DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Zakład Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej


Adres:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Zakład Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej
ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów 


Kierownik:

dr hab. prof. UR Bożena Taras, pokój 131; tel. 17 872 12 48 
 


Pracownicy:
 

dr hab. prof. UR Urszula Kopeć, pokój 110A; tel. 17 872 13 23
dr hab. prof. UR Wioletta Kochmańska (
wkochmanska@interia.pl),pokój 119; tel. 17 872 12 45

dr hab. Urszula Gajewska, pokój 131; tel. 17 872 12 48
dr Grażyna Ewa Błachowicz-Wolny, pokój 131; tel. 17 872 12 48
mgr Stanisław Ożóg, pokój 131; tel. 17 872 12 48

 

Tematy badawcze:

W zakładzie prowadzone są badania naukowe obejmujące następujące zagadnienia:

 • Badania językoznawcze: socjolingwistyka, pragmatyka językowa i dialektologia. Wszystkie te pola badawcze można sprowadzić do analizy relacji między językiem a kulturą (prof. K. Ożóg). 

 • Biblistyka językoznawcza - przekłady staropolskich psałterzy (dr Małgorzata Kułakowska). 

 • Onomastyka (dr A. Myszka, dr E. Oronowicz-Kida). 

 • Dialektologia (język wsi Polski południowo-wschodniej – dr E. Oronowicz-Kida). 

 • Dydaktyka przedmiotów językoznawczych (dr M. Kułakowska, dr A. Myszka).

 • Językowa i genologiczna problematyka krytyki kulturalnej (dr G. Filip)

 • Językowo-stylistyczny kształt wypowiedzi internetowych oraz ich przeobrażenia gatunkowe (dr G. Filip)

 • Stylistyka i cechy gatunkowe tekstów użytkowych (dr G. Filip)

 • Językowy obraz wartości w utworach Stefana Żeromskiego (dr G. Filip, dr M. Krauz)

 • Lingwistyka tekstu literackiego, użytkowego i publicystycznego (dr M. Krauz)

 • Opis postaci literackiej w prozie realistycznej (dr M. Krauz)

 • Tekst opisu (dr M. Krauz)

 • Analiza tekstów prasowych (struktura i funkcja recenzji) (dr M. Krauz)

 • Tekst dedykacji (struktura, kształt stylistyczny) (dr M. Krauz)

 • Badanie współczesnego języka polskiego w ujęciu pragmalingwistycznym (dr W. Kochmańska)Dodano: 2011-01-12 14:58:21


« Wstecz