DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Publikacje - artykuły


Artykuły:

2009

 • A. Jamrozek-Sowa, Nomada. Szkic do biografii Jerzego Grotowskiego, [w:] W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego, praca zbiorowa, Rzeszów 2009, s. 11-20.

 • A. Jamrozek-Sowa, Galicyjskie itinerarium. O imaginacyjnej podróży Martina Pollacka, [w:] Pogranicze kulturowe. Odrębność – wymiana – przenikanie – dialog. Studia i szkice pod red. O. Weretiuk, J. Wolskiego, G. Jaśkiewicza, Rzeszów 2009, s. 362-371.

 • G. Ostasz, Tradycje Słowackiego w polskiej poezji 1918-1939. Kwestie wybrane, [w:] „Przez gwiazdy i błękit jestem z Wami”. W 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego. Księga zbiorowa pod red. M. Chrostka, T. Pudłockiego i J. Starnawskiego, Przemyśl-Rzeszów 2009, s. 203-219.

 • Z. Ożóg, Modlitwa i quasi-modlitwa w liryce po 1989 roku (na przykładzie młodej poezji), [w:] Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, pod red. K. Pietrych i T. Cieślaka, Kraków 2009, 95-112.

 • Z. Ożóg, Baczyński i Słowacki, czyli kto zginął w Powstaniu Warszawskim?, „Fraza” 2009, nr 3-4 (65-66), s. 68-74.

 • J. Pasterski, „Z emigracji się nie wraca”. Przypadek Marka Kusiby, [w:] Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków 2009, s. 471-482.

 • J. Pasterski, „Nad brzegiem Siloe”. Tradycja kultury w poezji Andrzeja Buszy, [w:] Paryż- Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, p. red. V. Wejs-Milewskiej, E. Rogalewskiej, Białystok 2009,s. 889-908.

 • J. Pasterski, „Winienem więcej”. O nieznanych wierszach Jerzego Grotowskiego, [w:] W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego, praca zbiorowa, Rzeszów 2009, s. 21-40.

 • M. Rabizo-Birek,  Romantyk postmodernistyczny? O poezji Tadeusza Dąbrowskiego, [w:] Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, p. red. T. Cieślaka i K. Pietrych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 439-460.

 • M. Rabizo-Birek,  Bogdana Czaykowskiego i Adama Czerniawskiego spór i dialog z romantyzmem polskim i angielskim, [w:] Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, p. red. V. Wejs-Milewskiej i E. Rogalewskiej, Białystok 2009, s. 849-872.

 • M. Rabizo-Birek, Tomasza Różyckiego poetyckie podróże na Ukrainę, [w:] Pogranicze kulturowe. Odrębność – wymiana – przenikanie – dialog. Studia i szkice pod red. O. Weretiuk, J. Wolskiego, G. Jaśkiewicza, Rzeszów 2009, s. 288-307.

 • A. Wal, Wokół „tematów sowieckich”. O wspomnieniach Herminii Naglerowej, [w:] Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, p. red. V. Wejs-Milewskiej, E. Rogalewskiej, Białystok 2009, s.681-697.

 • A. Wal, Galicja Wschodnia w prozie Herminii Naglerowej, [w:] Pogranicze kulturowe. Odrębność – wymiana – przenikanie – dialog. Studia i szkice pod red. O. Weretiuk, J. Wolskiego, G. Jaśkiewicza, Rzeszów 2009, s. 142-154.

 • J. Wolski, Poeci polscy w Kanadzie – emigracja? [w:] Nowa poezja polska (twórcy – tematy – motywy), pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych, Kraków 2009, s. 463-470.

 • J. Wolski, Ave Helvetia. O polsko-szwajcarskich związkach kulturowych, [w:] Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur, pod red. M. Marczewskiej i Z. Trzaskowskiego, Kielce 2009, s. 303-311.

 • J. Wolski, Żołnierska odyseja. Twórczość liryczna Andrzeja Czyżowskiego, [w:] Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, pod red. V. Wejs-Milewskiej i E. Rogalewskiej, Białystok 2009, s. 629-638.

 • J. Wolski, Andrzej Stasiuk i Jurij Andruchowycz w pół drogi między wschodem a zachodem Europy, [w:] „Наукові Записки”, seria: Literaturoznawstwo 2009, nr 27 (Tarnopol - Ukraina), s. 384-390.

 • J. Wolski, Motywy galicyjskie w niemieckojęzycznej literaturze Szwajcarii, [w:] Pogranicze kulturowe. Odrębność – wymiana – przenikanie – dialog. Studia i szkice pod red. O. Weretiuk, J. Wolskiego, G. Jaśkiewicza, Rzeszów 2009, s. 372-386.

 2008

 • A. Jamrozek-Sowa, „Pajęczyny taft, popioły jedwabiów”. Ubiór i ciało w poezji Janusza Szubera, [w:] Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera, pod red. J. Pasterskiej i M. Rabizo-Birek, Rzeszów 2008, s. 258-269.

 • Z. Ożóg, O stylu nekrologów pożegnalnych. (Po śmierci Czesława Miłosza i Jana Pawła II), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 5, Rzeszów 2008, s. 43-56 [współautor A. Jakubowska-Ożóg].

 • Z. Ożóg, Sprawy polskie w modlitwach Jana Pawła II, [w:] Polska w nauczaniu Jana Pawła II, red. W. Furmanek, Rzeszów 2008, s. 120-135.

 • Z. Ożóg, Modlitwa w literaturze współczesnej, Encyklopedia Katolicka, Lublin 2008, TN KUL, kol. 1581-1588.

 • Z. Ożóg, Elementy polifoniczności językowej w liryce Janusza Szubera, [w:] Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera, p. red. J. Pasterskiej i M. Rabizo-Birek, Rzeszów 2008, s. 280-293.

 • Z. Ożóg, Współczesna litania poetycka. Przemiany gatunku, [w:] Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Kulawikowi w 70. rocznicę urodzin. Pod red. T. Budrewicza i J. S. Ossowskiego, Kraków 2008, s. 389-412.

