DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  


Oferta edukacyjna - Studia stacjonarne II stopnia


FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ DYDAKTYK MEDIALNY W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH

Charakterystyka specjalności dydaktyk medialny w zakresie nauk humanistycznych:

 • konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wymusza wprowadzenie nowoczesnych technik nauczania;
 • komputerowo wspomagane nauczanie ma wiele zalet w stosunku do nauczania tradycyjnego – umożliwia kształcenie bez odrywania pracownika od stanowiska pracy, pozwala dostosować tempo, czas i miejsce szkolenia do potrzeb osoby uczącej się, wreszcie pozwala dostosować przebieg nauczania do indywidualnych zdolności i upodobań; 
 • dydaktyk medialny to osoba, która potrafi zgromadzić i dokonać wyboru materiału (z przeznaczeniem dla osób uczących się);
 • dydaktyk medialny to ekspert w dziedzinie stanowiącej przedmiot kursu (ekspert dziedzinowy);
 • dydaktyk medialny organizuje cały proces tworzenia e-kursu: jako ekspert dziedzinowy sugeruje charakter materiałów ilustracyjnych, sposoby sprawdzania postępów uczących się i ich oceny, ale przede wszystkim jest odpowiedzialny za zaprojektowanie możliwych sposobów przetwarzania zawartego w kursie materiału (kolejności, powtórzeń itp.), czyli tak zwanego scenariusza kursu;
 • przygotowany przez eksperta materiał zostaje przekształcony w formę, która może być wykorzystana we wspomaganym komputerowo nauczaniu.


Dydaktyk medialny:

 • zna narzędzia do tworzenia e-kursu;
 • potrafi stworzyć ogólną koncepcję e-kursu;  
 • przygotowuje i porządkuje wszystkie potrzebne materiały do e-kursu;
 • opracowuje szczegółowy scenariusz e-kursu;
 • ustala kolejność i formę przekazywanych materiałów (e-dydaktyk);
 • tworzy kolejne moduły e-kursu (e-dydaktyk);
 • testuje  e-kursy w proponuje w ich obrębie modyfikacje.


Perspektywy zawodowe:

Absolwent/ka studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra filologii polskiej o specjalności dydaktyk medialny w zakresie nauk humanistycznych. Absolwenci studiów zyskują uprawnienia do pracy w  placówkach oświatowych oraz firmach zajmujących się prowadzeniem szkoleń i kursów e-learningowych.

Specjalność nie daje uprawnień pedagogicznych, aczkolwiek w programie studiów występują zajęcia z zakresu pedagogiki i psychologii.

Praktyki i warsztaty:  w placówkach oświatowych oraz firmach zajmujących się prowadzeniem szkoleń i kursów e-learningowych (30 godzin po roku I).Dodano: 2016-07-18 16:54:44PROPONOWANE SPECJALNOŚCI I SPECJALIZACJE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

       Proponowane przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego specjalizacje i specjalności można dowolnie łączyć na danym poziomie studiów, zgodnie z ustalonymi warunkami, z innymi specjalnościami prowadzonymi na studiach magisterskich. W trakcie studiów studenci filologii polskiej wszystkich specjalności i specjalizacji mogą rozwijać swoje pasje, brać udział w spotkaniach literackich, redagować czasopisma, uczestniczyć w pracach różnych sekcji kół naukowych.


FILOLOGIA POLSKA, JĘZYK POLSKI, SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA

  Czytaj opis administracyjny »

  Plan studiów »

 

FILOLOGIA POLSKA, JĘZYK POLSKI, SPECJALNOŚĆ DODATKOWA WIEDZA O KULTURZE

  Czytaj opis administracyjny »

  Plan studiów »

 

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

  Czytaj opis administracyjny »

  Plan studiów »

 

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ EDYTORSTWO

  Czytaj opis administracyjny »

  Czytaj opis przygotowany przez studentów »

  Plan studiów »

 

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ KULTURA I NOWE MEDIA

  Czytaj opis administracyjny »

  Czytaj opis przygotowany przez studentów »

  Plan studiów »

 

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ ASYSTENT KADR ZARZĄDZAJĄCYCH I ELIT POLITYCZNYCH

  Czytaj opis administracyjny »

  Plan studiów »

 

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ BIBLIOTEKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ NAUKOWĄ

  Czytaj opis administracyjny »

  Plan studiów »

 

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ DYDAKTYK MEDIALNY 

  Czytaj opis administracyjny »

  Plan studiów »

 

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA (Siatka przedmiotów wspólnych dla wszystkich specjalności)

 

Oferowane przez nas specjalności są ściśle skorelowane ze współczesnym rynkiem pracy.Dodano: 2015-03-10 10:45:36