DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Organizacja roku


Propozycja obsady seminariów licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2019/2020

rok III STUDIA LICENCJACKIE
(dla kierunków filologia polska oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna)

 • dr Wojciech Birek
 • dr hab. prof. UR Anna Jamrozek-Sowa
 • dr Jarosław Kinal
 • dr hab. prof. UR Wioletta Kochmańska
 • dr hab. prof. UR Elżbieta Mazur
 • dr hab. prof. UR Marek Nalepa
 • dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida 
 • dr Tadeusz Półchłopek
 • dr hab. prof. UR Anna Wal
 • dr Jan Wolski

 

rok I STUDIA MAGISTERSKIE
(dla kierunków filologia polska oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna)

 • prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
 • dr hab. prof. UR Janusz Pasterski
 • dr hab. prof. UR Dorota Karkut
 • dr hab. Magdalena Patro-Kucab
 • dr hab. prof. UR Marek Stanisz
 • dr hab. prof. UR Bożena Taras
 • prof. dr hab. Stanisław Uliasz

 

rok II
(dla kierunków filologia polska)

 • prof. dr hab. Jolanta Pasterska
 • prof. dr hab. Stanisław Uliasz
 • dr hab. prof. UR Jolanta Kowal
 • dr hab. prof. UR Mariusz Chrostek

 

rok II
(
dla kierunków dziennikarstwo i komunikacja społeczna)

 • prof. dr hab. Grażyna Filip
 • dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg
 • dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka
 • dr hab. Agata Paliwoda


Dodano: 2019-07-02 14:33:26Przedmioty do wyboru kierunek filologia polska studia 2. stopnia rok akademicki 2018/2019

Rok II
Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IPiD student/ka wybiera 2 przedmioty (wybór z dowolnego modułu). 

  W semestrze III:

A. Moduł literaturoznawczy:

A1) Literatura i mity  – dr hab. prof. UR J. Rusin

A2 Warsztaty krytycznoliterackiedr A. Jamrozek-Sowa

B. Moduł językoznawczy:

----

C. Moduł kulturoznawczo-metodyczny:

C1) Organizacja pracy nauczyciela polonisty  – dr A. Kucharska-Babula 

C2) Nauczanie integrujące w edukacji polonistycznej dr hab. Karkut

C3) Współczesna kultura literackadr  S. Dłuski

  W semestrze IV:

A. Moduł literaturoznawczy:

A1) Literatura i filozofia –  dr hab. prof. UR J. Rusin         

A2) Interpretacja i pragmatyka odbioru dzieła literackiego –  dr hab. A. Paliwoda

B. Moduł językoznawczy:

B1)  Wprowadzenie do onomastyki  –  dr  hab. prof. UR E. Oronowicz-Kida

C. Moduł kulturoznawczo-metodyczny:

----

Przedmioty do wyboru (sylabusy):
http://ipid.ur.edu.pl/dokumenty/KRK/krk_studia_2st_2014-2015/11.2st.krk2014.pdfDodano: 2018-10-03 09:29:09Przedmioty do wyboru kierunek filologia polska studia 1. stopnia, rok akademicki 2018/2019

Rok I
Przedmioty do wyboru:

W ramach Konwersatorium do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

W semestrze I:

a.  Regionalizm  i lokalizm w Unii Europejskiej  – dr hab. prof. UR M. Stanisz
b. Specyfika językowa regionu dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida

Rok III
Przedmioty poszerzające wiedzę:

W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium:

W semestrze V:

A. Warsztaty reżyserskie – mgr S. Ożóg – przedmiot przeniesiony na sem. letni
B. Literatura pośród sztuk  – dr hab. prof. UR J. Rusin

W semestrze VI:

A. Gatunki wypowiedzi w praktyce szkolnej dr D. Hejda
B. Krytyka literacka – dr hab. prof. UR J. Pasterski

 

Przedmioty do wyboru (sylabusy):
http://ipid.ur.edu.pl/dokumenty/KRK/krk_studia_1st_2014-2015/11c.krk2014.pdfDodano: 2018-10-02 14:50:59Przedmioty do wyboru kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna rok akademicki 2018/2019

Rok I
Przedmioty do wyboru:

W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

   W semestrze I:

 1. Specyfika językowa regionudr hab. prof. UR E. Oronowicz-Kida
 2. Regionalizm  i lokalizm w Unii Europejskiejdr hab. prof. UR M. Stanisz
 3. Tożsamość regionu – podkarpackie mity i symbole dr T. Półchłopek

   W semestrze II:

 1. Media regionalne i lokalne  – dr Wojciech Maryjka 
 2. Kultura regionu  – dr hab. prof. UR E. Oronowicz-Kida


Rok II
Przedmioty do wyboru:

W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

   W semestrze III:

 1.  Język w relacjach społecznychdr U. Gajewska
 2. Kultury pogranicza dr T. Półchłopek
 3. Uniwersalizm i pluralizm kultury Europy dr hab. prof. UR M. Stanisz

   W semestrze IV:

 1.  Formy narracji graficznej  – dr M. Żmuda
 2. Warsztat felietonu  –  dr hab. prof. UR A. Jakubowska-Ożóg


Rok III
Przedmioty poszerzające wiedzę:

W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium:

   W semestrze V:

 1.  Analiza i ewaluacja gierdr M. Żmuda
 2. Współczesne życie artystyczne dr A. Jamrozek-Sowa

   W semestrze VI:

 1. Warsztat krótkich form prasowych  – dr U. Gajewska
 2. Wywiad – warsztaty – dr D. Hejda

 

Przedmioty do wyboru - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - problematykaDodano: 2018-10-02 14:50:08Wykaz przedmiotów (praca roczna), rok akademicki 2018/2019

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

  Studenci pierwszego roku piszą pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:  

 • literatura staropolska;
 • literatura oświeceniowa;
 • poetyka;
 • analiza dzieła literackiego;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • wiedza o kulturze;
 • podstawy dydaktyki (tylko studenci specjalizacji nauczycielskiej);
 • historia książki (tylko studenci specjalności edytorskiej);
 • podstawy tekstologii (tylko studenci specjalności edytorskiej).


