Rejestracja uczestników na warsztaty logopedyczne w dniu 7 kwietnia 2019 r.


Chcesz sprawdzić stan swojej rejestracji i opłaty/numer konta do wpłaty, kliknij TUTAJ

Imię*:  
Nazwisko*:  
e-mail*:  
Na e-mail wysłane będzie potwierdzenie i numer konta bankowego
Telefon*:  
Pełny adres*:  
Miejscowość, ulica, kod pocztowy
Warsztat 1*:

Niedziela w godz. 9:00 - 11:15

Limit 25 miejsc
na warsztat, decyduje kolejność zgłoszeń.


Opis warsztatów >
Nie wybieram 1 warsztatu.

1. MATERIAŁY EDUKACYJNE W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM: GDZIE ZNALEŹĆ I JAK WYKORZYSTAĆ? prowadzący: dr Paweł Rutkowski (Uniwersytet Warszawski), koszt 35 zł

2. GESTY GORA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM, prowadzący: mgr Gabriela Lorens (APS Warszawa), koszt 35 zł - Brak miejsc

Zmiana prowadzącego na Pana Andrzeja Cwalińskiego - 3. WYKORZYSTANIE NARZĘDZI I TECHNIK AAC W EDUKACJI UCZNIÓW NIEMÓWIĄCYCH, prowadzący: mgr Anna Kuśmierska (Zespół Szkół Specjalnych w Częstochowie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie), koszt 35 zł - Brak miejsc

4. STRATEGIE AAC WE WSPOMAGANIU ROZWOJU MOWY I JĘZYKA MAŁEGO DZIECKA (DO 6 R.Ż.), prowadzący: mgr Maja Kłoda (Fundacja Wsparcie na Starcie; APS Warszawa), koszt 35 zł - Brak miejsc

5. MWSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ W PRACY Z DZIECKIEM ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, prowadzący: Katarzyna Cichocka-Segiet (APS Warszawa), koszt 35 zł - Brak miejsc

6. WCZESNE STRATEGIE KOMUNIKACYJNYMI U DZIECI ZE SPRZĘŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, prowadzący: mgr Monika Jerzyk (Centrum Rozwoju Porozumiewania GADATEK; UAM Poznań), koszt 35 zł - Brak miejsc

Warsztat nie odbędzie się - 7. TWORZENIE I WDRAŻANIE STANDARDÓW AAC, prowadzący: mgr Agnieszka Pilch (Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za krokiem w Zamościu), koszt 35 zł

Warsztat 2*:

Niedziela w godz. 11:45 - 14:00

Limit 25 miejsc
na warsztat, decyduje kolejność zgłoszeń.


Opis warsztatów >
Nie wybieram 2 warsztatu.

Warsztat nie odbędzie się - 1. MATERIAŁY EDUKACYJNE W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM: GDZIE ZNALEŹĆ I JAK WYKORZYSTAĆ? prowadzący: dr Paweł Rutkowski (Uniwersytet Warszawski), koszt 35 zł

2. GESTY GORA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM, prowadzący: mgr Gabriela Lorens (APS Warszawa), koszt 35 zł - Brak miejsc

Zmiana prowadzącego na Pana Andrzeja Cwalińskiego - 3. WYKORZYSTANIE NARZĘDZI I TECHNIK AAC W EDUKACJI UCZNIÓW NIEMÓWIĄCYCH, prowadzący: mgr Anna Kuśmierska (Zespół Szkół Specjalnych w Częstochowie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie), koszt 35 zł

4. STRATEGIE AAC WE WSPOMAGANIU ROZWOJU MOWY I JĘZYKA MAŁEGO DZIECKA (DO 6 R.Ż.), prowadzący: mgr Maja Kłoda (Fundacja Wsparcie na Starcie; APS Warszawa), koszt 35 zł

5. MWSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ W PRACY Z DZIECKIEM ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, prowadzący: Katarzyna Cichocka-Segiet (APS Warszawa), koszt 35 zł

6. WCZESNE STRATEGIE KOMUNIKACYJNYMI U DZIECI ZE SPRZĘŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, prowadzący: mgr Monika Jerzyk (Centrum Rozwoju Porozumiewania GADATEK; UAM Poznań), koszt 35 zł - Brak miejsc

7. TWORZENIE I WDRAŻANIE STANDARDÓW AAC, prowadzący: mgr Agnieszka Pilch (Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za krokiem w Zamościu), koszt 35 zł

Chcę otrzymać fakturę*:      UWAGA, po wystawieniu faktury nie można zmienić danych odbiorcy!!!
Uwagi, dane do faktury:
np. inne dane do faktury niż powyższy adres
(w przypadku firmy koniecznie NIP)  

Rejestracja będzie prowadzona do wyczerpania limitu miejsc na poszczególne warsztaty.
Miejsce warsztatów: Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa, al. Rejtana 16c (budynek A1).

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rejestracji, organizacji i przeprowadzenia warsztatów logopedycznych. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora,
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, uczestnictwa i umieszczenia wizerunku małoletniego na stronie internetowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 (jednego) roku
  5. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
  6. posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych może skutkować rezygnacją z udziału.

* - Pola obowiązkowe
Kontakt w sprawach związanych z rejestracją, opłatą i fakturą
e-mail: wplatynawarsztaty@gmail.com
tel.: 17 872 12 30 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00