DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Konferencje naukowe


Wykład gościnny prof. dra hab. Tomasza Chachulskiego

    W dniu 11 marca 2014 roku Instytut Filologii Polskiej gościł prof. Tomasza Chachulskiego – pracownika naukowego Instytutu Badań Literackich PAN i Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W ramach wykładów jubileuszowych z okazji pięćdziesięciolecia rzeszowskiej polonistyki, Profesor wygłosił odczyt pt. Oświeceni i doświadczenie poetyckie czasów saskich. Do sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego licznie przybyli studenci, doktoranci, pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej oraz zaproszeni goście. Spotkanie poprowadził Dyrektor IFP – prof. Janusz Pasterski.

     Po wykładzie prof. Chachulski spotkał się z Dziekanem Wydziału Filologicznego –  prof. Zenonem Ożogiem, Dyrektorem IFP – prof. Januszem Pasterskim oraz z Pracownikami Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia.


Czytaj więcej »


Dodano: 2014-03-17 08:55:03III RZESZOWSKA SESJA LOGOPEDYCZNA

  KOMUNIKACJA

Szanowni Państwo,
Słuchacze studiów podyplomowych Logopedia i Neurologopedia, Logopedzi, Nauczyciele, Studenci kierunków nauczycielskich i pedagogicznych.
Serdecznie zapraszamy do udziału w III Rzeszowskiej Sesji logopedycznej, która odbędzie się w sobotę, 29.03.2014 r. w Rzeszowie (ul. Rejtana 16c, duża aula w budynku A0). Tegoroczna sesja jest poświęcona różnym aspektom komunikacji.
Udział w sesji jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w obradach.

Czytaj więcej »

 

  WIOSENNE WARSZTATY LOGOPEDYCZNE

Szanowni Państwo,
Zapraszamy słuchaczy i pracowników studiów podyplomowych Logopedia i Neurologopedia do udziału w warsztatach, które odbędą się w niedzielę, 30.03.2014 r. w Instytucie Filologii Polskiej UR, w godz. 9.00-16.00.

Czytaj więcej »Dodano: 2014-03-07 08:13:35Sesja naukowa „Obszary humanistyki”

PROGRAM SESJI NAUKOWEJ

Członkowie Koła Naukowego Polonistów 
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

zapraszają do wzięcia udziału w sesji naukowej studentów i doktorantów
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obszary humanistyki

      Konferencja ta odbędzie się w Rzeszowie 2 kwietnia 2014 roku. Do uczestniczenia w obradach i przedstawienia swoich referatów zachęcamy zarówno doktorantów, jak i studentów Wydziału Filologicznego UR. Podczas konferencji chcemy podjąć dyskusję nad zagadnieniami z zakresu humanistyki. Interesować nas będą problemy językoznawcze, literaturoznawcze, metodyczne, metodologiczne i kulturowe. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sesji.

      Osoby, które chcą zgłosić się na konferencję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail obszaryhumanistyki@gmail.com do 20 marca 2014 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Kolejne informacje wyślemy do zainteresowanych osób pocztą elektroniczną.

Serdecznie zapraszamy

Opiekun naukowy
Dr Małgorzata Kułakowska

Sekretarze konferencji
mgr Anna Antas,mgr Karolina Krzysztoń

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJIDodano: 2014-02-28 09:27:21Sesja naukowa z okazji „Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego”

     21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Celem święta, uchwalonego przez UNESCO w 1999 roku, jest pomoc narodom w ochronie języków ojczystych stanowiących ich dziedzictwo kulturowe. Z tej okazji 20 lutego 2014 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się sesja naukowa, zorganizowana przez Zakład Języka Polskiego i Oddział Rzeszowski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.


Czytaj więcej »


Dodano: 2014-02-25 09:53:28Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zesłania i Powroty. Twórczość Józefa Bujnowskiego”

      W dniach 23-24 października odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zesłania i Powroty, poświęcona poetyckiej, prozatorskiej, naukowej, krytycznej i translatorskiej twórczości emigracyjnego pisarza Józefa Bujnowskiego. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UR oraz Pracownię Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej, we współpracy z Katedrą  Historii Literatury Polskiej XX Wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas dwudniowych obrad uczestnicy konferencji wysłuchali dwudziestu wystąpień referentów z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, zwiedzili poświęconą Józefowi Bujnowskiemu wystawę tematyczną w Pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz wzięli udział w licznych dyskusjach, w których uczestniczyła także przybyła z Londynu Pani Heide Pirwitz-Bujnowska – gość honorowy konferencji Zesłania i powroty.

Czytaj więcej »

Program konferencji »Dodano: 2013-10-31 12:26:55« Poprzednie [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Następne »