DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  


Organizacja roku


Rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018
(studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
kierunki filologia polska oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna


      Rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018 w Instytucie Filologii Polskiej UR odbędzie się 03.10.2017 r. zgodnie z poniższym harmonogramem. Jest to dzień przeznaczony na spotkania z Dziekanem Wydziału Filologicznego, Dyrekcją IFP, opiekunami lat, wpisy na semina­ria, zapoznanie się z tokami studiów, wybór specjalności, wykładów monograficznych, zajęć fakultatywnych oraz szkolenia biblioteczne. Decyzją Pani Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UR zajęcia dydaktyczne w tym dniu zostają zawieszone.

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU AKADEMICKIEGO »Dodano: 2017-09-22 08:35:26Rok akademicki 2017/2018 - ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE NR 43/2017 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2017/2018Dodano: 2017-06-29 13:07:44Problematyka seminariów licencjackich i magisterskich w roku akad. 2017/2018

FILOLOGIA POLSKA, STUDIA LICENCJACKIE

Osoby zainteresowane seminariami z zakresu językoznawstwa mogą dokonać wyboru pośród seminariów zaproponowanych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

 

FILOLOGIA POLSKA, STUDIA MAGISTERSKIE

  • prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

  • prof. dr hab. Stanisław Uliasz

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, STUDIA LICENCJACKIE

Osoby zainteresowane seminariami z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa mogą dokonać wyboru pośród seminariów zaproponowanych dla kierunku filologia polska.Dodano: 2017-06-14 14:11:37Dokumenty dydaktyczne

Dokumenty dydaktyczne (programy studiów – sylabusy) dla kierunku filologia polska znajdują się w zakładce Studia / Filologia polska / Jakość kształcenia.

Dokumenty dydaktyczne dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdują się w zakładce Studia / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Jakość kształcenia.Dodano: 2016-09-22 09:13:08Opiekunowie lat, rok akademicki 2016/2017

Studia stacjonarne (filologia polska):

I FP – dr Wojciech Maryjka
II FP – dr Jolanta Kowal
III FP – dr Anna Jamrozek-Sowa
I/2. st. FP – dr hab. Ewa Oronowicz-Kida
II/2. st. FP – dr Elżbieta Mazur


Studia stacjonarne (dziennikarstwo i komunikacja społeczna):

I DZiKS – dr Magdalena Patro-Kucab
II DZiKS – dr Robert Słabczyński

 

Studia niestacjonarne:

II FP/2. st. FP – dr Elżbieta Kozłowska  Dodano: 2016-09-21 12:55:57