 • A. Paliwoda, O dedykacjach Janusza Szubera. Rekonesans, [w:] Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera, pod red. J. Pasterskiej, M. Rabizo-Birek, Rzeszów 2008, s. 295-300.

 • J. Pasterski, Debiut zwielokrotniony, czyli pamięci „księga pierwsza”, [w:] Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera, p. red. J. Pasterskiej i M. Rabizo-Birek, Rzeszów 2008, s. 89-97.

 • J. Pasterski, Zawikłane sprawy pamięci. Niemieckie dziedzictwo przegranej wojny w powieści „Syn zadżumionych” Tadeusza Nowakowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 52. Historia Literatury 3, red. G. Ostasz, Rzeszów 2008, s. 161-173.

 • M. Rabizo-Birek, Zaczarowany przez Nikifora cudotwórcę. Motywy plastyczne w twórczości Janusza Szubera, [w:] Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera, p. red. J. Pasterskiej i M. Rabizo-Birek, Stow. Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2008, s. 211-230.

 • M. Rabizo-Birek, O dialogu tekstów. Wiersze „Poznanie przez opis” Adama Czerniawskiego i „Garden Party” Stanisława Barańczaka wobec „Ostatniego despotyzmu” Cypriana K. Norwida, [w:] Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej. Prace ofiarowane profesorowi Adamowi Kulawikowi w 70. rocznicę urodzin, p. red. T. Budrewicza i J. S. Ossowskiego, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2008, s. 429-456.

 • M. Rabizo-Birek,  Czy naprawdę „zmierzch paradygmatu”? Dyskusje o tradycji romantycznej w krytyce literackiej po roku 1989, [w:] 20 lat literatury polskiej 1989-2009, red. A. Galant i I. Iwasiów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 33-52.

 • M. Rabizo-Birek,  Zbigniew Herbert jako bohater liryczny, [w:] Herbert [nie]osowojony, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa, Wrocław 2008, s. 131-148.

 • J. Wolski, Niech w tym filozof grzebie. O pewnym aspekcie liryki Janusza Szubera i całościowym tegoż dzieła widzeniu, [w:] Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera, pod red. J. Pasterskiej i M. Rabizo-Birek, Rzeszów 2008, s. 52-65.

 • J. Wolski, Wydawnictwo Mordellus Press, „Akapit” (Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie), 2008, tom 3, s. 57-60.

 • J. Wolski,  Korespondencja wzajemna Marii Danilewicz Zielińskiej i Bogdana Czaykowskiego, „Fraza” 2008, nr 61-62, s. 250-255.

 • J. Wolski, Wsłuchaj się w głos, który jest w tobie. Filozoficzna poezja Ryszarda Kapuścińskiego, „Akcent” 2008, nr 1(111), s. 49-56.

 • J. Wolski, Polskie czasopisma kulturalne w Kanadzie (przełom XX i XXI wieku), [w:] Polska w Kanadzie Kanada w Polsce, pod red. Mirosławy Buchholz, Toruń 2008, s.128-142.

2007

 • A. Jamrozek-Sowa, Mity i historia Albanii w prozie Ismaila Kadarego, „Fraza” 2007, nr 4 (58), s. 140-151.

 • G. Ostasz, „Nie ma o czym gadać”. Zaminowane wszystko, [w:] „Zbirnik prac” [Zbiór prac]. Tom 3. Ukrainśko-polśki widnostni: wczora i swogodni [Ukraińsko-polskie stosunki: wczoraj i dzisiaj]. Ternopil 2007, s. 264-266.

 • G. Ostasz, Mickiewicz w recepcji skamandrytów, [w:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej. Studia pod red. K. Maciąga i M. Stanisza. Rzeszów 2007, s. 469-477.

 • G. Ostasz, Nad narracjami Stanisława Szpotańskiego, [w:] Stanisław Szpotański. Zapomniany pisarz,mieszkaniec Kobyłki. Księga zbiorowa; red. M. Balicka, M. Bujalski, J. Dzionek. Kobyłka 2007, s. 39-54.

 • Z. Ożóg, Historia i polityka w „Zapiskach znad Zatoki San Francisco” Adama Lizakowskiego, [w:] Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia. T. 2. Red. Z. Andres, J. Pasterski i A. Wal, Rzeszów 2007, s. 245-254.

 • Z. Ożóg, O stylu nekrologów (na przykładzie tekstów publikowanych po śmierci Jana Pawła II), „Acta Universitatis Wratislaviensis”. Kształcenie Językowe 6 (16), Wrocław 2007, s. 79-91 [współautor: Alicja Jakubowska-Ożóg].

 • Z. Ożóg, Sygnały gatunkowe w tytułach współczesnych modlitw poetyckich, [w:] ‘Modlitwa’w językach i tekstach artystycznych. Red. A. Różyło, Sandomierz 2007, s. 347-359.

 • Z. Ożóg, Przemiany form modlitewnych w liryce ks. Jana Twardowskiego, [w:] Literatura i język.Wczoraj i dziś, pod red. E. Bachowicz i J. Lizak, Rzeszów 2007, s. 195-208.

 • A. Paliwoda, „Zapisać strach przed zidioceniem świata”. Uwagi o prozie Janusza Głowackiego, [w:] Proza polska na obczyźnie. Problemy-dyskursy- uzupełnienia, pod red. Z. Andresa, J. Pasterskiego i A. Wal, t. 2, Rzeszów 2007, s. 233-244.

 • J. Pasterski, Wrastanie w nowy kraj – problematyka emigracyjna w opowiadaniach Petera  Skrzyneckiego, [w:] Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, red. Z. Andres, J Pasterski, A. Wal, t. 2, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2007, s. 323-335.