  Studenci drugiego roku
 piszą pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:    

 • literatura romantyzmu;
 • literatura pozytywizmu;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • gramatyka historyczna języka polskiego;
 • leksykologia i leksykografia;
 • analiza dzieła literackiego;
 • współczesna kultura miasta i regionu (tylko studenci specjalizacji nauczycielskiej);
 • metodyka nauczania literatury i języka polskiego (tylko studenci specjalizacji nauczycielskiej);
 • retoryka i erystyka (tylko studenci specjalności edytorskiej);
 • język promocji i reklamy (tylko studenci specjalności edytorskiej).

 Dodano: 2018-10-02 14:40:39Projekt specjalizacyjny 2018/2019 KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia 1. stopnia, rok I
  Studenci pierwszego roku przygotowują projekt specjalizacyjny z jednego spośród następujących przedmiotów:

 • Językoznawstwo pragmatyczne (tylko studenci specjalności reklama, concierge, PR);
 • Kultura języka;
 • Pracownia prasowa;
 • Strategia i narzędzia promocji miasta i regionu (tylko studenci specjalności reklama, concierge, PR);
 • Wprowadzenie do infobrokeringu (tylko studenci specjalności media i broker informacji);
 • Współczesne media w Polsce z lektoratem prasy krajowej.

 
Studia 1. stopnia, rok II
  Studenci drugiego roku przygotowują projekt specjalizacyjny z jednego spośród następujących przedmiotów:

 • Emisja głosu ze sztuką czytania;
 • Kultura języka;
 • Nowoczesne źródła informacji (tylko studenci specjalności broker informacji);
 • Pracownia radiowa;
 • Pracownia telewizyjna;
 • Współczesne media w Polsce z lektoratem prasy krajowej;
 • Wystąpienia publiczne i teksty użytkowe (tylko studenci specjalności reklama, concierge, PR).


Studia 2. stopnia, rok I

  Studenci pierwszego roku przygotowują projekt specjalizacyjny z jednego spośród następujących przedmiotów:

 • Pragmatyka językowa;
 • Warsztat bibliograficzno-dokumentacyjny prasoznawcy;
 • Produkcja medialna;
 • Emisja, estetyka i higiena głosu.

 

WYTYCZNE DO PROJEKTU SPECJALIZACYJNEGO
Dla studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna:


Czytaj więcej »


Dodano: 2018-10-02 14:37:50Tematyka wykładów monograficznych dla I i II roku FP, st. 1. stopnia, sem. zimowy, 2018/2019:

 1. dr hab. prof. UR Mariusz Chrostek:

  1. Motyw więzienia i Syberii w literaturze polskiej XIX i początku XX wieku.
  2. Od Bogusławskiego do Zapolskiej. Teatr i dramat polski w latach 1795-1914.
 2. dr hab. prof. UR Elżbieta Mazur, Ekfrazy i konteksty kulturowe literatury XX i XXI wieku;

 3. dr hab. Agata Paliwoda, Wybrane zagadnienia literatury emigracyjnej;

 Dodano: 2018-10-02 14:27:23Tematyka wykładów monograficznych dla I i II roku FP oraz PS, st. 1. stopnia, sem. letni, 2018/2019:

 1. dr hab. prof. UR Janusz Pasterski, Tradycja antyczna w literaturze polskiej XX i XXI wieku;

 2. dr hab. prof. UR Roman Magryś, Sarmatyzm, sarmatyzm oświecony i oświecenie w epoce stanisławowskiej;

 3. dr Danuta Hejda, Tożsamość regonu - podkarpackie mity i symbole;Dodano: 2018-10-02 14:26:45Ważne informacje (opłaty, indeks, legitymacja, rachunki itp.)

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologicznyDodano: 2018-10-02 13:23:27Problematyka seminariów licencjackich i magisterskich w roku akad. 2018/2019

FILOLOGIA POLSKA, STUDIA LICENCJACKIE *


FILOLOGIA POLSKA, STUDIA MAGISTERSKIE *


* Osoby zainteresowane seminariami z zakresu językoznawstwa mogą dokonać wyboru pośród seminariów zaproponowanych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.


DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, STUDIA LICENCJACKIE *


DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, STUDIA MAGISTERSKIE *


* Osoby zainteresowane seminariami z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa mogą dokonać wyboru pośród seminariów zaproponowanych dla kierunku filologia polska.Dodano: 2018-10-01 09:26:05Organizacja roku akademickiego 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 22/2018 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 26.06.2018 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2018/2019Dodano: 2018-09-10 08:51:34Dokumenty dydaktyczne

Dokumenty dydaktyczne (programy studiów – sylabusy) dla kierunku filologia polska znajdują się w zakładce Studia / Filologia polska / Jakość kształcenia.

Dokumenty dydaktyczne dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdują się w zakładce Studia / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Jakość kształcenia.Dodano: 2016-09-22 09:13:08