DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Śladami poezji czystej


Gustaw Ostasz

Śladami poezji czystej


Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
 

Rzeszów 2017  

ss. 150

Recenzował: dr hab. prof. UJK Zbigniew Trzaskowski

 

      Książka Gustawa Ostasza Śladami poezji czystej poświęcona została problematyce, która w polskim literaturoznawstwie nie doczekała się dotąd gruntownego rozpoznania. Zatem za szczególnie cenne uznać trzeba przedstawienie przez badacza jednego z ważnych zjawisk nowoczesnej liryki, czyli femonemu tzw. „poezji czystej”, pojmowanej jako piękno, ideał estetyczny, absolut. Znakomitym dopełnieniem rozważań o charakterze metodologicznym są zamieszczone w kolejnych rozdziałach książki interpretacje znaczących dzieł literatury polskiej  XX wieku, odpowiadających idei „poezji czystej”.

 

Spis treści

 1. Słowo wstępne

 2. Nad genealogią i meandrami istnienia „poezji czystej"

 3. Bekwark. Osobowy znak sztuki idealnej

 4. Terminowanie rzemiosła u Boga

 5. Wśród znaków tragedii i ocalenia w poezji 1939-1945

 6. W aurze sztuki bez granic

 7. Mądrość paradoksalna

 8. Mariaż mowy wiązanej z modlitwą.
  Egzystencjalne ślady czasu

 9. Retracing Pure Poety.
  Summary (Sporządził Wiktor Ostasz)

 10. (Posłowie) Zbigniew Trzaskowski
  Habet suum fatum poesis pura

 11. Indeks osóbDodano: 2017-12-14 09:10:58


« Wstecz