 • J. Pasterski, Konwencja wspomnieniowa w opowiadaniach Marii Danilewiczowej z tomu „Blisko i daleko”, [w:] Aleksandrów – Londyn – Feijó. Maria Danilewicz Zielińska szkice – korespondencji – wspomnienia, red. B. Czarnecka, J. Wolski, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2007, s. 127-144.

 • M. Rabizo-Birek, Romantyzm postmodernistyczny? Poezja Tadeusza Dąbrowskiego, „Kresy” 2007, nr 4, s. 106-119.

 • M. Rabizo-Birek, Problematyka polsko-ukraińska w twórczości Włodzimierza Odojewskiego, [w:] Ukraińsko-polskie relacje: wczoraj i dziś. Zbiór prac (oryginalny tytuł w jęz. ukraińskim), Tarnopolski Oddział Miejski Naukowego Towarzystwa im. T. Szewczenki, Tarnopol (Ukraina) 2007, s. 343-368.

 • M. Rabizo-Birek, Wyobraźnia religijna w młodej poezji polskiej, [w:] Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji, p. red. Aleksandra Główczewskiego i Macieja Wróblewskiego, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 211-227. skrócona wersja tego szkicu ukazała się także w piśmie „Tygiel Kultury” 2006, nr 1-3, s. 89-98.

 • M. Rabizo-Birek, Dialog między Tadeuszem Różewiczem a Adamem Czerniawskim, [w:]  Przekraczanie granic – o twórczości Tadeusza Różewicza, red. Wojciech Browarny, Joanna Orska, Adam Poprawa, Universitas, Kraków 2007, s. 378-391.

 • M. Rabizo-Birek, Kilka uwag o poetyckim dialogu Tadeusza Różewicza i Adama Czerniawskiego, „Teksty Drugie” 2007, nr 3, s. 206-217.

 • M. Rabizo-Birek, „Ballady i romanse” naszych czasów o tomiku „Anima” Tomasza  Różyckiego, [w:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej. Studia p. red. Kazimierza Maciąga i Marka Stanisza, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 306-323.

 • M. Rabizo-Birek, Znaki i symbole – rzeczy w sztuce współczesnej, [w:] V Forum Malarstwa Polskiego „Natura rzeczy” Orelec 2006. Zeszyt nr 6, red. M. Rabizo-Birek, wyd. Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń-Rzeszów 2007, s. 21-23. 

 • M. Rabizo-Birek, „Śladu” autora w opowiadaniach Adama Czerniawskiego, [w:]  Proza polska na  obczyźnie. Problemy– dyskursy – uzupełnienia, red. Z. Andres, J Pasterski, A. Wal, t. 2, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2007, s. 139-165.

 • A. Wal, Doświadczenie emigracji w prozie Alicji Iwańskiej, [w:] Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, red. Z. Andres, J Pasterski, A. Wal, t. 2, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2007, s. 178-199.

 • J. Wolski, Książka jako dzieło sztuki, [cd. cyklu] „Przegląd Polski” tygodniowy dodatek literacko-społeczny do „Nowego Dziennika” (Nowy Jork), 12 stycznia 2007, s. 11.

 • J. Wolski, Wacław Iwaniuk. Garść biograficznych szczegółów, „Lublin” 2007, nr 1, s. 7-10.

 • J. Wolski, Alfonsa Bronarskiego opisywanie Mickiewicza w Szwajcarii, [w:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej. Studia pod red. Kazimierza Maciąga i Marka Stanisza, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 527-534.

 • J. Wolski, Gwałtowny rytm zmieniających się obrazów: krajobrazy wołyńskie w poezji Wacława Iwaniuka, [w:] Зъірник праць, tom 3; Украïнсъко-польські відносини: вчора і сьогодні, Тернопіль 2007, s. 254-263.

 • J. Wolski, Emigracja jako zderzanie wartości kulturowych. Proza Ewy Stachniak, [w:] Proza polska na obczyźnie. Problemy - dyskursy - uzupełnienia, tom I-II, pod red. Zbigniewa Andresa,  Janusza Pasterskiego i Anny Wal, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 314-322.

2006

 • Z. Andres, Kiedy myślę Ojczyzna... O poezji Karola Wojtyły – Jana Pawła II,  „List Oceaniczny” (Kanada) 2006, nr 3.

 • Z. Andres, Późne notacje – poezja Floriana Śmieji, „List Oceaniczny” 2006, nr 45, s. 5-6.

 • Z. Andres, „Wielka tarcza historii”. O motywie Ojczyzny i narodu, [w:] W przestrzeni Słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Artykuły i szkice pod red. Z. Zarębianki i J. Machniaka, Kraków 2006, s. 215-224.

 • Z. Andres, Bogusław Butrymowicz – poeta i tłumacz dramatu antycznego [w:] Studia o Bogusławie Butrymowiczu, pod red. Z. Andresa i W. Czernianina, Wrocław 2006.

 • S. Dłuski, Władysław Sebyła iKwadryga”, „Nowa Okolica Poetów”  2006, nr 19.

 • Z. Ożóg, Karol Wojtyła jako pisarz, [w:] W przestrzeni Słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, pod red. Z. Zarębianki i J. Machniaka, Kraków 2006, s. 15-30.

 • Z. Ożóg, O stylu nekrologów pożegnalnych „Стил” (Belgrad) 5/2006, s. 173-183 [współautor Alicja Jakubowska-Ożóg].

 • J. Pasterski, Tradycja Mickiewiczowska w poezji Krzysztofa Karaska, „Fraza” 2006 nr 1-2 (51-52), s. 104-113.

 • M. Rabizo-Birek, Szlakiem Dantego i Schulza – „Świat i Antyświat Tomasza Różyckiego, [w:] Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce, pod. red. A. Morawca, R. Jagodzińskiej i A. Klepaczko, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2006, s. 111- 136.

 • M. Rabizo-Birek, Portrety artystów wczasie marnymw powieściach początku XXI [w:]  Z problemów prozy. Powieść o artyście pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 445-460.

