DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Oferta edukacyjna - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - II stopień - Specjalność

Specjalność redaktorska


Charakterystyka specjalności:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR proponuje kształcenie w zakresie tradycyjnej specjalności, jaką jest specjalność redaktorska, wzbogaconej jednak o unikatowe w skali kraju, ale też odpowiadające nowoczesnym mediom kształcenie w zakresie między innymi warsztatów form filmowych i telewizyjnych; współczesnych form dziennikarstwa radiowego i formatów medialnych czy alternatywnych metod komunikacji (podstawy języka migowego dla dziennikarzy).

Należy podkreślić, że studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzone w Instytucie Polonistyki Dziennikarstwa UR oparte są na założeniach programowych, które (poza spełnieniem polskich standardów kształcenia) wykazują pewną kompatybilność z programem media studies (realizowanym na większości uczelni brytyjskich i amerykańskich).


Przedmioty specjalności redaktorskiej:

 • produkcja medialna;
 • warsztat biograficzno-dokumentacyjny prasoznawcy;
 • wystąpienia publiczne i redakcja tekstów medialnych;
 • korekta, redakcja i skład tekstu;
 • emisja, estetyka i higiena głosu;
 • poprawność językowa;
 • warsztaty form filmowych i telewizyjnych;
 • współczesne formy dziennikarstwa radiowego i formaty medialne,
 • podstawy języka migowego dla dziennikarzy.

 
Przedmioty wspólne dla obu specjalności:

 • społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów;
 • genologia dziennikarska;
 • montaż zaawansowany;
 • tworzenie stron internetowych; 
 • fotografia prasowa i reklamowa;
 • zarządzanie mediami; 
 • pragmatyka językowa;
 • teorie komunikowania masowego;
 • metodologie badań medioznawczych;
 • metodologie badań językowo-kulturowych;
 • główne nurty literatury światowej i polskiej XX i XXI wieku,
 • język obcy nowożytny. 

 
Potencjalne obszary zatrudnienia absolwentów:

Prasa, radio, telewizja i portale internetowe, a także organy użyteczności publicznej, organizacje samorządowe i pozarządowe, agencje reklamowe, promocyjne i public relations, instytucje prowadzące edukację medialną, działalność informacyjną, a także badania nad mediami. Absolwent może samodzielnie podejmować działania w takich zawodach jak: dziennikarz, redaktor, menadżer public relations, rzecznik prasowy.Dodano: 2019-03-25 12:36:20Specjalność reklama, concierge, public relations

Specjalność reklama, concierge, public relations

Jesteś humanistą i nie wiesz, co zrobić ze sobą? Mamy coś dla Ciebie! Reklama, concierge i public relations – nasza nowa specjalność na studiach I stopnia. Nie daj sobie wmówić, że jedynie kierunki techniczno-matematyczne dadzą Ci pracę i zapewnią godną przyszłość. Rób to, co lubisz, łącz wiele dziedzin swoich zainteresowań, baw się, pracuj i zarabiaj przy tym dobre pieniądze! Nauczymy Cię, jak być prawą ręką największych osobistości do tego stopnia, że Twój przełożony nie będzie w stanie zrobić niczego bez konsultacji z Tobą. Oprócz tego damy Ci wiedzę z zakresu reklamy i public relations – możesz zostać, kim chcesz i pracować tam, gdzie chcesz! Jako absolwent/ka tej specjalności otrzymasz tytuł licencjata dziennikarstwa i komunikacji społecznej o specjalności  reklama, concierge i public relations.

Zyskasz uprawnienia do pracy w: 

 • mediach, 
 • instytucjach publicznych, 
 • PR,
 • biurach,
 • reklamie,
 • hotelach,

a to wcale nie jest zamknięty krąg możliwości. Dodatkowo specjalność tę można dowolnie łączyć na ustalonych warunkach z innymi specjalnościami dostępnymi w ramach licencjackiego poziomu studiów. 

„Nie potrzebujesz bardziej kreatywnych rozwiązań,
potrzebujesz bardziej kreatywnych pytań”.

Andy Green, Kreatywność w public relations

Zadaj sobie pytanie: czy muszę iść przetartymi szlakami, ścieżkami, którymi każdy ślepo podąża? Nie! Dzięki pięknemu językowi mówionemu i pisanemu oraz praktyce, którą zdobędziesz na naszych studiach będziesz człowiekiem samodzielnym, wszechstronnym, obytym i odnajdującym się w każdej sytuacji. Wiedzę zdobytą na studiach będziesz mógł/a wykorzystywać nie tylko w pracy, ale i w życiu prywatnym. Nie zastanawiaj się dłużej, zapoznaj się dokładnie z naszą ofertą i programem studiów. To jest ten czas, ta chwila, żeby zmienić coś w swoim życiu. Postaw na siebie, swoją kreatywność i zyskaj lepszą przyszłość!

