DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Pracownia Literatury Polskiej poza Krajem


Pracownia Literatury Polskiej poza Krajem

      Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 1994 roku powołana została do życia Pracownia Literatury Emigracyjnej, która umiejscowiona została w strukturze Zakładu Literatury Polskiej XX Wieku. Kierowania nią podjął się prof. dr hab. Zbigniew Andres, zaś od roku 2009 czyni to dr Jan Wolski. Przemiany sytuacji społecznej i demograficznej, a co za tym idzie przesuwanie się punktów orientacyjnych i środków ciężkości w problematyce badawczej, spowodowało konieczność uściślenia i uwspółcześnienia obszarów poddawanych literaturoznawczej refleksji przez doprecyzowanie nazwy, a zarazem obszaru badawczego Pracowni. Od 2010 roku jest to: Pracownia Literatury Polskiej poza Krajem.


Czytaj więcej »


Dodano: 2012-10-16 14:07:09C e l e   P r a c o w n i

  • wieloaspektowe badania literackie, czasopiśmiennicze i dokumentalne tekstów powstałych poza granicami Kraju po roku 1939;

  • tworzenie warsztatu badawczego służącego specyfice literatury emigracyjnej i powstającej za granicą;

  • koordynowanie działań oraz integrowanie środowiska badaczy zajmujących się tą problematyką, zarówno w wymiarze macierzystych: Zakładu, Instytutu, Uniwersytetu, jak środowisk innych jednostek czy instytucji w kraju i poza jego granicami;

  • realizowanie projektów badawczych własnych i we współpracy z innymi ośrodkami, planowanie konferencji naukowych, spotkań tematycznych, edycji tekstów;

  • gromadzenie księgozbioru i archiwaliów z zakresu tematyki badawczej.

dr Jan WolskiDodano: 2012-10-16 14:04:13