 • M. Rabizo-Birek, Osobni, wyjątkowi, transkontynentalni, wstęp [do:] O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach rozmawiają Bogdan Czaykowski i Adam Czerniawski, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stow. Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2006, s. 5-19.

 • J. Wolski, Polska w niemieckojęzycznej Szwajcarii. Przyczynek, [w:] Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, pod red. R. Cudaka, Katowice 2006, s. 93-99.

 • J. Wolski, Książka jako dzieło sztuki, „Przegląd Polski” tygodniowy dodatek literacko-społeczny do „Nowego Dziennika” (Nowy Jork), 4 sierpnia 2006, s. 6.

 • J. Wolski, Proza Ewy Stachniak, „Fraza” 2006, nr 3 (53), s. 37-42. 

2005

 • Z. Andres, Polonistyka rzeszowska - zarys dziejów i stan obecny, [w:] „Studia Philologica”, pod red. J. Pasterskiej, R. Mnicha, E. Pszenycznego, Drohobycz (Ukraina) 2005, s. 9-16.

 • Z. Andres, Wieś i jej kultura w poezji Beaty Obertyńskiej, [w:] „Studia Philologica”, pod red. J. Pasterskiej, R. Mnicha, E. Pszenycznego, Drohobycz (Ukraina) 2005, s. 125-131.

 • Z. Andres, Odwrotne strony mitu. Uwagi o Zapiskach znad Zatoki San Francisco Adama Lizakowskiego, [w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Kłakowi pod red. J. Rusin i K. Maciąga, Rzeszów 2005, s. 297-302.

 • Z. Andres, Ogniwa tradycji. Poezja  Kazimierza Wierzyńskiego, [w:] Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, t. 1, Rzeszów 2005, s. 205-216.

 • Z. Andres, Zarys nieuchronnego czasu. Historia - sztuka - ojczyzna w poezji Karola Wojtyły, [w:] Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły - Jana Pawła II, pod red. Z. Andresa, J. Pasterskiej, Rzeszów 2005, s. 33-43.

 • Z. Andres, Emigracja jako dramat niespełnienia. Proza Tadeusza Nowakowskiego, „Ruch Literacki” 2005, nr 2.

 • Z. Andres, Kręgi wyobraźni rustykalnej. O poezji Beaty Obertyńskiej [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości Beaty Obertyńskiej, pod red. Z. Andresa i Z. Ożoga, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005, s.131-145.

 • Z. Brzuchowska, Wyzwolenie przez pracę i jego pozory. Z problematyki międzywojennej  prozy kobiecej, [w:] Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. (Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi), pod red. Z. Ożoga i J. Wolskiego, Rzeszów 2005, s. 69-76.

 • Z. Brzuchowska, Namiętność prawdy w pisarstwie Tadeusza Borowskiego, [w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Kłakowi pod red. J. Rusin i K. Maciąga, Rzeszów 2005, s. 274-278.

 • S. Dłuski, Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz. Glosa do nowej poezji polskiej w szkole średniej [w:] „Zeszyty Naukowe UR”. Seria Filologiczna z. 19; „Dydaktyka” 3, s. 43-52.

 • S. Dłuski, Niech żyje Orfeusz, „Nowa Okolica Poetów” 2005, nr 16.

 • A. Jamrozek-Sowa, „i tam gdzie mnie nie posiało do słońca wyciągam gałęzie”. Przyroda w poezji Anny Frajlich, [w:] Polska poezja na obczyźnie, pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, t. 1, Rzeszów 2005, s. 350-363.

 • A. Jamrozek-Sowa, OWędrówce do miejsc świętych”, [w:] Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły - Jana Pawła II, pod red. Z. Andresa, J. Pasterskiej, Rzeszów 2005, s. 151-170.

 • A. Jamrozek-Sowa, Dramaturgia Beaty Obertyńskiej [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości Beaty Obertyńskiej, pod red. Z. Andresa i Z. Ożoga, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 282-305.

 • A. Jamrozek-Sowa, „Wszystkie ziemie są ojczyste...”. Wątek emigracyjny w prozie Zofii Romanowiczowej. [w:] Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. (Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi), pod red. Z. Ożoga i J. Wolskiego, Rzeszów 2005, s. 314-327.

 • G. Ostasz, O motywach podróży w poezji 1918-1939, [w:] „Ukraińska Polonistyka”, Żytomierz 2004, s. 155-163. (Przedruk - pod zmienionym tytułem -  Globu obywatele, czy swojacy? Nad motywami podróży w poezji 1918-1939. [w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Kłakowi, pod red. J. Rusin i K. Maciąga, Rzeszów 2005, s. 253-260.)

 • G. Ostasz, O mądrości heroicznej. „Studia Philologica” 2005. Rozprawy i szkice, pod red J. Pasterskiej, R. Mnicha, E. Pszenycznego, Drohobycz 2005, s. 171-177.

 • G. Ostasz, O szczególnej bliskości Karola Wojtyły polonistom. [w:] Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły - Jana Pawła II, pod red. Z. Andresa i J. Pasterskiej, Rzeszów 2005, s. 63-70.

 • G. Ostasz, Posłowie [do:] A. L. Zdzienicki Ze wspomnień hubalczyka, Rzeszów 2005, s.141-144.

 • G. Ostasz, O książce jej redaktor. (Nad książką A. L. Zdzienickiego Ze wspomnień hubalczyka; 2005). „Gazeta Politechniki. Pismo Pracowników i Studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza” 2005 nr 5, s. 20.

 • G. Ostasz, Bernardyna modlitwy ciche i twardy dyskurs wierszem. [w:] Cherubin Pająk Szepty duchowego rozeznania. Wiersze o kapłaństwie, Kalwaria Zebrzydowska 2005, s.179-183.

 • G. Ostasz, „Nie ma o czym gadać”. Zaminowane wszystko. „Nowa Okolica Poetów” 2005 nr 1, s. 175-177.

 • G. Ostasz, Co z manifestu Tetmajera zostałonam, co wszystko wiemy”? „Nowa Okolica Poetów” 2005 nr 1, s. 177-180.

