DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Publikacje


a. monografie:

2009

 • A. Paliwoda, Granice i pogranicza w powieściach Sergiusza Piaseckiego, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2009, ss.199.

2008

 • A. Jamrozek-Sowa, Życie powtórzone. O twórczości Zofii Romanowiczowej, Biblioteka „Frazy”,Rzeszów 2008, ss. 472.

2007

 • Z. Ożóg, Modlitwa w poezji współczesnej, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2007, ss. 414.

2003

 • G. Ostasz, Imperatyw polskości. Kazimierza Wierzyńskiego Wolność tragiczna”. Rzeszów 2003, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, ss. 114.

2002

 • S. Dłuski, Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej, Wyd. UR, Rzeszów 2002, ss. 183.

 • Z. Ożóg, Romantycy czasu wojny. Liryka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz poetów Sztuki i Narodu wobec tradycji romantycznej, Wyd. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2002, ss. 144.

 • M. Rabizo-Birek, Między mitem a historią. Twórczość Włodzimierza Odojewskiego, Wyd. „Twój Styl”, Warszawa 2002, ss. 254.

 • A. Wal, Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego, Wyd. UR, Rzeszów 2002, ss. 259.

 • J. Wolski, Wacław Iwaniuk. Szkice do portretu emigracyjnego poety. Toronto-Rzeszów 2002, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie i Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, ss. 310.

2000

 • J. Pasterski, Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego, Wyd. WSP, Rzeszów 2000, ss. 290.

 b. zbiory szkiców naukowych:

2008

 • G. Ostasz, Mądrość liścia spadającego. Drobiazgi nie tylko poetyckie, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2008, ss. 176.

2007

 • Z. Andres, Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2007, ss. 336.

2004

 • Z. Andres, Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2004, ss. 234.  

2002

 • G. Ostasz, M. Widak, Pielgrzymi ku straszliwym jutrom. Werniks na portret pokolenia wojennego, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2002, ss. 78.

2001

 • Gustaw Ostasz, Filiacje, dialogi, spór z tradycją. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. Rzeszów 2001. Wydawnictwo WSP, ss. 153.

c. książki inne (przekłady, bibliografia, typografia):

2008

 • J. Wolski [przekład i wstęp]: Luise Famos, Poesias. Wiersze, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Biblioteka Frazy [seria poetycka], Rzeszów 2008, ss. 130.

 • J. Wolski, przekład: Hermann Burger, Domokrążni czytelnicy, Wydawnictwo Otwarty Rozdział, Rzeszów 2008, ss. 36.

2007

 • J. Wolski, przekład: Franz Hohler, Małe prozy, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2007,
  ss. 144.

2006

 • J. Wolski, Pisanie książek bez użycia pióra, Wyd. Otwarty Rozdział, Rzeszów 2006, ss. 108.

2004

 • Z. Ożóg, „Fraza 1991-2003. Bibliografia zawartości. Wyd. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2004, ss. 128.

2002

 • J. Wolski, przekład i wstęp: Flurin Spescha, Tęczowe ceremonie, Wyd. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2002, ss. 106.

 d. prace redagowane (redakcja naukowa):

 

2009

 • G. Ostasz, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” nr 53. „Seria Filologiczna. Historia Literatury” 4, (współredaktor  M. Stanisz). Rzeszów 2009.

 • J. Wolski, Dialog pogranicza kulturowego. Odrębność – wymiana – przenikaniedialog.  (współredakcja O. Weretiuk i G. Jaśkiewicz), Wyd. Naukowe UR i Stow. Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2009.

2008

 • G. Ostasz, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” nr 52. „Seria Filologiczna. Historia Literatury” 3,  Rzeszów 2008.

 • M. Rabizo-Birek, Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera, (współredaktorka J. Pasterska), Stow. Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2008,
  ss. 387.

2007

 • Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, red. Z. Andres, J Pasterski, A. Wal, t. 1-2, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2007, ss. 346, 364.

 • Aleksandrów – Londyn – Feijó. Maria Danilewicz Zielińska szkice – korespondencji – wspomnienia, red. B. Czarnecka, J. Wolski, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2007, ss. 286.

2006

 • Studia o twórczości Bogusława Butrymowicza pod red. Zbigniewa Andresa i Wiktora Czernianina, Wrocław 2006, ss. 250.

2005

 • Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice, pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, t. 1-2, Rzeszów 2005, ss. 343, 404.

 • Podróż w głąb pamięci, pod red. J. Wolskiego, H. Wójcika i E. Zymana, Toronto-Katowice 2005, ss. 540.

 • Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, pod red.
  Z. Andresa, J. Pasterskiej, Rzeszów 2005, ss. 302.

 • Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. (Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi), pod red. Z. Ożoga i J. Wolskiego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, ss. 481.

 • Zaklęte przestrzenie. O twórczości Beaty Obertyńskiej pod red. Z. Andresa i Z. Ożoga, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 405.

2004

 • Parabole pamięci. Literacka i translatorska twórczość Floriana Śmieji. Studia i szkice pod red. Z.Andresa i J. Wolskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 226.

 • Gimnazjum i Liceum w Leżajsku 1912-2002. Księga Jubileuszowa, pod red. Z. Andresa, Rzeszów 2003, ss. 436.

 • „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” nr 21. „Seria Filologiczna. Historia Literatury” 2. Pod red. G. Ostasza i S. Uliasza. Rzeszów 2004, ss. 280.

 • Barbara Strzelec, Odkrywanie Brandstaettera. Nad Pieśnią o moim Chrystusie”. Red. Naukowy G. Ostasz. (Wyd. FOSZE). Rzeszów 2004, ss. 152.

2003

 • Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji. Studia i szkice pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Wyd. UR, Rzeszów 2003, ss. 397.

2002

 • Przez lustra. Pisarstwo Bolesława Taborskiego. Szkice pod red. W. Ligęzy i J. Wolskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002, ss. 180; wyd. II, 2003, ss. 188.

 e. prace edytorskie:

2008

 • J. Wolski,  Z korespondencji Bogdana Czaykowskiego i Marii Danilewicz Zielińskiej, „Fraza” 2008, nr 61-62, s. 258-277.

2005

 • A. L. Zdzienicki, Ze wspomnień hubalczyka. Wybór, redakcja, przygotowanie do druku, Posłowie (s. 141-144): G. Ostasz, przypisy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2005, ss. 144.

 • Alicja Bober, Życie autorem. (Filologiczne opracowanie tekstu, posłowie: G. Ostasz – współautorka: Katarzyna Waszczyszyn, Wspomnienia, diariusz, powieść; s. 285-288). Kolbuszowa 2005, ss. 302.

A. Paliwoda, Granice i pogranicza w powieściach Sergiusza Piaseckiego, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2009, ss.199.


Dodano: 2011-07-19 14:06:16


« Wstecz