 
O zawodzie concierge’a:

„Wyobraźmy sobie sytuację. Przyjeżdżamy do hotelu, chcielibyśmy miło spędzić czas w teatrze. Nie mamy jednak czasu ani ochoty na załatwianie wszystkich formalności – samochód, bilety, stroje, powrót. Co wtedy? Właśnie w takim momencie możemy zwrócić się o pomoc do konsjerża, który spełni wszystkie nasze prośby i zlecenia”.
http://blog.jobs.pl/nietypowe-zawody-konsjerz/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nietypowe-zawody-konsjerz

 

„Znajomość języków, dobra organizacja, nienaganne maniery i pomysłowość, która przydaje się do spełniania nietypowych zachcianek – to najważniejsze cechy, jakimi powinien wyróżniać się konsjerż, czyli prywatny asystent – pisze „Dziennik Polski”. A życzenia bywają różne. Zaręczyny na Morzu Śródziemnym z niespodzianką na jachcie, sprowadzenie ogromnych rzeźb z Azji, odnalezienie klienta zagubionego w nocy w górach – to tylko niektóre zadania, jakich musiał podjąć się w pracy Tomasz Knapik, jeden z 15 konsjerży z firmy Noble Concierge, obsługującej ok. 3 tys. osób. Cennik usług konsjerży zaczyna się od 6 tys. zł za roczny abonament. W pełni profesjonalna obsługa kosztuje jednak dwa, trzy razy więcej. Prywatni asystenci mają prawo odmówić, jeśli realizacja prośby jest nieetyczna lub nielegalna. Z ich usług korzystają głównie przedsiębiorcy, menedżerowie oraz ludzie wolnych zawodów – wylicza „DP”.
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zawod-dla-tych-ktorzy-potrafia-spelniac-zyczenia/v9wfr

 

*Opisy specjalizacji i specjalności  zostały przygotowane przez studentki i studentów filologii polskiej podczas zajęć z retoryki.Dodano: 2019-03-25 12:28:08Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - II stopień

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Studia stacjonarne II stopnia

      Jest to kierunek sytuujący się przede wszystkim w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Zaprojektowane studia mają więc charakter interdyscyplinarny – odpowiadający współczesnym trendom uniwersyteckim – łączą wiedzę z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, komunikacji i literaturoznawstwa, co umożliwi studentom uzyskanie szerokich możliwości zatrudnienia.

      W trackie dwuletnich studiów magisterskich student będzie poszerzał swoją wiedzę i przygotowywał się do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. W programie studiów zwrócono szczególną uwagę na zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności związanych z różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej (telewizyjnymi, radiowymi i prasowymi), mechanizmami produkcji medialnej, pracą z kamerą, zasadami montażu filmowego oraz na kształcenie kompetencji językowych (pisanie tekstów, przygotowywanie scenariuszy telewizyjnych spotów, reklam dla różnorodnych środków masowego przekazu, broszur reklamowych, ulotek itp.; tworzenie form o funkcji użytkowej; znajomość strategii komunikacyjnych itd.).

      Student dziennikarstwa i komunikacji społecznej II stopnia może wybrać jedną z dwóch opcji:

       Student będzie mógł rozwijać swoją twórczą aktywność w kołach naukowych, będzie mógł prezentować wyniki swoich badań naukowych na konferencjach oraz w studenckich monografiach naukowych, będzie mógł współorganizować wydarzenia kulturalne, współredagować pisma i programy studenckie. Może też – w ramach programu Erasmus+ – studiować przez jeden semestr w którejś z naszych zagranicznych uczelni partnerskich.

      Absolwent studiów tytuł magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) lub do rozpoczęcia kariery zawodowej (zgodnie z wybraną specjalnością).Dodano: 2019-03-25 11:42:07Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - I stopień

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Studia stacjonarne I stopnia

      Jest to kierunek sytuujący się przede wszystkim w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Zaprojektowane studia mają więc charakter interdyscyplinarny – odpowiadający współczesnym trendom uniwersyteckim – łączą wiedzę z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, komunikacji i literaturoznawstwa, co umożliwi studentom uzyskanie szerokich możliwości zatrudnienia.

      W trackie trzyletnich studiów licencjackich student zdobywa wiadomości na temat współczesnego rynku medialnego, nowych mediów, reklamy, sposobów pozyskiwania informacji, doskonali swoje umiejętności językowe, uczy się redagowania różnych form wypowiedzi, poszerza wiedzę o współczesnej kulturze, życiu politycznym i gospodarczym.

      Student dziennikarstwa i komunikacji społecznej I stopnia może wybrać jedną z dwóch opcji:

      Student będzie mógł rozwijać swoją twórczą aktywność w kołach naukowych, będzie mógł współorganizować wydarzenia kulturalne, współredagować pisma i programy studenckie. Może też – w ramach programu Erasmus+ – studiować przez jeden semestr w którejś z naszych zagranicznych uczelni partnerskich.

      Absolwent studiów uzyskuje stopień licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) lub do rozpoczęcia kariery zawodowej (zgodnie z wybraną specjalnością).Dodano: 2019-03-25 11:33:00