 • G. Ostasz, O pożytkach refleksji nad sumieniem. [w:] Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. (Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi), pod red. Z. Ożoga i J. Wolskiego, Rzeszów 2005, s. 39-44.

 • G. Ostasz, Juliana Przybosia wersja sztuki bez granic. „Ukraińska Polonistyka” (Żytomierz) 2005, s. 3-9.

 • Z. Ożóg, Modlitwa poetycka emigrantów, [w:] Polska poezja na obczyźnie, pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, t. 1, Rzeszów 2005, s. 242-255.

 • Z. Ożóg, Utwór literacki jako locus theologicus. Kilka uwag o potrzebie zbliżenia teologii literackiej i dydaktyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 4, z. 19/2005, s. 64-70.

 • Z. Ożóg, Karol Wojtyła - Jan Paweł II jako pisarz. Wprowadzenie. [w:] Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły - Jana Pawła II, pod red. Z. Andresa i J. Pasterskiej, Rzeszów 2005, s. 13-32.

 • Z. Ożóg, Meditatio mortis Karola Wojtyły, [w:] Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły - Jana Pawła II, pod red. Z. Andresa i J. Pasterskiej, Rzeszów 2005, s. 191-203.

 • Z. Ożóg, „Po tęczowym moście.” Wiersze-modlitwy [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości Beaty Obertyńskiej, pod red. Z. Andresa i Z. Ożoga, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 91-116.

 • Z. Ożóg, Słowo wstępne [do:] Epoka przemian. Wiek XX w literaturze. (Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi). Red. Z. Ożóg i J. Wolski, Rzeszów 2005, s. 7-10.

 • Z. Ożóg, Bibliografia publikacji Zbigniewa Andresa, [w:] Epoka przemian. Wiek XX w literaturze. (Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi). Red. Z. Ożóg i J. Wolski, Rzeszów 2005, s. 11-22.

 • Z. Ożóg, Medytacja jako gatunek wypowiedzi religijnej i poetyckiej. Na przykładzieTryptyku rzymskiego Jana Pawła II. [w:] Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. (Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi), pod red. Z. Ożoga i J. Wolskiego, Rzeszów 2005, s. 444-467.

 • Z. Ożóg, Wyznanie niewiary – „Hymn” Wacława Iwaniuka, [w:] Podróż w głąb pamięci. O Wacławie Iwaniuku szkice – wspomnienia – wiersze, pod red. J. Wolskiego, H. Wójcika i E. Zymana, Toronto 2005, s. 133-139.

 • A. Paliwoda, „Nie mamić sielankami”. Uwagi o poezji Jerzego Gizelli, [w:] Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice, pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, t. 2, Rzeszów 2005, s. 386-395.

 • A. Paliwoda, „Poezja pokłonna”. Kilka uwag o Magnificat Karola Wojtyły, [w:] Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły - Jana Pawła II, pod red. Z. Andresa, J. Pasterskiej, Rzeszów 2005, s. 117-126.

 • A. Paliwoda, „Ścigać błędne ogniki po moczarach wyobraźni.” Motywy baśniowe w prozie fabularnej Beaty Obertyńskiej, [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości Beaty Obertyńskiej, pod red. Z. Andresa i Z. Ożoga, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 274-281.

 • A. Paliwoda, Przestrzenny kontekst powieści Sergiusza Piaseckiego, [w:] Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. (Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi), pod red. Z. Ożoga i J. Wolskiego, Rzeszów 2005, s. 106-130.

 • A. Paliwoda, „Wznoszę oczy ku niebu szukaniem na dnie...”. Posłowie do tomu wierszy B. Stangrodzkiego, Dłonią ongiś podaną, Rzeszów 2005, s. 63-65.

 • J. Pasterski, Wątki kulturowe w poezji Bronisława Przyłuskiego, [w:] Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice, pod red. Z. Andresa, J. Wolskiego, Rzeszów 2005, t. 1, s. 217-230.

 • J. Pasterski, Puls teraźniejszości i ścieżki pamięci. O poezji Krzysztofa Karaska, [w:] „Studia Philologica”, pod red. J. Pasterskiej, R. Mnicha, E. Pszenycznego, Drohobycz (Ukraina) 2005, s. 197-205.

 • J. Pasterski, Poetyckie przesłanie wiary - „Tryptyk rzymskiJana Pawła II, [w:] Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, pod red. Z. Andresa, J. Pasterskiej, Rzeszów 2005, s. 213-224.

 • J. Pasterski, „Szlakiem szalbierzy drwali lemingów...”. O poezji Bogdana Czaykowskiego, Andrzeja Buszy i Floriana Śmieji. [w:] Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. (Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi), pod red. Z. Ożoga i J. Wolskiego, Rzeszów 2005, s. 328-354.

 • M. Rabizo-Birek, Młodej poezji lat dziewięćdziesiątych liryki zaangażowane, „Teksty Drugie” 2004, nr 3, s. 59-78.

 • M. Rabizo-Birek, Mity zstąpienia do piekieł i przejścia przez krainę umarłych w twórczości Włodzimierza Odojewskiego, [w:] Mity, mitologie, mityzacje nie tylko w literaturze pod red. L. Wiśniewskiej, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bygdoszcz 2005, s. 235-246.

 • M. Rabizo-Birek, „Sztukmistrzczy prymityw”? Tradycja kultury w poezji Adama Czerniawskiego, [w:] Poezja polska na obczyźnie, t. 2, Studia i szkice pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Rzeszów 2005, s. 61-82.

 • M. Rabizo-Birek, „Mój Bóg, w którego trudno mi uwierzyć”. Ewa Lipska metafizyczna, [w:] „Nic nie jest pewne”. O twórczości Ewy Lipskiej, pod red. A. Morawca i B. Wolskiej, Łódź 2005, s. 145-183.

