DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Zakład Literatury Polskiej XX i XXI Wieku


Adres:
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Filologii Polskiej
Zakład Literatury Polskiej XX i XXI Wieku
ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów


Kierownik:

dr hab. prof. UR Zenon Ożóg, pokój 107; tel. 17 872 12 38


Pracownicy:
dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek, pok. 106, tel. 17 872 12 36

dr hab. prof. UR Janusz Pasterski, pok. 107, tel. 17 872 12 38
dr hab. prof. UR Anna Wal, pok. 106, tel. 17 872 12 36
dr hab. Agata Paliwoda, pok. 106, tel. 17 872 12 36
dr Stanisław Dłuski, pok. nr 107, tel. 17 872 12 38
dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, pok. 107, tel. 17 872 12 38


Tematy badawcze:

W zakładzie prowadzone są badania naukowe obejmujące Studia nad literaturą i kulturą XX wieku (FP.I.5) 

Prof. dr hab Zbigniew Andres
1. Problemy najnowszej poezji i prozy polskiej.
2. Poezja Floriana Śmieji.
3. Literatura polska na obczyźnie

Prof. dr hab. Gustaw Ostasz
1. Poezja polska w wieku dwudziestym.
2. „Poezja czysta w polskiej literaturze XX wieku.  

dr Zofia Brzuchowska: 
1. Nurt feministyczny w literaturze polskiej XX wieku.  

dr Stanisław Dłuski
1. Problemy poezji współczesnej.  

dr Anna Jamrozek-Sowa
1. Twórczość Zofii Romanowiczowej.
2. Zagadnienia prozy współczesnej.
3. Poezja polska na obczyźnie.  

dr Zenon Ożóg
1. Poezja polska na obczyźnie.
2. Problematyka teologiczna, stylistyczna i genologiczna modlitwy poetyckiej po roku 1939.
3. Problemy literatury najnowszej.  

dr Agata Paliwoda
1. Problemy prozy polskiej XX wieku.
2. Literatura polska na obczyźnie.  

dr hab. Janusz Pasterski
1. Tendencje klasycystyczne w poezji polskiej XX wieku.  

dr Magdalena Rabizo-Birek
1. Związki literatury i sztuk pięknych w wieku XX.
2. Problemy polskiej literatury najnowszej.
3. Literatura polska na obczyźnie

dr Anna Wal
1. Problemy polskiej prozy XX wieku.
2. Twórczość Herminii Naglerowej

dr Jan Wolski
1. Problemy literatury najnowszej.
2. Literatura polska na obczyźnie.
3. Życie literackie drugiej emigracji.Dodano: 2011-07-19 14:06:22


« Wstecz