Rekrutacja


Rekrutacja studia podyplomowe NEUROLOGOPEDIA oraz LOGOPEDIA

Szanowni Państwo,
Kandydaci na studia logopedyczne i neurologopedyczne,
informujemy, iż od  9 marca 2020 roku rozpoczęliśmy rekrutację na:

1. czterosemestralne, kwalifikacyjne studia podyplomowe LOGOPEDIA, przygotowujące do wykonywania zawodów: LOGOPEDA  i  NAUCZYCIEL LOGOPEDA,

2. dwusemestralne,kwalifikacyjne studia podyplomowe NEUROLOGOPEDIA, przygotowujące do wykonywania zawodu NEUROLOGOPEDA.

Szczegółowe informacje na temat obu kierunków znajdą Państwo poniżej:

logopedia.informacje     logopedia.plan

neurologopedia.informacje      neurologopedia.plan

Zachęcamy też do odwiedzenia zakładek: o studiach logopedycznych  oraz  o studiach neurologopedycznych. Znajdą tam Państwo informacje dotyczące trwających obecnie lub zakończonych edycji studiów.

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR (al. Rejtana 16c, p. 135). Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR do 10.09.2020. Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście (na razie, z powodu epidemii, sekretariat jest nieczynny do odwołania) lub przesłać pocztą (ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów). Osoby przyjęte na studia będą o tym fakcie poinformowane listownie lub drogą mailową do 21.09.2020 r. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymają informację o pierwszym zjeździe.  

Komplet dokumentów winien zawierać:

LOGOPEDIA:

NEUROLOGOPEDIA:

Dokumenty dodatkowe (nieobligatoryjne):

  • CV z uwzględnieniem pracy w zawodzie logopedy,
  • Zaświadczenie od pracodawcy o pracy w zawodzie logopedy,
  • Zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych, studiach, warsztatach doskonalących itp.
  • Wykaz publikacji


Dodano: 2020-03-08 11:56:27
Serwis rekrutacyjny na studia podyplomowe


Dodano: 2012-09-05 11:30:44