DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Infrastruktura dydaktyczna


Poznaj potencjał Instytutu Filologii Polskiej UR

Kadra naukowo-dydaktyczna: kadrę naukowo-dydaktyczną Instytutu tworzy 50 znanych w całym kraju pracowników: profesorów tytularnych, doktorów habilitowanych i doktorów. Współpracujemy ponadto z doświadczonymi specjalistami wykładającymi przedmioty praktyczne. Więcej informacji znajdziesz w zakładkach Pracownicy oraz Struktura.

 
Programy studiów
– oferujemy nowoczesne i atrakcyjne programy studiów oraz zajęcia na najwyższym poziomie. W tym roku otwieramy nowe specjalności! Więcej informacji znajdziesz w zakładce Oferta edukacyjna.

 
Baza dydaktyczna
– Instytut dysponuje kilkunastoma dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi (rzutniki multimedialne, telewizory, komputery), aulą wykładową oraz pracownią komputerową (zobacz zdjęcia). W pobliżu znajduje się doskonale wyposażona Biblioteka Główna UR.

 
Baza socjalna – każdy student UR ma prawo do stypendiów socjalnych i naukowych, zakwaterowania w domach akademickich, a także jednorazowej pomocy materialnej (w szczególnych przypadkach). W Rzeszowie łatwo też znaleźć stancję.

 
Samorząd studencki i Koła zainteresowań – każdy student ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań w prężnie działających kołach naukowych (literaturoznawczym, językoznawczym, kulturoznawczym, teatralnym oraz kole twórczości literackiej).

 
Dostęp do informacji
– wszelkie potrzebne Ci informacje zawsze znajdziesz na stronie internetowej Instytutu; możesz ponadto zatelefonować lub przyjść osobiście do sekretariatu.

 
Portale społecznościowe
– jesteśmy na Facebooku.

 
Atmosfera
– W Instytucie panuje bardzo dobra atmosfera pracy i studiowania Dba o to cała społeczność Instytutu!


Telefoniczna informacja dla Kandydatów na studia w IFP


Tradycja i nowoczesność - film o Instytucie Filologii Polskiej


Kontakt


Jesteśmy najsilniejszą polonistyką na Podkarpaciu!


Odwiedzin: