DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  Egzamin certyfikatowy
z języka polskiego jako obcego


Aktualności
NOWA SESJA EGZAMINACYJNA

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego  wyznaczyła termin kolejnej  sesji egzaminacyjnej w 2017 r. na 18-19 listopada.

Egzamin w naszym ośrodku będzie przeprowadzany na poziomach B1, B2, C1, C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Termin egzaminu:

18-19. listopada 2017 roku

Miejsce egzaminu:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Filologii Polskiej
ul. Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

Poziomy egzaminów:

B1, B2, C1, C2 w grupach dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Cena egzaminu:

Poziom B1 –  równowartość w złotych 120 euro – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych  
 

Poziom B2 – równowartość w złotych 120 euro – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Poziom C1 – równowartość w złotych 150 euro  – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Poziom C2 – równowartość w złotych 150 euro  – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych


Wg art. 11g pkt.8 Ustawy o zmianie ustawy o języku polskim z dnia 11.08.2015 r. równowartość danej kwoty w euro oblicza się na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wpłatę.

 

Wydanie certyfikatu - równowartość 20 euro (płatne po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie)

Rejestracja kandydatów:

Od 12 września do 12 października 2017r.

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (osobiście, pocztą lub za pomocą e-mail) – formularz jest do pobrania z naszej strony.

2. Należy uiścić opłatę w złotych za wybrany poziom egzaminu. WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZŁOTÓWKACH PODAMY DO 12.09.2017 (według kursu NPB na 31.08.2017).

3. Opłatę 20 euro (równowartość w złotówkach) za wydanie certyfikatu wnosi się po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu.Dodano: 2017-07-21 13:00:31Informacja dla osób, które zdały egzamin z języka polskiego jako obcego w sesji 10-11.06.2017

Prosimy o dokonywanie wpłat za certyfikat.

Opłata wynosi 84,53 złotych i stanowi równowartość 20 euro przeliczonych na złotówki według kursu NBP z dnia 30.06.2017 roku.

Opłatę na należy wnieść w terminie do 21.07.2017.

nr konta : 45  1030 1999 7897 0000 0171 0004

Właściciel rachunku: Uniwersytet Rzeszowski 

Nazwa banku: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

Adres banku: u. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

IBAN: PLPX

SWIFT code: CITIPLPX

tytuł wpłaty: Certyfikat. Imię nazwisko, poziom, miejsce i data egzaminu

Wzór: Certyfikat, Jan Kowalski, B1, Rzeszów, czerwiec 2017

Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.Dodano: 2017-07-14 08:38:24

18 października 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Rzeszowskiem uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystępować cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.Dodano: 2017-01-11 09:46:44