DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  

Egzamin certyfikatowy
z języka polskiego jako obcego


Informacje ogólne
Informacje dla zdających

Jak się przygotować do egzaminu:
http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/Dodano: 2017-05-04 10:16:45Nowy system organizacji egzaminów

      W związku z wejściem w życie 12 listopada 2015 r. znowelizowanej Ustawy o języku polskim egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego są organizowane według nowych zasad, które określa znowelizowana Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r. (tekst dostępny: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1132/1 ) oraz dwa akty wykonawcze: Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r. ( http://dokumenty.rcl.gov.p/DU/rok/2015/pozycja/2288 ) oraz Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 30 marca 2016 r. ( http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2016/pozycja/405 )

 

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Rzeszowskim

18 października 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Rzeszowskiemu uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Standardy przeprowadzania egzaminów i zakres szczegółowych wymagań na poszczególnych poziomach znajomości języka określa Rozporządzenie Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dziennik Ustaw RP, 30 marca 2016, poz. 405).

 

Samoocena

Przed wybraniem poziomu egzaminu kandydat może spróbować samodzielnie zweryfikować swój poziom kompetencji językowych przy pomocy kryteriów dostępnych na stronie: http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/jak-sie-przygotowac-do-egzaminu/samoocena

 

Przebieg i struktura egzaminu:

Regulamin dla zdających: http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/regulamin-dla-zdajacych

Część pisemna egzaminu odbywa się w sobotę, a ustna w niedzielę.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu dla poziomów B1, B2 i C1:

  B1
(progowy)
B2
(średni ogólny)
C1
(efektywna biegłość użytkowa)
Rozumienie ze słuchu 25 minut 30 minut 30 minut
Rozumienie tekstu pisanego 45 minut 60 minut 60 minut
Poprawność gramatyczna 45 minut 60 minut 60 minut
Pisanie 75 minut 90 minut 90 minut
Mówienie 15 minut 15 minut 20 minut


Warunkiem zdania egzaminu jest:

  • na poziomie B1 ‒ uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu,
  • na poziomie B2, C1 i C2 – uzyskanie co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu.


Dodano: 2017-01-12 14:09:40