Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów

tel. (+48) 17 872 12 30
fax: (+48) 17 872 12 91

certyfikat.polski@ur.edu.pl
Aktualności


Informacja na temat egzaminu 17-18.10.2020

Szanowni Państwo

 Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Rzeszowski planuje zorganizować państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego w dniach 17-18.10.2020 roku.  Egzamin odbędzie się tylko wtedy, gdy nie pojawią się przeszkody niezależne od ośrodka. Z uwagi na brak pewności, jaka będzie sytuacja epidemiczna, prosimy o sprawdzanie informacji na naszej stronie internetowej pod koniec sierpnia.

Poziomy egzaminu: B1, B2, C1, C2 - w grupie osób dorosłych.

18.10.2020 planowany jest egzamin na poziomie B1 (w grupie osób dorosłych) dla tych kandydatów, którzy z powodów religijnych nie mogą przystąpić do sesji dwudniowej.

Planowany termin rozpoczęcia rejestracji - przy braku podstaw do odwołania egzaminu - 2.09.2020, godzina 9.00.

Rejestracja na egzamin w naszym ośrodku ma charakter elektroniczny i polega na wypełnieniu formularza on-line, który planujemy udostępnić na naszej stronie internetowej w dniu 2.09.2020, o godzinie 9.00.
Dodano: 2020-07-01 09:32:50

Szanowni Państwo,
Ze względu na sytuację epidemiczną Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego podjęła decyzję o odwołaniu sesji egzaminacyjnej w dniach 6-7 czerwca 2020 r.

Kolejna sesja odbędzie się 17-18 października 2020.
Komisja zdecydowała także o zmianie poziomów zaawansowania w trakcie październikowego egzaminu z języka polskiego jako obcego: egzamin odbędzie się na poziomach: B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

http://certyfikatpolski.pl/aktualnosci/odwolanie-sesji-egzaminacyjnej-w-dniach-6-7-czerwca-2020-r/

Rejestracja na sesję październikową w Uniwersytecie Rzeszowskim będzie rozpocznie się pod koniec sierpnia . Dokładna data rozpoczęcia rejestracji zostanie podana w drugiej połowie  czerwca.

Jednocześnie powiadamiamy, iż wszelkie pytania i sprawy związane z certyfikacją należy zgłaszać mailowo na adres certyfikat.polski@ur.edu.pl

W tej chwili nie ma możliwości kontaktu telefonicznego.Dodano: 2020-04-06 18:35:39Informacja dla osób, które dostały powiadomienie o zdaniu egzaminu z języka polskiego w sesji 25-26.01.2020.

Podajemy dane do wniesienia opłaty za certyfikat:

Odbiorca: Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów

Nr konta CITI Bank Handlowy SA: 78 1030 1999 7897 0000 0191 0103

IBAN: PLPX

SWIFT code: CITIPLPX

Kwota: 86,71 zł

Tytuł wpłaty: certyfikat, imię nazwisko

 

Informujemy ponadto, że wszystkie sprawy związane z egzaminem certyfikatowym należy zgłaszać w formie mailowej, na adres certyfikat.polski@ur.edu.pl.
Aktualnie nie ma możliwości kontaktu telefonicznego.Dodano: 2020-03-18 10:32:28Harmonogram sesji egzaminacyjnych w roku 2020

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku.
Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie sesji w dniu 18 października 2020 r.Dodano: 2019-10-15 08:13:15

18 października 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Rzeszowskiem uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystępować cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.Dodano: 2017-01-11 09:46:44