Kultura mówienia dawniej i dziś. Propozycje, scenariusze, ćwiczenia


Kultura mówienia dawniej i dziś 

Propozycje, scenariusze, ćwiczenia


pod red. Małgorzaty Kułakowskiej i Agnieszki Myszki

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów 2014

ss. 131

Recenzowali: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg i dr Anna Sołtys-Chmielowicz

 


Materiały dobrze wypełniają istniejącą od wielu lat lukę w literaturze (…). Są one świetnie dobrane pod względem merytorycznym i ciekawie przedstawione dydaktycznie (…). Propozycje konkretnych zajęć są bardzo cenne i potrzebne, aby urozmaicić istniejące metody pracy z dziećmi wymagającymi opieki logopedycznej.

Z recenzji prof. dra hab. Kazimierza Ożoga

 

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego, ale także nauczania początkowego, prowadzących kółka zainteresowań oraz zajęcia pozalekcyjne. Składa się z sześciu rozdziałów, z których każdy ma inne autorstwo, co jest plusem, gdyż nie bywa się na ogół specjalistą we wszystkich dziedzinach. Widać, że poszczególne zagadnienia zaprezentowały osoby kompetentne. Zadanie miały dosyć trudne, gdyż musiały dokonać wyboru zagadnień i tak je przedstawić, aby każdy mógł z nich skorzystać, nawet jeśli nie jest z wykształcenia polonistą. (…) Praca jest poprawna pod względem merytorycznym (…), autorki opierają się na wszystkich najnowszych osiągnięciach naukowych twórczo je wykorzystując przy propozycjach ćwiczeń i scenariuszy

Z recenzji dr Anny Sołtys-Chmielowicz


Dodano: 2015-01-19 12:50:37


« Wstecz