DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  

Egzamin certyfikatowy
z języka polskiego jako obcego


Informacje o egzaminie - FAQ
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Szanowni Państwo,  zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego:

 

W jaki sposób dostanę potwierdzenie przyjęcia na egzamin?

Rejestracja na egzamin przebiega w następujących etapach:
- wysłanie formularza i informacji o wpłacie (czas na dokonanie wpłaty to 3 dni, jeśli ktoś zamierza zdawać egzamin ale z ważnych powodów nie może uiścić opłaty w tym terminie, prosimy o informację),
- weryfikacja wpłat czyli sprawdzenie, czy pieniądze są zaksięgowane na naszym koncie - ten etap trwa od 2 do 7 dni od daty przelewu, w zależności od tego, gdzie przelew został zlecony (najdłużej idą te, które są nadane na poczcie),
- rejestracja w centralnym systemie OPI; umieszczamy tam następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres (tradycyjny i mailowy) zdającego;  po przyjęciu tych informacji zdający  dostają na podany adres mailowy potwierdzenie rejestracji; przychodzi ono z domeny @opi.org.pl, czyli z innego adresu niż ten, z którego my wysyłamy informacje.

Prosimy o sprawdzenie prawidłowości danych umieszczonych w systemie.  Wszelkie uwagi należy zgłaszać na adres certyfikat.polski@ur.edu.pl

Z powodów organizacyjnych rejestrację zdających w systemie przeprowadzamy 2 razy w tygodniu, według kolejności przysłania formularza i daty księgowania opłat na naszym koncie.

Na e-maile staramy się odpowiadać jak najszybciej,  najczęściej tego samego dnia ale nie zawsze jest to możliwe. Prosimy o wyrozumiałość.
Mamy też prośbę o podpisywanie maili imieniem i nazwiskiem, to ułatwia pracę.

 

W jaki sposób będę dostawać informacje o egzaminie, wynikach, certyfikacie?

Informacje o poszczególnych etapach certyfikacji są przekazywane drogą mailową, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Bardzo ważne jest sprawdzanie poczty e-mail. Wiadomości są wysyłane z adresu certyfikat.polski@ur.edu.pl

 

Gdzie i o której godzinie należy się zgłosić na egzamin?

Egzamin odbędzie się w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa, na pierwszym piętrze budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego (al. Rejtana 16c). Szczegółowe informacje o salach i godzinach zdający otrzymają ok. 3 tygodnie przed egzaminem. Wyślemy je na adresy e-mailowe podane w formularzach zgłoszeniowych, prosimy sprawdzać pocztę.

W sobotę odbywa się egzamin pisemny, rozpoczyna się o godzinie 10.00 ale wcześniej (na ogół o godzinie 9.00) odbywa się sprawdzanie tożsamości zdających, deponowanie urządzeń elektronicznych i spotkanie informacyjne). 

W sobotę zdający dostają informację (rozpiskę), o której godzinie zaplanowany jest ich egzamin ustny w niedzielę. Egzamin ustny trwa 20 minut.

 

Kiedy i w jaki sposób otrzymam informację o miejscu i godzinie egzaminu?

Szczegółowe informacje o salach i godzinach zdający otrzymają ok. 3 tygodnie przed egzaminem. Wyślemy je na adresy mailowe podane w formularzach zgłoszeniowych, prosimy sprawdzać pocztę.

 

Jak wygląda egzamin? Jak długo trwa?

Czas trwania poszczególnych części egzaminu dla poziomów B1, B2 i C1:

  B1
(progowy)
B2
(średni ogólny)
C1
(efektywna biegłość użytkowa)
Rozumienie ze słuchu 25 minut 30 minut 30 minut
Rozumienie tekstu pisanego 45 minut 60 minut 60 minut
Poprawność gramatyczna 45 minut 60 minut 60 minut
Pisanie 75 minut 90 minut 90 minut
Mówienie 15 minut 15 minut 20 minut

struktura egzaminu jest opisana również tu: http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/struktura-egzaminu/

 

Co jest warunkiem zdania egzaminu?

Warunkiem zdania egzaminu jest:

  • na poziomie B1 ‒ uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu,
  • na poziomie B2, C1 i C2 – uzyskanie co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu.

 

Co należy zabrać ze sobą na egzamin?

Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Ponadto niebieski długopis. Organizatorzy egzaminu zapewniają karki papieru, które można wykorzystać podczas przygotowywania wypowiedzi pisemnej.

Na egzaminie nie można używać urządzeń elektronicznych (telefony, tablety, etc.). Na czas trwania egzaminu zostaną one zdeponowane w opieczętowanych pojemnikach i oddane po zakończeniu egzaminu.

Przed egzaminem należy skorzystać z szatni i zostawić w niej okrycia wierzchnie, parasole, bagaże.

 

Jak można się przygotować do egzaminu?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami Są tam podane m.in. wymagania na poszczególne poziomy i linki do przykładowych testów. http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/

 

Czy można zmienić poziom egzaminu?

Poziom egzaminu można zmienić, ale należy to zgłosić najpóźniej 5 tygodni przed egzaminem. Po zamknięciu list, nie mamy możliwości dokonania zmian w systemie.