 • M. Rabizo-Birek, „Wszyscy krążą na granicy Boga”. Uwagi o poemacie Profile Cyrenejczyka”, [w:] Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły - Jana Pawła II, pod red. Z. Andresa i J. Pasterskiej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 127-170

 • M. Rabizo-Birek, Polonistyka na rozdrożu, „Teksty Drugie” 2005, nr1-2, s. 215-221.

 • M. Rabizo-Birek, Chrystus polskich malarzy współczesnych. Uwagi, IV Forum Malarstwa Polskiego Lesko 2004, „Ecce Homo”, z. 5/2005, s.17-22.

 • M. Rabizo-Birek, Współczesny rysunek Podkarpacia, V Triennale Rysunku Współczesnego Lubaczów 2005 [katalog]

 • M. Rabizo-Birek, Motywy plastyczne w twórczości Adama Czerniawskiego. Rekonesans. [w:] Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. (Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi), pod red. Z. Ożoga i J. Wolskiego, Rzeszów 2005, s. 355-381.

 • M. Rabizo-Birek, „Ballady i romanse naszych czasów - o Animie Tomasza Różyckiego, „Fraza” 2005, nr 4, s. 100-117. 

 • M. Rabizo-Birek, Szlakiem Dantego i Schulza, „Kresy” 2005, nr 3, s. 77-91.

 • M. Rabizo-Birek, Recenzja książki Magdaleny Rembowskiej-Płuciennik, Poetyka i antropologia. Cykl

 • podolski Włodzimierza Odojewskiego, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. XLVIII, 2005, zeszyt 1-2, s. 204-212.

 • A. Wal, Opowiedz ludziom”. Poezja Irit Amiel, [w:] Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice, pod red Z. Andresa, J. Wolskiego, Rzeszów 2005, t. 2, s. 254-274.

 • A. Wal, Przybliżyć tajemnicę zbawienia. „Odkupienie szuka Twego kształtu, by wejść w niepokój wszystkich ludzi”, [w:] Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, pod red. Z. Andresa i J. Pasterskiej, Rzeszów 2005.

 • A. Wal,  Liryka autotematyczna, [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości Beaty Obertyńskiej pod red. Z. Andresa i Z. Ożoga, Toruń 2005, s. 68-90.

 • A. Wal, Sny pocięte, poprute, pozszywane. O motywach onirycznych [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości Beaty Obertyńskiej pod red. Z. Andresa i Z. Ożoga, Toruń 2005, s. 199-217.

 • A. Wal, Dwugłos o Ostapie Ortwinie: Adolf RudnickiWielki Stefan Koneckii Stanisław VincenzRzeczywistość urojona”. [w:] Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. (Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi), pod red. Z. Ożoga i J. Wolskiego, Rzeszów 2005, s.131-144.

 • J. Wolski,  Poeci polscy w Toronto. Następna generacja [w:] Poezja polska na obczyźnie, pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Rzeszów 2005, s. 135-148.

 • J. Wolski, Ewa Lipska sceptyczna, [w:] „Nic nie jest pewne”. O twórczości Ewy Lipskiej, pod red. A. Morawca i B. Wolskiej, Łódź 2005, s. 7-12.

 • J. Wolski, Prawdy, dla których brakuje nam słów, [w:] Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, pod red. Z. Andresa i J. Pasterskiej, Rzeszów 2005, s. 106-116.

 • J. Wolski, Ryzyko powrotów [wstęp do: Marek Kusiba, Inne powody. Wiersze przebrane i nowe 1974-2004, Warszawa-Rzeszów 2005, ss. 132.] s. 7-8.

 • J. Wolski, Drzewa Beaty Obertyńskiej, [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości Beaty Obertyńskiej, pod red. Z. Andresa i Z. Ożoga, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 165-176.

 • J. Wolski, Mordellus Press, [w:] Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. (Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi), pod red. Z. Ożoga i J. Wolskiego, Rzeszów 2005, s. 434-443.

2004

 • Z. Andres, Pamięć i egzystencja. Z rozważań nad poezją Floriana Śmieji, [w:] Parabole pamięci. Literacka i translatorska twórczość Floriana Śmieji. Studia i szkice pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 47-58.

 • Z. Andres,  Poezja Floriana Śmieji, „List Oceaniczny” – dodatek kulturalny „Gazety” (Toronto-Kanada), 2004, nr 21, s. 1-3.

 • Z. Andres, Pielgrzymi czasu wojny. Romantyczne style zachowań i problematyka słowa w poezji polskiej na obczyźnie po wrześniu 1939 roku [w:] Dwudziestowieczność, pod red. M. Dąbrowskiego i T. Wójcika, Warszawa 2004, s. 483-498.

 • Z. Andres, Stanisław Czernik – droga ku autentyzmowi, „Okolica Poetów” (Poznań) 2004, nr 24, s. 15-18.

 • Z. Andres, Czas poezji. O Jerzym Pietrkiewiczu, „Fraza” 2004, nr 4, s. 192-196.

 • Z. Andres, Rzeszów w literaturze, [w:] Encyklopedia Rzeszowa, red. Z. Budzyński i inni, Rzeszów 2004, s. 570-575 oraz 50 innych haseł, tamże.

 • S. Dłuski, „Misterium śmierci samotnej”. Notatki do wiersza Floriana Śmieji „Astronautka”,  [w:] Parabole pamięci. Literacka i translatorska twórczość Floriana Śmieji. Studia i szkice pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 107-111.

 • S. Dłuski, W głąb siebie i Natury. Uwagi o filozoficznych i antropologicznych aspektach wiersza Floriana Śmieji „Ucieczka”, [w:] Parabole pamięci. Literacka i translatorska twórczość Floriana Śmieji. Studia i szkice pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 121-124.

 • Z. Ożóg, Modlitwa poetycka w analizie szkolnej. Uwagi ogólne, „Zeszyty Naukowe UR”
  nr 19 „Dydaktyka” 3, pod red. Z. Sibigi, Rzeszów 2004, s. 27-42.

