DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  

Egzamin certyfikatowy
z języka polskiego jako obcego


Aktualności
Informacje o terminie rekrutacji na ostatni egzamin w 2019 roku

Ostatni egzamin z języka polskiego jako obcego odbędzie się 23-24 listopada 2019 r.

Będzie obejmować poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Rekrutacja na egzamin na Uniwersytecie Rzeszowskim rozpocznie się 10 września 2019 r.Dodano: 2019-08-01 19:08:12Harmonogram sesji egzaminacyjnych w roku 2020

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie specjalnie zorganizowanej sesji w dniu 18 października 2020 r.Dodano: 2019-08-01 19:05:50Egzamin 15-16 VI 2019 r.

      Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Uniwersytecie Rzeszowskim w tegorocznej marcowej sesji egzaminacyjnej (15-16 VI 2019 r.) odbędzie się w Instytucie Filologii Polskiej: I piętrze budynku A1 (położonego przy al. Tadeusza Rejtana):

Dokładna mapa dostępna pod adresem internetowym: http://www2.univ.rzeszow.pl/mapa/


Informacje dla zdających egzamin na poziomie B1 dla dorosłych:

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 15 czerwca o godzinie 10:00 w salach nr 110 i 118 . Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno:

Moduł Czas trwania
Rozumienie ze słuchu 25 minut
Rozumienie tekstu pisanego 45 minut
Poprawność gramatyczna 45 minut
Pisanie 75 minut

Całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 14:00.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu (rozpoczęcie rejestracji o godzinie 9:15) w punkcie rejestracyjnym (sali nr 110), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.).

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 16 czerwca o godzinie 10:00 w salach nr 110, 118, 120.
Lista zdających
wraz z informacją o godzinie egzaminu (w przybliżeniu) zostanie wywieszona w sobotę 15 czerwca.

 

Informacje dla zdających egzamin na poziomie B2 dla dorosłych:

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 15 czerwca o godzinie 10:00 w sali nr 120. Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno:

Moduł Czas trwania
Rozumienie ze słuchu 30 minut
Rozumienie tekstu pisanego 60 minut
Poprawność gramatyczna 60 minut
Pisanie 90 minut

Całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 15:00.

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 16 czerwca o godzinie 10:00 w salach 110, 118, 120.
Lista zdających
wraz z informacją o godzinie egzaminu (w przybliżeniu) zostanie wywieszona w sobotę 15 czerwca.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu (rozpoczęcie rejestracji o godzinie 9:15) w punkcie rejestracyjnym (sali nr 110), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.).

 

Informacje dla zdających egzamin na poziomie C1 dla dorosłych:

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 16 czerwca o godzinie 10:00 w sali nr 126. Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno:

Moduł Czas trwania
Rozumienie ze słuchu 30 minut
Rozumienie tekstu pisanego 60 minut
Poprawność gramatyczna 60 minut
Pisanie 90 minut

Całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 15:00.

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 16 czerwca o godzinie 10:00 w salach 110, 118, 120.
Lista zdających
wraz z informacją o godzinie egzaminu (w przybliżeniu) zostanie wywieszona w sobotę 15 czerwca.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu (rozpoczęcie rejestracji o godzinie 9:15) w punkcie rejestracyjnym (sali nr 110), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.).

 

Informacje dla zdających egzamin na poziomie B1 dla dzieci i młodzieży:

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 15 czerwca o godzinie 10:00 w sali nr 101. Pisemna część egzaminu składa się z trzech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno:

Moduł Czas trwania
Rozumienie ze słuchu 30 minut
Rozumienie tekstu pisanego i rozpoznawanie struktur gramatycznych 60 minut
Pisanie 60 minut

Całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 13:00.

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 16 czerwca o godzinie 10:00 w sali 118.
Lista zdających
wraz z informacją o godzinie egzaminu (w przybliżeniu) zostanie wywieszona w sobotę 15 czerwca.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (o godzinie 9:30) w punkcie rejestracyjnym (sali nr 110), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.).

