DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
REKRUTACJA na studia podyplomowe
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO


      Zapraszamy na III edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych nauczanie języka polskiego jako obcego do Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR.

      Absolwent studiów może prowadzić w szkole dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, wspomagać w szkole uczniów powracających z zagranicy, uczyć języka polskiego cudzoziemców przebywających w Polsce lub pracować za granicą.

 

Wymagania dla kandydatów:

  1. Ukończone  studia  wyższe  magisterskie  lub  licencjackie  z  zakresu  filologii polskiej  lub obcej
    o specjalizacji nauczycielskiej albo inne studia humanistyczne z przygotowaniem pedagogicznym.
  2. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie się.
  3. Posługiwanie się staranną polszczyzną.

 

 Wymagana dokumentacja:

  1. Podanie o przyjęcie na studia  (wydrukowane z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów).
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
  3. Zdjęcie do teczek osobowych.
  4. Kserokopia dowodu osobistego.


Komisja rekrutacyjna stosuje przy naborze zasadę pierwszeństwa zgłoszeń. Studia zostaną uruchomione
po zgłoszeniu się co najmniej 18 osób (limit miejsc: 30). Planowany termin realizacji III edycji studiów:
październik 2019 – wrzesień 2020.

 

Zgłoszenia przyjmuje:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. mjr. W. Kopisto 2b,  35-315 Rzeszów, bud. A3, p. nr 29, mgr Agnieszka Bar, tel. +48 (17) 872 12 06, poniedziałek – piątek, godz. 10.00-14.00, e-mail: dzfils@ur.edu.pl

Rekrutacja elektroniczna: https:/irk.ur.edu.pl/podyplomowe/Dodano: 2018-03-01 14:19:32


« Wstecz