 • Z. Ożóg, Ars senescendi. Elegijność w późnej twórczości Floriana Śmieji, [w:] Parabole pamięci. Literacka i translatorska twórczość Floriana Śmieji. Studia i szkice pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Toruń 2004, s. 81-95 [współautor Alicja Jakubowska-Ożóg].

 • Z. Ożóg, Poezja Karola Wojtyły - Jana Pawła II, [w:] 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II. Odpowiednie dać rzeczy słowo, pod red. W. Furmanka, Rzeszów 2004, s. 36-59.

 • Z. Ożóg, Modlitwa poetycka jako typ wypowiedzi lirycznej, „Стил” (Belgrad) 2004, nr 3, s. 339-354.

 • Z. Ożóg, Kwartalnik „Fraza” w latach 1991-2003. [Posłowie do:] Fraza 1991-2003. Bibliografia zawartości. Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2004, s. 116-123 [współautor Alicja Jakubowska-Ożóg].

 • J. Pasterski, Gniazda wolności, gniazda kłamstwa. Między realizmem a groteską w dylogii „Turyści z bocianich gniazd” Czesława Straszewicza, [w:] Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji, studia i szkice pod red. Z. Andresa, J. Wolskiego, Rzeszów 2003, s. 293-302.

 • J. Pasterski, Astronautyka bez gwiazd. O pewnej podróży w wierszu Floriana Śmieji, [w:] Parabole pamięci. Literacka i translatorska twórczość Floriana Śmieji, studia i szkice pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Toruń 2004, s. 113-118.

 • M. Rabizo-Birek, Młodej poezji lat dziewięćdziesiątych liryki zaangażowane, „Teksty Drugie” 2004, nr 3, s.59-78.

 • M. Rabizo-Birek, Hasła: Stanisław Białogłowicz, Biennale i Triennale, Budziński Tadeusz, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, Stanisław Górecki, Grafika, Jerzy Grotowski, Kazimierz Grotowski, Jolanta Jakima-Zerek, Adolf Jakubowicz, Jerzy Jawczak, Komiks, Krzysztofa Lachtara, Helena Majewska, Renata Niemirska-Pisarek, Zdzisław Ostrowski, Emil Polit, Stanisław Reczek, Jerzy Sienkiewicz, Szajna Galeria, Józef Szajna, Józef Wilkoń, Irena Wojnicka-Markielowska, Ryszard Ziemba  [w:] Encyklopedia Rzeszowa, pod red. Z. Budzyńskiego i innych, Rzeszów 2004.

 • J. Wolski, Tutaj cicho i pusto. Liryka żołnierzy internowanych w Szwajcarii, [w:] Literatura utracona, odzyskana czy poszukiwana. Wokół problemów emigracji, pod red. Z. Andresa i J.Wolskiego, Wyd. UR, Rzeszów 2003, s. 151-161.

 • J. Wolski, „Gromadźmy wspomnienia”. Floriana Śmieji poezja pamięci, [w:] Parabole pamięci. Literacka i translatorska twórczość Floriana Śmieji. Studia i szkice pod red. Z.  Andresa i J.Wolskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 27-36.

 • J. Wolski, Piękny konkol wyobraźni. Mariana Pankowskiego ucieczka od poezji, [w:] „Acta Pancoviana” 2004, nr 3, s.26-31.

 • J. Wolski, Die Poesie des Dialogs, [w:] Sprache leben und lieben. Festschrift für Zdzisław Wawrzyniak zum 60. Geburtstag, pod red. Z. Bilut-Homplewicz i Z. Tęczy, Wyd. Peter Lang, Frankfurt am Main 2004, s. 321-327.

 • J. Wolski, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, [w:] Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej II, pod red. B. Czarneckiej i J. Kryszaka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 189-218.

2003

 • Jamrozek-Sowa, Człowiek jak ciasto francuskie. O pisarstwie Janiny Krawczyk, „Fraza” 2003, nr 39-40, s. 30-34.

 • G. Ostasz, Pod urokiem pisarstwa Anny Kamieńskiej. (Rec. rozprawy Stanisława Dłuskiego Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej. Rzeszów 2002). „Nowa Okolica Poetów” 14 (4 / 2003).

 • Z. Ożóg, Literatura emigracyjna na łamachFrazy” 1991-2001, [w:] Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji.  Pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Rzeszów 2003, s. 380-387.

 • Z. Ożóg, Modlitwy „dni ostatnich” w liryce współczesnej, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t. VII, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2003, s. 357-362.

 • Z. Ożóg, Od „Ballad beskidzkich” Karola Wojtyły do „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II. „Fraza” 2003, nr 3 (41), s. 35-48.

 • J. Pasterski, Gniazda wolności, gniazda kłamstwa. Między realizmem a groteską w dylogii „Turyści z bocianich gniazd” Czesława Straszewicza, [w:] Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji, studia i szkice pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Rzeszów 2003, s. 293-302.

 • J. Pasterski, „Dzisiaj ja odbywam tamtą nieruchomą podróż...Poezja Janusza Szubera w kontekście edukacji regionalnej, [współautor: Jolanta Pasterska], [w:] „Zeszyty Naukowe UR” nr 10, „Dydaktyka” 2 (2003), red. Z. Sibiga, s. 87-93.

 • M. Rabizo-Birek, Powroty po latach. Opowiadania Włodzimierza Odojewskiego, [w:] Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji. Studia i szkice p. red, Z. Andresa i J. Wolskiego, Rzeszów 2003. s. 332-346.

 • M. Rabizo-Birek, Sztuka czy życie? Dylematy bohaterów „Podobrazia” i „Pigmentu” Grzegorza Strumyka oraz „gry na wielu bębenkach” Olgi Tokarczuk, [w:] Literatura w kręgu wartości. Materiały z VI Sesji Naukowej z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”, red. i wstęp L. Wiśniewska, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003, s. 79-95.

