DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  

Egzamin certyfikatowy
z języka polskiego jako obcego


Aktualności
Nowy termin egzaminu - 7-8.03.2020 r. - INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Termin egzaminu:

7-8.03.2020

Miejsce egzaminu:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport

Poziomy egzaminów w sesji 7-8.03.2020:

B1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
B2 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
C1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
B2 - w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży, 14-17 lat)

Cena egzaminu:

Opłaty egzaminacyjne pobieramy w złotych polskich:
 - poziom B1 (dorośli) -  638,77zł
(równowartość 150 euro)
 - poziom B2 (dorośli) -  638,77zł (równowartość 150 euro)
 - poziom C1 (dorośli) -  766,53zł (równowartość 180 euro)
 - poziom B2 (dzieci i młodzież ) - 383,26 zł (równowartość 90 euro)

Wydanie certyfikatu - 20 euro (płatne dopiero po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie); wtedy podamy przeliczoną równowartość w złotówkach 

Według Art. 11g pkt.8 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przy wnoszeniu opłaty za egzamin wydanie certyfikatu równowartość podanej kwoty w euro oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

Kurs euro wg NBP na dzień 31.12.2019 r.: 4,2585 zł

Rejestracja kandydatów:

od 14.01.2020 roku do 31.01.2020 lub do wyczerpania limitu miejsc

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online od 14.01.2020 od godziny 9.00.
Do wypełnienia formularza będą potrzebne następujące informacje:

 • imię i nazwisko - w formie takiej, jak w paszporcie - pierwsza litera imienia i nazwiska musi być zapisana wielką literą, pozostałe małą,
 • data, miejsce urodzenia, narodowość,
 • seria, numer i data ważności dokumentu paszportu,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania (do korespondencji),
 • adres e-mail (uwaga poniżej).

UWAGA!
Każda z osób rejestrujących się musi podać własny adres e-mail. Rejestracja dwóch i więcej osób posługujących się tym samym adresem poczty elektronicznej nie będzie możliwa.

Jednocześnie informujemy, że po wysłaniu zgłoszenia nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu!

2. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola, za prawidłowość podawanych danych odpowiada Zdający. Przed wysłaniem formularza należy go sprawdzić, poprawienie certyfikatu kosztuje 20 euro.

3. Należy uiścić opłatę w złotych polskich za wybrany poziom egzaminu  (w ciągu 3 dni od złożenia formularza) i obowiązkowo przysłać skan lub pdf dowodu wpłaty na adres certyfikat.polski@ur.edu.pl
Numer rachunku i dane do wpłaty każdy Zarejestrowany otrzyma w wiadomości potwierdzającej zgłoszenie przyjęte przez system rejestracji.
Księgowanie na naszym rachunku odbywa się w ciągu 5 roboczych dni po wpłacie - prosimy o cierpliwość.

4. Przyjęcie na egzamin następuje po zaksięgowaniu opłaty na naszym koncie. Brak opłaty w wymaganym terminie oznacza rezygnację ze zdawania egzaminu i skreślenie z listy kandydatów.

5. Opłatę 20 euro (równowartość w złotych) za wydanie certyfikatu należy uiścić po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu.
Równowartość opłaty za certyfikat w złotych podamy po egzaminie.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o egzaminie (zakładka: FAQ). Znajdują się tam m.in. opis egzaminu, przykładowe testy, informacje organizacyjne.

Rezygnacja z egzaminu:

W przypadku rezygnacji prosimy o wypełnienie formularza rezygnacji (wersja: doc, pdf ) i niezwłoczne wysłanie skanu na adres e-mail: certyfikat.polski@ur.edu.pl .

Konto bankowe i tytuł wpłaty:

Numer rachunku i dane do wpłaty znajdują się w indywidualnym powiadomieniu wysłanym po udanej rejestracji lub w zakładce sprawdź status rejestracji.

Ważne! Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu i przewalutowania w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Adres e-mail, telefon kontaktowy: 

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów
tel. (+48) 17 872 12 30
fax: (+48)  17 872 12 91 

certyfikat.polski@ur.edu.pl

Po zamknięciu listy zdających zamieścimy kolejne informacje. Wyślemy je też zarejestrowanym kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail.Dodano: 2020-01-10 11:08:03Informacje organizacyjne: egzamin 25-26.01.2020 (poziom B1)

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, budynek A1, ul Rejtana 16c, I piętro - Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa o godzinie 9.15 w sali 110 rozpocznie się rejestracja zdających, następnie odbędzie się spotkanie organizacyjne.

Uwaga!!! Weryfikacja tożsamości zdających będzie się odbywać WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PASZPORTU.