 

Czy w trakcie egzaminu planowane są przerwy?

Tak, w trakcie egzaminu są przewidziane przerwy. W salach egzaminacyjnych znajdują się zegary a członkowie komisji na początku egzaminu piszą na tablicy informacje o czasie trwania poszczególnych modułów egzaminu i informują o przerwie.

 

Egzamin odbywa się w sobotę i niedzielę. Czy mogę zdawać jednego dnia?

Założenia egzaminu są takie, że w sobotę jest część pisemna a w niedzielę ustna. Jednak istnieje możliwość, aby w sobotę, po zakończeniu części pisemnej przeprowadzić egzamin ustny dla części osób, które z ważnych powodów chcą zdawać obie części egzaminu w jednym dniu. Dotyczy to osób przyjeżdżających z zagranicy, czy z odległych miejsc w Polsce oraz innych mających ważne powody.

Prośbę o zdawanie obu części egzaminu w sobotę należy zgłosić do nas mailowo (tytuł wiadomości: egzamin w jednym dniu). Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit zdających egzamin ustny w sobotę ustali przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Egzamin ustny w sobotę rozpocznie się około godziny 15-15.30.

 

Kiedy będą znane wyniki egzaminu?

Zgodnie z przepisami testy egzaminacyjne sprawdzane są na miejscu, w ośrodkach, które przeprowadzają egzaminy. Następnie przekazywane są do Warszawy, do Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, gdzie przeprowadzany jest audyt (ponowne sprawdzanie) części prac. Dopiero po otrzymaniu informacji poaudytowych możemy przygotować ostateczną informację o wynikach egzaminu.

W dniu egzaminu będziemy znać termin audytu i podamy przybliżony, spodziewany czas otrzymania informacji o wynikach. Termin ten nie jest od nas zależny.

Na ogół czas oczekiwania na wyniki egzaminu to 6-8 tygodni. Jest różny w poszczególnych sesjach egzaminacyjnych.

Identyczne zasady obowiązują we wszystkich ośrodkach organizujących egzaminy.

 

Potrzebuję szybko informacji o wyniku egzaminu. Czy mogę dostać nieoficjalną informację?

Niestety, nie podajemy żadnych informacji o wynikach egzaminu przed ogłoszeniem oficjalnych wyników. W wyjątkowych sytuacjach możemy wystawić zaświadczenie, że dana osoba przystąpiła do egzaminu.

 

W jaki sposób dowiem się o wynikach egzaminu?

Po otrzymaniu oficjalnych wyników organizatorzy egzaminu niezwłocznie wysyłają je drogą e-mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. W e-mailu znajduje się również informacja o wysokości opłaty za wydanie certyfikatu, numerze rachunku i terminie dokonania opłat.

 

Kiedy otrzymam certyfikat?

Po wysłaniu wyników egzaminu, wyznaczamy krótki termin (tydzień) na dokonanie opłaty za certyfikat (równowartość 20 euro). Naszym obowiązkiem, jako organizatora egzaminu) jest zebranie opłat i przekazanie ich w całości do Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, która przygotowuje a następnie przysyła do nas certyfikaty.  Państwowa Komisja ma do 30 dni na przygotowanie i przysłanie certyfikatów.

Po otrzymaniu certyfikatów,  przekazujemy zdającym informacje o dostępności certyfikatów. Osobom, które w formularzu zaznaczyły wysyłkę na adres do korespondencji, wysyłamy listy polecone. W przypadku zmiany adresu, prosimy o aktualizowanie informacji.

 

Jak można odebrać certyfikat?

Certyfikat można odebrać osobiście (potrzebny jest dokument tożsamości) w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa (pokój 135, I piętro budynku A1, ul Rejtana 16c) - tam, gdzie odbywa się egzamin.

Jeśli nie możemy odebrać osobiście, możemy kogoś upoważnić (napisać upoważnienie). Można też poprosić o wysyłkę listem poleconym.

 

Czy można zrezygnować ze zdawania egzaminu? Czy dostanę zwrot opłaty?

Można zrezygnować ze zdawania egzaminu. Należy przysłać/przynieść pisemne oświadczenie o rezygnacji ze zdawania egzaminu oraz prośbę o zwrot opłaty. W piśmie powinny się znaleźć dane osoby rezygnującej, numer konta i dane jego właściciela oraz odręczny, wyraźny podpis.

Zwrot całości opłaty jest łatwy, gdy rezygnacja zgłoszona jest najpóźniej 21 dni przed egzaminem. Po tym terminie - zgodnie z obowiązującymi przepisami - 20% opłaty przekazujemy na konto Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (jest to instytucja nadrzędna dla Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego). Wobec tego, możemy zwrócić część opłaty egzaminacyjnej (80%) a zwrot reszty zależny jest od decyzji NAWA.

 

Czy mogę zobaczyć swoja pracę?

Tak, zdający ma prawo wglądu do swojej pracy. W ciągu 21 dni od daty otrzymania wyników należy zwrócić się w tej sprawie w formie pisemnej do ośrodka, w którym odbywał się egzamin. Testy można zobaczyć w siedzibie komisji, w obecności członka komisji.Dodano: 2017-05-04 10:16:45