, nr 6.

 • M. Rabizo-Birek, Oczyszczenie, rec.: Z. Rudzka, Mykwa). „Twórczość” 2000, nr 10.

 • M. Rabizo-Birek, Kreatorium liryki, rec.: J. Ślósarska, Czekanie na schodach. „Twórczość” 2000, nr 12.

 • J. Wolski, Opowieść rozumiejąca, rec.: A. S. Kowalczyk, Giedroyć iKultura”. „Archiwum Emigracji” 2000, z. 3.

 • J. Wolski, Krajobrazy Czesława Miłosza, rec.: B. Tarnowska, Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza. „Archiwum Emigracji” 2000, z. 3.

 • J. Wolski, Zapach dawnych chwil, rec.: P. Tański, Zdania z wiśni. „Opcje” 2000, nr 6.

 • J. Wolski, rec.: „Archiwum Emigracji”- nowy periodyk naukowy, „Ruch Literacki” 2000, z. 2.; toż samo: „Przegląd Powszechny” 2000, nr 7-8.

 • J. Wolski, Wspomnienie emigracyjnego poety, rec.: W. Iwaniuk, Ostatni romantyk, „Środa Literacka” dodatek „Dziennika Polskiego” (Londyn), 16.8.2000; toż samo: „Tygiel Kultury” 2000, nr 4-6.

 • J. Wolski, Dług nieobecności, rec.: 263 Keevatin Ave. Wiersze dla W. Iwaniuka, „Dziennik Polski” (Londyn), 2000, nr 6.

 • J. Wolski, Miłość świata i życia, rec.: K. Lisowski, 33 zapewnienia o miłości do świata. „Twórczość” 2000, nr 5.

 • J. Wolski, Aureola  Andrzeja Chciuka, rec.: Bogumiła Żongołłowicz, Andrzej Chciuk – pisarz z antypodów, Kraków 1999. „Fraza” 2000, nr 3 (29), s. 300-301.

 • J. Wolski, Sceny sądowe, rec.: W. Iwaniuk, Sceny sądowe. „Więź” 2000, nr 6.Dodano: 2011-07-19 14:06:06


« Wstecz