DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  


Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w Okręgu Podkarpackim


Protokół Nr II a

Na zebraniu jurorów Komitetu Okręgowego OLiJP w Rzeszowie w dniu 17 lutego 2017 r. – na podstawie wyników części literackiej i językowej – wytypowano kandydatów do etapu ustnego. Do eliminacji ustnych zostali zakwalifikowani następujący uczniowie, którzy w obydwu częściach eliminacji pisemnych uzyskali wymaganą regulaminem liczbę punktów:

Lp.  Nazwisko Imię Klasa Szkoła  Miejscowość
1. Bar Agnieszka III ZS Drog.-Geod.i Lic. Jarosław
2. Biedka Klaudia III I LO Krosno
3. Bogacz Anna III III LO Rzeszów
4. Chmiel Monika II I LO Rzeszów
5. Chuchra Gabriela II LO Przeworsk
6. Cupryk Aleksandra II I LO Sanok
7. Froń Aneta II LO Strzyżów
8. Jezuit Wiktoria II LO Sióstr Prezentek Rzeszów
9. Kolanko Aleksandra II I LO Krosno
10. Kusiak Paweł III II LO Krosno
11. Kuźniar Kamila II LO Sióstr Prezentek Rzeszów
12. Niziołek Aleksandra II I LO Krosno
13. Olszewska Łucja III LO Sióstr Prezentek Rzeszów
14. Piechota Aleksandra III II LO Mielec
15. Przyprawa Zofia I I LO Krosno
16. Sikoń Barbara III Katolickie LO Tarnobrzeg
17. Skaza Aleksandra III I LO Mielec
18. Sroka Emilia III LO Sióstr Prezentek Rzeszów
19. Szczurek Anna I I LO Krosno
20. Tokarz Dominika II LO Sióstr Prezentek Rzeszów
21. Uszko Natalia II I LO Dębica

 

Eliminacje ustne odbędą się 4 marca 2017 r. w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. Rejtana 16C – Instytut Filologii Polskiej.
Początek  zawodów – godz. 8.35.
Harmonogram rozmów zostanie podany na stronie Komitetu Okręgowego OLiJP
w Rzeszowie w tygodniu poprzedzającym eliminacje ustne.

Prace pisemne zostaną udostępnione do wglądu uczestnikom eliminacji pisemnych 24.02.2017 r. (piątek) w godzinach 14.00-16.00, pokój 107, Instytut Filologii Polskiej, al. Rejtana 16C.

Dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR
Przew. KO OLiJP w rzeszowieDodano: 2017-02-20 08:30:37Ważne!

Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do XLVII OLiJP są zobowiązani do pilnego założenia własnego konta i rejestracji na stronie głównej OLiJP (www.olijp.pl) – do dnia 10.01.2017 r.

Wszelkie instrukcje są zamieszczone na stronie Komitetu Głównego. W przypadku trudności z utworzeniem konta i zalogowaniem się proszę kontaktować się z Kierownikiem organizacyjnym olimpiady:
nicinski.k@gmail.com

Eliminacje okręgowe (pisemne) odbędą się 11 lutego 2017 r. w salach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ul. Rejtana 16C.
Początek zawodów – godz. 9.00, zakończenie – ok. 15.30.

Przypominamy, że uczestnicy zmagań olimpiadowych zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu tożsamości.

Komitet Okręgowy w Rzeszowie przewiduje konsultacje z zakresu historii literatury i nauki o języku.
Konsultacje te odbędą się w dniu 28 stycznia 2017 r. w godz. 9.00-10.30 (nauka o języku) i 11.00-12.30 (historia literatury) w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w sali 110.

Informujemy, że wgląd do wszystkich weryfikowanych prac przygotowawczych będzie możliwy w dniu 16 stycznia od godz. 14.00 do 17.00 w Instytucie Filologii Polskiej UR, p. 107.
W podanym terminie będzie można również uzyskać informacje telefonicznie pod numerami: 693-204-860, 17-872-12-38.

Przewodniczący KO
Dr hab. Zenon Ożóg prof. URDodano: 2017-01-09 17:01:33Lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych XLVII OLiJP
ze szkół województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2016/2017
Okręg Rzeszów