 

Informacje dla zdających egzamin na poziomie B1 dla dorosłych, które ze względów religijnych zdają cały egzamin w niedzielę:

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w niedzielę 16 czerwca o godzinie 10:00 w salach nr 101 . Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno:

Moduł Czas trwania
Rozumienie ze słuchu 25 minut
Rozumienie tekstu pisanego 45 minut
Poprawność gramatyczna 45 minut
Pisanie 75 minut

Całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 14:00.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu (o godzinie 9:45) w punkcie rejestracyjnym (sali nr 101), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.).

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się po zakończeniu części pisemnej w sali 118.
Lista zdających
wraz z informacją o godzinie egzaminu (w przybliżeniu) zostanie wywieszona w sobotę 15 czerwca.

 

Pobierz wersję PDFDodano: 2019-05-28 11:46:23Zakończony nabór

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że limit miejsc na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w sesji 15-16 czerwca 2019 roku został wyczerpany.
Dodano: 2019-04-05 10:01:32Nowy termin egzaminu - 15-16 czerwca 2019 r. - INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Termin egzaminu:

15-16 czerwca 2019

Miejsce egzaminu:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

Poziomy egzaminów w sesji

15-16.06.2019:

B1, B2, C1 - w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych

B1 - w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (14-17 lat)

Cena egzaminu:

Opłaty egzaminacyjne pobieramy w złotych polskich:

poziom B1 (dorośli) - zł 646,80 (równowartość 150 euro)

poziom B2 (dorośli) - zł 646,80 (równowartość 150 euro)

poziom C1 (dorośli) - zł 776,16 (równowartość 180 euro)

poziom B1 (dzieci i młodzież) - zł 388,08 (równowartość 90 euro) 

Wydanie certyfikatu - 20 euro (płatne dopiero po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie); wtedy podamy przeliczoną równowartość w złotówkach 

Według Art. 11g pkt.8 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przy wnoszeniu opłaty za egzamin wydanie certyfikatu równowartość podanej kwoty w euro oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

Kurs euro wg NBP na dzień 28.02.2019 r.: 4,3120 zł

Rejestracja kandydatów:

od 25 marca do 10 maja 2019 roku lub do wyczerpania limitu miejsc

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (osobiście, pocztą lub za pomocą e-mail) – formularz jest do pobrania z naszej strony (zakładka: formularz zgłoszeniowy).
Jeśli formularz jest wypełniany odręcznie, prosimy o wyraźne pismo. Imię i nazwisko należy wpisać w takiej formie, jak w paszporcie.

2. Należy uiścić opłatę w złotych polskich za wybrany poziom egzaminu  (w ciągu 3 dni od złożenia formularza) i przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: certyfikat.polski@ur.edu.pl. Rejestracja na egzamin następuje po zaksięgowaniu opłaty na naszym koncie.

3. Opłatę 20 euro (równowartość w złotych) za wydanie certyfikatu należy uiścić po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu.
Równowartość opłaty za certyfikat w złotych podamy po egzaminie.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o egzaminie (zakładka: FAQ).

Konto bankowe

i tytuł wpłaty:

Właściciel rachunku:
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

nr konta :  31 1030 1999 7897 0000 0191 0076

IBANPLPX
SWIFT code: CITIPLPX

Nazwa banku:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

tytuł wpłaty: Egzamin, imię i nazwisko, poziom, miejsce i data egzaminu

na przykład: Egzamin, Jan Kowalski, B1, UR, czerwiec 2019


Ważne! Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu i przewalutowania w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Adres e-mail, telefon kontaktowy: 

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów
tel. (+48) 17 872 12 30
fax: (+48)  17 872 12 91
certyfikat.polski@ur.edu.pl

Po zamknięciu listy zdających zamieścimy kolejne informacje. Wyślemy je też zarejestrowanym kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail.Dodano: 2019-03-25 10:31:16Nowe zakładki

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z nowymi zakładkami Informacje o egzaminie - FAQ oraz Kurs informacyjnyDodano: 2019-01-25 13:57:27

18 października 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Rzeszowskiem uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystępować cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.Dodano: 2017-01-11 09:46:44