AKTUALNOŚCI - Strona główna


Terminarz obron VIII edycji

Lp. Promotor Recenzent Termin obrony
1 Dr Magdalena Wasylewicz Dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka 21.06.2018  (czwartek)
od godz. 14.00
2 Dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka Dr Magdalena Wasylewicz 21.06.2018 (czwartek)
od godz. 16.00
3 Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak Dr Aneta Lew-Koralewicz 17.06.2018 r. (niedziela)
od godz. 09.00
4 Dr Aneta Lew-Koralewicz Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak 17.06.2018 r. (niedziela)
od godz. 12.30

*osoby, które przystępują do egzaminu dyplomowego 17.06, muszą złożyć pełną dokumentacje w sekretariacie IFP w nieprzekraczalnym terminie do 8.06.2018 r.

**osoby, które przystępują do egzaminu dyplomowego 21.06, muszą złożyć pełną dokumentacje w sekretariacie IFP w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2018 r.


Szanowni Państwo,

Przypominam, że przed planowanym egzaminem dyplomowym należy złożyć w sekretariacie IFP (p. 135, czynny w dni robocze od 8.00-14.00) następujące dokumenty:

  • Dwa wydrukowane i oprawione egzemplarze pracy dyplomowej (tzw. „recenzencki” egzemplarz po egzaminie jest przekazywany do akt Słuchacza).
  • Płytę CD z wersją elektroniczną pracy dyplomowej zapisaną w formacie Word oraz PDF (w kopercie, a nie w plastikowym pudełku).
  • Uzupełniony indeks wraz z kartą egzaminacyjną (nie może brakować żadnego wpisu z wyjątkiem ewentualnego braku wpisu zaliczenia od promotora – ten wpis może być uzupełniony w dniu egzaminu) (jeśli nie został złożony wcześniej).
  • Dzienniczek praktyk z zaświadczeniem z zakładu pracy i pięcioma konspektami (jeśli nie został złożony wcześniej).
  • Pokwitowanie wpłacenia kwoty 30 zł za dyplom (jeśli nie zostało złożone wcześniej).

    W pracy dyplomowej muszą być umieszczone dwa załączniki:

  • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy umieszczone w sposób trwały w pracy (zał. 1);
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie pracy dyplomowej umieszczone w sposób trwały w pracy (zał. 2);

Obydwa załączniki, a także wzór strony tytułowej są do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Pliki do pobrania”.


UWAGA!!!

Przypominam paragraf 7, punkt 3 Regulaminu dyplomowania:Podstawą dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

  1. uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć i praktyk objętych planem i programem nauczania,
  2. uiszczenie opłat za cztery semestry nauki,
  3. wykonanie pracy dyplomowej i zaakceptowanie jej przez promotora.


Dodano: 2018-06-01 09:38:53
WYKŁAD GOŚCINNY

Szanowni Państwo,
Słuchacze I roku logopedii   i   neurologopedii,
sobotni wykład gościnny (obowiązkowy) rozpocznie się o godz. 9.30.
Prelekcję na temat "Terapia logopedyczna osób z wadami zgryzu" wygłosi pani mgr Urszula Wojnarowska.

Serdecznie zapraszam -
A.M.


Dodano: 2018-05-24 20:42:00
VII Rzeszowska Sesja Logopedyczna
„Dys-problemy bez tremy. Współczesne metody wsparcia i terapii osób z dysleksją rozwojową”
FOTOREPORTAŻ

   W sobotę i niedzielę, 21-22.04.2018 r., na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się VII Rzeszowska Sesja Logopedyczna oraz warsztaty dla logopedów. Konferencja wraz z warsztatami zakończyła obchody XI Tygodnia Polonistów w Instytucie Filologii Polskiej. Wzięło w niej udział ponad 200 osób: referentów, logopedów, nauczycieli, słuchaczy studiów podyplomowych, studentów.

Czytaj więcej »


Dodano: 2018-05-08 12:23:59
nowe studia podyplomowe

Szanowni Państwo,

Od nowego roku akademickiego  na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zostaną uruchomione studia podyplomowe  Zaburzenia płynności mowy. Te dwusemestralne studia specjalizacyjne mają umożliwić szkolenie logopedów-specjalistów w zakresie interwencji w przypadkach: jąkania, giełkotu, niepłynności o podłożu neurogennym, psychogennym i organicznym. Absolwenci studiów będą się legitymowali aktualną wiedzą, wysokimi kompetencjami i umiejętnościami praktycznymi w zakresie balbutologopedii. Swoją chęć współpracy ze studiami zadeklarowali wybitni polscy specjaliści, a także koledzy z Europejskiej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy.

Wierzymy, że jest to ważna i potrzebna inicjatywa.  

Szczegółowe informacje na ten temat:

http://www.us.edu.pl/nowe-studia-podyplomowe-z-zakresu-zaburzen-plynnosci-mowy

http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-zaburzenia-plynnosci-mowy

ulotka dotycząca studiów


Dodano: 2018-04-28 09:59:27
Rachunek bankowy do wpłat dla V edycji Studiów Podyplomowych Neurologopedia

Odbiorca:
Uniwersytet Rzeszowski

ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów

Nr konta:
92 1030 1999 7897 0000 0181 0038

Tytułem:
Wydział Filologiczny, studia podyplomowe NEUROLOGOPEDIA, edycja V, semestr ................, inne ...............


Dodano: 2018-02-27 13:47:37