WYNIKI

Lp. Nazwisko Imię Klasa Szkoła Miejscowość Temat L. pkt.
1. Uszko Natalia II I LO Dębica 1 45
2. Magiera Patrycja III I LO Dębica 3 54
3. Bar Agnieszka III ZS Drog.-Geod. i Lic. Jarosław 1 53
4. Więcek Karolina III I LO Jasło 2 45
5. Kolanko Aleksandra II I LO Krosno 3 56
6. Boczar Daria II I LO Krosno 3 54
7. Szczurek Anna I I LO Krosno 3 46
8. Niziołek Aleksandra II I LO Krosno 6 52
9. Dajakaj Adrian II I LO Krosno 7 56
10. Zborowska Alicja III I LO Krosno 6 45
11. Biedka Klaudia III I LO Krosno 6 47
12. Przyprawa Zofia I I LO Krosno 2 45
13. Lisak Jagoda II I LO Krosno 3 54
14. Jaklewicz Katarzyna III I LO Krosno 3 45
15. Delimata Klaudia II I LO Krosno 3 55
16. Moskal Amanda III I LO Krosno 1 45
17. Mączyński Mieszko II I LO Krosno 2 57
18. Głód Eryka I II LO Krosno 6 45
19. Prajznar Magdalen I II LO Krosno 1 45
20. Kusiak Paweł III II LO Krosno 6 48
21. Jachym Celina III III LO Krosno 8 50
22. Rejman Julia I I LO Łańcut 8 46
23. Cieślachowska Karolina I I LO Łańcut 9 45
24. Skaza Aleksandra III I LO Mielec 3 52
25. Piechota Aleksandra III II LO Mielec 6 56
26. Chelowicz Justyna III ZSTechn.4 Mielec 1 58
27. Chuchra Gabriela II LO Przeworsk 2 45
28. Sołtys Bernadetta III I LO Rzeszów 5 56
29. Zarzeczna Natalia III I LO Rzeszów 2 56
30. Chmiel Monika II I LO Rzeszów 2 56
31. Hajder Dominik I I LO Rzeszów 8 48
32. Kuczeriawa Anita III II LO Rzeszów 2 48
33. Kloc Katarzyna III III LO Rzeszów 1 55
34. Kogut Maciej III III LO Rzeszów 1 50
35. Bogacz Anna III III LO Rzeszów 8 45
36. Jezuit Wiktoria II LO Sióstr Prezentek Rzeszów 9 49
37. Kuźniar Kamila II LO Sióstr Prezentek Rzeszów 1 60
38. Mamak Marta II LO Sióstr Prezentek Rzeszów 6 46
39. Olszewska Łucja III LO Sióstr Prezentek Rzeszów 2 56
40. Sroka Emilia III LO Sióstr Prezentek Rzeszów 6 55
41. Tokarz Dominika II LO Sióstr Prezentek Rzeszów 6 46
42. Cupryk Aleksandra II I LO Sanok 2 55
43. Michno Witold II II LO Sanok 8 46
44. Froń Aneta II LO Strzyżów 3 58
45. Krawczyk Wojciech II Samorządowe LO Stalowa Wola 1 45
46. Abram Angelika II I Społ. LO Tarnobrzeg 1 55
47. Pakulska Karolina II I Społ. LO Tarnobrzeg 3 58
48. Paszta Michał I I Społ. LO Tarnobrzeg 8 55
49. Uzar Katarzyna Julia II I Społ. LO Tarnobrzeg 2 54
50. Sikoń Barbara III Katolickie LO Tarnobrzeg 2 48

Przewodniczący KO OLiJP
dr hab. prof. UR Zenon OżógDodano: 2017-01-09 16:59:34ETYKA SŁOWA - ZAPROSZENIE NA WYKŁADY

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytetu Rzeszowskiego
zapraszają
uczestników XLVII OLiJP i maturzystów na wykłady z zakresu etyki słowa.

Wykłady wygłoszą: prof. UR dr hab. Grażyna Filip – Kierownik Zakładu Retoryki i Pragmatyki Komunikacyjnej IFP UR i prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Kierownik Zakładu Języka Polskiego IFP UR.

Wykłady odbędą się 3.12.2016 r. (sobota) od godz. 9.00 w Instytucie Filologii Polskiej, Sala nr 110
(I piętro, bud. A1)

Tematy wykładów:

  1. Między grzecznością a niegrzecznością – etyczne aspekty języka.
  2. Sposoby deprecjacji drugiej osoby – nieetyczne gry językowe.
  3. O „narracji negacji” i innych natrętach językowych na przykładzie wypowiedzi w mediach.

 Przew. KO OLiJP w Rzeszowie
Dr hab. prof. UR Zenon OżógDodano: 2016-11-25 12:40:19Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Rzeszowie
oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
zapraszają

nauczycieli języka polskiego na spotkanie konsultacyjne, na którym będą omawiane zagadnienia merytoryczne i organizacja XLVII edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
Zebranie odbędzie się w dniu 8 listopada 2016 roku o godz. 14.45 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (Budynek A1, parter).

Sekretarz Komitetu Okręgowego
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
w Rzeszowie

mgr Irena Stryjkowska

Przewodniczący Komitetu Okręgowego
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
w Rzeszowie

prof. UR dr hab. Zenon OżógDodano: 2016-10-25 10:15:35Konkurs Sienkiewiczowski

W 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza został przeprowadzony konkurs historycznoliteracki dla młodzieży liceum i ostatniej klasy gimnazjum poświęcony biografii  i  twórczości pisarza.

Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego.

W dniu 6 września odbyły się w Warszawie eliminacje centralne. Z naszego okręgu do tego etapu zostało zakwalifikowanych 7.  uczestników.

Tytuł i dyplom laureata oraz główną nagrodę – wyjazd do Rzymu – zdobyła Agata Froń – uczennica kl. II  LO w Strzyżowie, nauczyciel-opiekun: mgr Mirosław Czarnik


Tytuły i dyplomy finalistów uzyskali:  

Lp. Imię i Nazwisko klasa Szkoła Nauczyciel/Opiekun
1. Agnieszka Bar III ZS Drogowo-Geodezyjnych
 i Licealnych w Jarosławiu
mgr Marzena Martynowicz
2. Krystian Fejkiel III I LO w Krośnie dr Zofia Bartecka-Prorok
3. Jędrzej Habrat III I LO w Krośnie dr Zofia Bartecka-Prorok
4. Kamila Kuźniar II LO Sióstr Prezentek w Rzeszowie mgr Aneta Wojciechowska
5. Aleksandra Piechota III II LO w Mielcu dr Edyta Gracz-Chmura
6. Mateusz Wiater I LO w Strzyżowie mgr Mirosław Czarnik


Gratulujemy laureatce i finalistom. ich nauczycielom i szkołom oraz życzymy dalszych sukcesów w najbliższej edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Zenon Ożóg – przew. KO OLiJP w RzeszowieDodano: 2016-10-11 10:36:57[ 1 ] [ 2 ] Następne »