Uwaga! Na czas egzaminu trzeba będzie zdeponować telefony komórkowe, tablety, laptopy itp.

 

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 25 stycznia o godzinie 10:00 w salach
nr 110 i 120
. Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno:

Moduł Czas trwania
Rozumienie ze słuchu 30 minut
Rozumienie tekstu pisanego 40 minut
Poprawność gramatyczna 45 minut
Pisanie 75 minut

 

Całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 14:00.

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 26 stycznia o godzinie 10:00 w salach nr 110, 120, 124.

Lista zdających wraz z informacją o godzinie egzaminu (w przybliżeniu) zostanie wywieszona w sobotę
25 stycznia.

Osoby zdające drugą część egzaminu w sobotę (zgodnie z informacją umieszczoną na naszej stronie w zakładce: Informacje o egzaminie) fakt ten należało wcześniej zgłosić i otrzymać zgodę ośrodka egzaminacyjnego, przystąpią do niego bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej. Limit  przyjęć na egzamin ustny w sobotę jest ograniczony.

 Dodano: 2020-01-09 13:11:40Nowy termin egzaminu - 25-26.01.2020 r. - INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Termin egzaminu:

25-26.01.2020

Miejsce egzaminu:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub karta pobytu

Poziomy egzaminów w sesji 25-26.01.2020:

B1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Cena egzaminu:

Opłaty egzaminacyjne pobieramy w złotych polskich:
- poziom B1 (dorośli) - 648,54 zł
(równowartość 150 euro)

Wydanie certyfikatu - 20 euro (płatne dopiero po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie); wtedy podamy przeliczoną równowartość w złotówkach 

Według Art. 11g pkt.8 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przy wnoszeniu opłaty za egzamin wydanie certyfikatu równowartość podanej kwoty w euro oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

Kurs euro wg NBP na dzień 29.11.2019 r.: 4,3236 zł

Rejestracja kandydatów:

od 3.12.2019 roku do 13.12.2019 lub do wyczerpania limitu miejsc

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online od 3.12.2019 od godziny 9.00.
Do wypełnienia formularza będą potrzebne następujące informacje:

 • imię i nazwisko (zapisane tak, jak w paszporcie),
 • data, miejsce urodzenia, narodowość,
 • seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości (paszport lub karta pobytu),
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania (korespondencyjny),
 • adres e-mail (uwaga poniżej).

UWAGA!
Każda z osób rejestrujących się musi podać własny adres e-mail. Rejestracja dwóch i więcej osób posługujących się tym samym adresem poczty elektronicznej nie będzie możliwa.

2. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola, za prawidłowość podawanych danych odpowiada Zdający.

3. Należy uiścić opłatę w złotych polskich za wybrany poziom egzaminu  (w ciągu 3 dni od złożenia formularza) i przysłać skan lub pdf dowodu wpłaty na adres certyfikat.polski@ur.edu.pl
Numer rachunku i dane do wpłaty każdy zarejestrowany otrzyma w wiadomości potwierdzającej zgłoszenie przyjęte przez system rejestracji.
Księgowanie po wpłacie odbywa się w ciągu 5 dni roboczych - prosimy o cierpliwość.

4. Przyjęcie na egzamin następuje po zaksięgowaniu opłaty na naszym koncie. Brak opłaty w wymaganym terminie oznacza rezygnację ze zdawania egzaminu.

5. Opłatę 20 euro (równowartość w złotych) za wydanie certyfikatu należy uiścić po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu.
Równowartość opłaty za certyfikat w złotych podamy po egzaminie.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o egzaminie (zakładka: FAQ).

Rezygnacja z egzaminu:

W przypadku rezygnacji prosimy o wypełnienie formularza rezygnacji (wersja: doc, pdf ) i niezwłoczne wysłanie skanu na adres e-mail: certyfikat.polski@ur.edu.pl .

Konto bankowe i tytuł wpłaty:

Numer rachunku i dane do wpłaty znajdują się w indywidualnym powiadomieniu wysłanym po udanej rejestracji lub w zakładce sprawdz status rejestracji.

Ważne! Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu i przewalutowania w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Adres e-mail, telefon kontaktowy: 

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów
tel. (+48) 17 872 12 30
fax: (+48)  17 872 12 91 

certyfikat.polski@ur.edu.pl

Po zamknięciu listy zdających zamieścimy kolejne informacje. Wyślemy je też zarejestrowanym kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail.Dodano: 2019-12-02 20:03:19Harmonogram sesji egzaminacyjnych w roku 2020

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku.
Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

 • 25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie sesji w dniu 18 października 2020 r.Dodano: 2019-10-15 08:13:15

18 października 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Rzeszowskiem uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystępować cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.Dodano: 2017-01-11 09:46:44