 • J. Wolski, Tutaj cicho i pusto. Liryka żołnierzy internowanych w Szwajcarii, [w:] Literatura utracona, odzyskana czy poszukiwana. Wokół problemów emigracji, pod red. Zbigniewa Andresa i J.Wolskiego, Wyd. UR, Rzeszów 2003, s. 151-161.

2002

 • Z. Andres, Świadectwo współczesności. O poezji Marcina Świetlickiego, [w:] Literatura polska 1990-2000, pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych, t. 1, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 233-243.

 • Jamrozek-Sowa, Wojna raz jeszcze. Obrazy II wojny światowej w prozie lat dziewięćdziesiątych, [w:] Literatura polska 1990-2000, pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych, t. 2, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 88-110.

 • Jamrozek-Sowa, Teatralne podróże Bolesława Taborskiego, [w:] Przez lustra. Pisarstwo Bolesława Taborskiego, szkice pod red. W. Ligęzy i J. Wolskiego, Toruń 2002.

 • Z. Ożóg, Formy modlitewne w poezji lat 90. (Różewicz, Herbert), [w:] Literatura polska 1990-2000, pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych, t. 1, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 177-189.

 • Z. Ożóg, Nienazwane nazywać milczeniem. O "Płaskorzeźbie" Tadeusza Różewicza „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2”. Seria Filologiczna. Dydaktyka 1, Rzeszów 2002, s. 175-189. [współautor Alicja Jakubowska-Ożóg]

 • Z. Ożóg, Modlitwa poetycka wobec modlitwy liturgicznej. (Baczyński, Herbert), [w:] Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans. Pod red. L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2002, s. 177-192.

 • Z. Ożóg, "Jedynym zadaniem poety jest tworzenie dobrych wierszy...". O poezji ks. Janusza A. Ihnatowicza, "Fraza" 2002, nr 1-2 (35-36), s. 23-28.

 • Z. Ożóg, Rzeszowskie czasopisma literackie po 1989. Kwartalnik „Fraza” 1991-2001, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe” 2002, nr 1, s. 39-47 [współautor Alicja Jakubowska-Ożóg].

 • Z. Ożóg, Posłowie [do:] Janusz A. Ihnatowicz, Czas, co pochłania. Wiersze, Rzeszów 2002, s. 19-25.

 • J. Pasterski, Pamięć mój jedyny paszport. Poezja Janusza Szubera, [w:] Literatura polska 1990-2000, pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych, t. 1, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 220-232.

 • J. Pasterski, Formuła realizmu w powieści Tyfus, teraz słowikiMariana Czuchnowskiego, [w:] Marian Czuchnowski – kronikarz emigracyjnej codzienności, red. J. Kryszak i P. Tański, Toruń 2002, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, s. 93-104.

 • J. Wolski, Taborskiego zmagania z historią, [w:] Przez lustra. Pisarstwo Bolesława Taborskiego. Szkice pod red. Wojciecha Ligęzy i Jana Wolskiego, Toruń 2002, Wyd. A. Marszałek, s. 43-54.

2001

 • Z. Andres, Meandry egzystencji. O późnej liryce Wacława Iwaniuka, [w:] Powrót w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej w Polsce 1989-1999, pod red. B. Klimaszewskiego i W. Ligęzy, Warszawa 2001, s. 191-204.

 • Z. Andres, Sprawy polskie z perspektywy londyńskich „Kontynentów”, [w:] Media regionalne a idea i praktyka integracji europejskiej, pod red. W. Furmana i K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Kraków-Rzeszów 2001, s. 207-221.

 • Z. Brzuchowska, Spotkanie z rzeczywistością. Wokół pisarstwa Heleny Boguszewskiej, [w:] Sezamie otwórz się. Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą, pod red. A. Baluch i K. Gajdy, Kraków 2001, s. 162-174.

 • Z. Ożóg, Struktura i religijny wymiar modlitw poetyckich K. K. Baczyńskiego, [w:] Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Język. Piśmiennictwo. Sztuki plastyczne. Obyczaje. Pod red. A. Ceglińskiej i Z. Staszewskiej, część I,  Łódź 2001, s. 337-352.

 • Z. Ożóg, Od rozpaczy do pogodzenia. Śmierć w liryce K.K. Baczyńskiego, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - antropologia kultury - humanistyka, pod red. J. Kolbuszewskiego, t. V, Wrocław 2001, s. 241-249.

 • L. Żbikowska, Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Bibliografia przedmiotowa, oprac. L. Żbikowska i K. Serwatko, [w:] Z Arcybiskupem w nowe tysiąclecie, cz. 1-2. Wyd. „Michalineum”, Marki 2001, s. 721-739.

 • L. Żbikowska, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, [w:] Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1965-2000, pod red. W. Bonusiaka, Rzeszów 2001, s. 501-505.

2000

 • Z. Andres, U źródeł wyobraźni mitycznej, [w:] Jerzy Pietrkiewicz – inna wersja emigracji. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Toruniu. Pod red. B. Czarneckiej i J. Kryszaka, Toruń 2000, s. 83-96.

 • Z. Andres, Ku katastrofizmowi. O „Pieśniach fanatycznych” Kazimierza Wierzyńskiego, [w:] Polonistyka zintegrowana. Pod red. K. Ożoga i J. Pasterskiej, Wyd. WSP, Rzeszów 2000, s. 259-273.

 • G. Ostasz, Zdrój wody żywej. O poemacie Emila Granata „Rozmowa z matką”, [w:] Polonistyka zintegrowana. Pod red. K. Ożoga i J. Pasterskiej, Wyd. WSP, Rzeszów 2000, s. 283-299.

 • J. Pasterski, Realizm i fantastyka w powieści Jerzego Pietrkiewicza „Gdy odpadają łuski ciała”, [w:] Jerzy Pietrkiewicz - inna wersja emigracji. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Toruniu, pod red. B. Czarneckiej i J. Kryszaka, Toruń 2000, s. 189-197.Dodano: 2011-07-19 14:06:11


« Wstecz