O studiach logopedycznych


INFORMATOR DLA SŁUCHACZY

 

A.  INFORMATOR O STUDIACH - CZĘŚĆ  OGÓLNA

        informator

B. CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA – SYLABUSY

Moduł I: językoznawczy

Moduł II: pedagogiczny

Moduł III: medyczny

Moduł IV: terapeutyczny

Moduł V: praktyczny


Dodano: 2013-08-23 10:38:04