DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Publikacje i konferencje


I.  Publikacje:

   1. Monografie:

 • J. Pasterska, „Lepszy Polak”. Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku. Rzeszów 2008

   2. Artykuły w książkach zwartych:

 • S. Uliasz, Literatura pogranicza kultur – wybrane problemy badawcze. „Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, red. J. Kułakowska-Lis, K. Sowa, Krosno 2007, s. 9 – 17.

 • S. Uliasz, Literatura pogranicza kultur – aksjologia i poetyka, [w:] Wilno literackie na styku kultur, red. T. Bubnicki i K. Zajas, Wyd. Universitas, Kraków 2007, s. 11 – 20.

 • S. Uliasz,„Bard Gór Słonnych”. Od biografii poetyckiej ku poszukiwaniu wartości wspólnotowych. (złożony do druku – 2008).

 • J.Pasterska, Potomkowie Najjaśniejszej  i Kartoflanii. O spotkaniach polskich emigrantów przy pomnikach, [w:] Proza polska na obczyźnie, t. 1, red. Z. Andres, J. Pasterski, A. Wal, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s.134 – 152.

 • J. Pasterska, Życie w symbiozie. Wielokulturowa społeczność pogranicza polsko-ukraińskiego w esejach pisarzy Drugiej Emigracji, [w:], Stosunki polsko-ukraińskie wczoraj i dziś, Zbiór prac, t. 3, red. O. Weretiuk i in., Wydawnictwo „Rada”, Tarnopol 2007, s.369 - 385.

 • J. Pasterska, Mickiewicz w „Dialogu korespondencyjnym” Marii Danilewicz Zielińskiej i Stanisława Pigonia, [w:] Aleksandrów – Londyn – Feijó. Maria Danilewicz Zielińska szkice – korespondencja – wspomnienia, red. B. Czarnecka, J. Wolski, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2007, s.37 - 49.

   3. Artykuły opublikowane w czasopismach

 • W. Birek, Niewidzialna nauka (o łódzkich sympozjach komiksologicznych), „Czas Fantastyki” nr 4 (13) 2007, s. 51-57.

 • Dziadek Leon i i tandem z Angoulême, posłowie do komiksu Sylvaina Chometa i Nicolasa de Crecy Dziadek Leon, wyd. Egmont Polska, Warszawa 2008,s.

 • W. Birek, Posłowie [w:] F. Bourgeon Towarzysze zmierzchu, wyd. Egmont Polska, Warszawa 2008.

 •  W. Birek, Groza i chwała. Obrazy wojny w komiksie, „[fo:pa]” nr 12, 2007, s. 32-41.

   4. Prace redakcyjne 

 • Poeta czułej pamięci. O twórczości poetyckiej Janusza Szubera. Studia i szkice, red. J. Pasterska, M. Rabizo-Birek, (książka złożone do druku, 2008).

   5. Recenzje

 • J. Pasterska,  Impresje pamięci [recenzja książki Włodzimierza Wójcika, Spotkania zagłębiowskie i Zagłębiowskie impresje], „Fraza” 2006 nr 4/ 2007 nr 1, s.306-308.

 • J. Pasterska, „Postkolonialni” Polacy, czyli zalety obłaskawiania Innego [recenzja esejów Aleksandra Fiuta,  Spotkania z Innym], „Fraza” 2007 nr 2, s.281 - 285.

 • J. Pasterska, Rozważania o wartościach. Szkice do portretu minionej epoki, [recenzja szkiców Zbigniewa Andresa, Rewizje wartości) „Ruch Literacki” 2007 nr 4, s. 531-533.

 • J. Pasterska„Hieroglificzny” Lechoń i „runiczny” Grydzewski. O niezwykłej korespondencji literaturze polskiej przywróconej, [recenzja Listów 1953-1956 Mieczysława Grydzewskiego i Jana Lechonia] „Kresy” 2007 nr 4, s189 - 191. 

II. Konferencje:

   1. Organizacja

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: Poeta czułej pamięci. W sześćdziesiątą rocznicę urodzin Janusza Szubera, Rzeszów, 28 maja 2008 roku (konferencja zorganizowana wspólnie z pracownikami Zakładu Literatury Polskiej XX wieku,  org. J. Pasterska, M. Rabizo-Birek).

   2. Udział czynny:

 • S. Uliasz, Ogólnopolska konferencja naukowa , Poeta czułej pamięci. W sześćdziesiątą rocznicę urodzin Janusza Szubera,  referat:„Bard Gór Słonnych”. Od biografii poetyckiej ku poszukiwaniu wartości wspólnotowych.

 • K. Dmitruk, Ogólnopolska konferencja naukowa w Instytucie Badań Literackich PAN, Warszawa  2 kwietnia 2008 roku, referat, Podróże literackie Józefa Wybickiego.

 • J. Pasterska, Ogólnopolska konferencja naukowa: Życie literackie w Polsce po 1989 roku, Katowice 26 – 29 listopada 2007, referat pt. Praktykant wolności. Rozrachunek z obrazem Polaka-patrioty w prozie Janusza Andermana.

 • J. Pasterska, Międzynarodowa konferencja naukowa Literatura polska w Kanadzie, Cieszyn 15 – 18 września 2008 [referat: Oswajanie Kanady. Asymilacja emigranta we wspomnieniach Adama Tomaszewskiego].

 • W. Birek, Przygotowanie wystawy komiksu polskiego na Międzynarodowy Festiwal Komiksu w Lucce (Włochy) – 18.10-02.11.2008 r.Dodano: 2009-05-05 09:53:47


« Wstecz