Nowo¶ci wydawnicze


O monografii
Głos - Język - Komunikacja

      Monografia cykliczna Głos – Język – Komunikacja jest wydawana raz w roku, pocz±wszy od 2014 r. Inspiracj± do powstania serii były badania pracowników skupionych wokół podyplomowych studiów logopedycznych, a także obserwacja zainteresowań i badań słuchaczy tychże studiów.


Dodano: 2018-01-23 12:50:52
Głos - Język - Komunikacja

Rada Naukowa

Komitet naukowy serii

prof. dr hab. KAZIMIERZ OŻÓG (UR Rzeszów)

prof. NATALIYA SHUMAROVA (Kijów, Ukraina)

prof. HENRIETTE LANGDON (San Jose, Kalifornia, USA)

dr hab. prof. PAN HALSZKA GÓRNY (PAN Kraków)

dr hab. prof. UR URSZULA KOPEĆ (UR Rzeszów)

dr hab. KATARZYNA WĘSIERSKA (U¦ Katowice)

 

Komitet redakcyjny serii

KATARZYNA BIEŃKOWSKA (APS Warszawa)

IZABELA MARCZYKOWSKA (UR Rzeszów)

MAŁGORZATA ZABORNIAK-SOBCZAK (UR Rzeszów)

AGNIESZKA MYSZKA (UR Rzeszów – red. naczelny)

EWA ORONOWICZ-KIDA (UR Rzeszów)

OLGA PRZYBYLA (U¦ Katowice)Dodano: 2018-01-23 12:50:43
Głos - Język - Komunikacja

Dla Autorów

Nowy text


Dodano: 2018-01-23 12:50:10
Głos – Język – Komunikacja 4

Głos – Język Komunikacja 4
Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi 

pod red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów 2017
ss. 202
Recenzowała: dr hab. Marzena Stępień
ISBN: 978-83-7996-478-9
DOI: 10.15584/978-83-7996-478-9

Czytaj więcej »


Dodano: 2018-01-23 12:49:31
Głos – Język – Komunikacja 3

Głos – Język Komunikacja 3

pod red. Agnieszki Myszki i Ewy Oronowicz-Kidy
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów 2016
ss. 232
Recenzowała: dr hab. prof. UAM Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
ISBN: 978-83-7996-359-1


Czytaj więcej »


Dodano: 2018-01-23 12:49:15