DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA


Dokumenty dydaktyczne (rok rozpoczęcia studiów 2019/2020)

Efekty uczenia się w ramach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela prowadzącego zajęcia


Opis zakładanych efektów uczenia się, studia 1. stopnia

Harmonogram studiów stacjonarnych I stopnia


Opis zakładanych efektów uczenia się, studia 2. stopnia

Harmonogram studiów stacjonarnych II stopniaDodano: 2020-02-19 14:03:10Dokumenty dydaktyczne (rok rozpoczęcia studiów 2017/2018)

Szanowni Państwo!
W roku akademickim 2017/2018 sylabusy (programy nauczania) są prezentowane przez Prowadzących zajęcia podczas spotkań organizacyjnych. Najnowsze wersje sylabusów będą zamieszczane sukcesywnie w systemie Uczelnia 10.Dodano: 2017-09-27 12:21:43Dokumenty dydaktyczne (rok rozpoczęcia studiów 2016/2017)

Szanowni Państwo!
W roku akademickim 2016/2017 obowiązują sylabusy z roku 2014/2015. O ewentualnych modyfikacjach w programach dla poszczególnych przedmiotów informują Prowadzący podczas zajęć organizacyjnych. Najnowsze wersje sylabusów będą zamieszczane sukcesywnie w systemie Uczelnia 10.Dodano: 2016-09-22 09:00:13Dokumenty dydaktyczne (rok rozpoczęcia studiów 2015/2016)

Szanowni Państwo!
W roku akademickim 2015/2016 obowiązują sylabusy z roku 2014/2015. O ewentualnych modyfikacjach w programach dla poszczególnych przedmiotów informują Prowadzący podczas zajęć organizacyjnych. Najnowsze wersje sylabusów będą zamieszczane sukcesywnie w systemie Uczelnia 10.Dodano: 2015-10-20 08:39:42Badanie jakości kształcenia

http://www.ur.edu.pl/ksztalcenie/jakosc-ksztalcenia/badanie-jakosciDodano: 2015-04-27 09:40:29REGULAMINY I ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 18/2012 z dnia 8 marca 2012 r. REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO w sprawie OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH PROJEKTOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO, DRUGIEGO STOPNIA i JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH ORAZ SPORZĄDZANIA ICH DOKUMENTACJI W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.Dodano: 2014-10-24 11:54:05Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów. Podstawowe cechy

http://www.ur.edu.pl/studenci/ects/system-punktow-ectsDodano: 2014-10-24 11:52:47Dokumenty dydaktyczne (rok rozpoczęcia studiów 2014/2015)

STUDIA I STOPNIA

1. Wykaz dokumentów i informacji składających się na opracowaną przez IFP dokumentację KRK

2. Opis zakładanych efektów kształcenia dla programu kształcenia z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru kształcenia

2a. Efekty kształcenia w zakresie przygotowania do pracy nauczyciela wg standardów kształcenia nauczycieli

3. Opis sposobu weryfikacji efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia (przedmiotów), form zajęć

4. Matryca efektów kształcenia dla studiów 1. stopnia


Czytaj więcej »


Dodano: 2014-10-06 09:47:45Dokumenty dydaktyczne (rok rozpoczęcia studiów 2013/2014)

STUDIA I STOPNIA

1. Wykaz dokumentów i informacji składających się na opracowaną przez IFP dokumentację KRK

2. Opis zakładanych efektów kształcenia dla programu kształcenia z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru kształcenia

3. Opis sposobu weryfikacji efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia (przedmiotów), form zajęć

4. Matryca efektów kształcenia dla studiów 1. stopnia


Czytaj więcej »


Dodano: 2014-02-05 09:11:33Dokumenty dydaktyczne (rok rozpoczęcia studiów 2012/2013 i wcześniej)

STUDIA I STOPNIA

1. Wykaz dokumentów i informacji składających się na opracowaną przez Instytut Filologii Polskiej UR dokumentację programu kształcenia na studiach 1. stopnia

2. Tabela odniesienia kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych dla kierunku filologia polska, studia 1.stopnia 

3. TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.1.ST.

4. Matryca efektów kształcenia dla studiów 1. stopnia


Czytaj więcej »


Dodano: 2012-10-02 14:05:02