DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Pracownicy Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR


Imię i Nazwisko pracownika nr pok. nr telefonu
do pokoju
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg 116 17 872 12 43
prof. dr hab. Jolanta Pasterska 132 17 872 12 47
prof. dr hab. Stanisław Uliasz 133 17 872 12 41
dr hab. prof. UR Mariusz Chrostek 104 17 872 12 35
prof. dr hab. Grażyna Filip 138 17 872 12 37
prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg 108 17 872 12 39
dr hab. prof. UR Urszula Kopeć 110A 17 872 13 23
dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg 104 17 872 12 35
dr hab. prof. UR Roman Magryś 122 17 872 12 32
dr hab. prof. UR Marek Nalepa 121 17 872 12 31
dr hab. prof. UR Zenon Ożóg 107 17 872 12 38
dr hab. prof. UR Janusz Pasterski 107 17 872 12 38
dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek 106 17 872 12 36
dr hab. prof. UR Joanna Rusin 104 17 872 12 35
dr hab. prof. UR Marek Stanisz 104 17 872 12 35
dr hab. prof. UR Bożena Taras 131 17 872 12 48
dr hab. prof. UR Anna Wal 106 17 872 12 36
dr Wojciech Birek 139 17 872 12 42
dr Ewa Błachowicz 131 17 872 12 48
dr Stanisław Dłuski 107 17 872 12 38
dr hab. Urszula Gajewska 131 17 872 12 48
dr Danuta Hejda 123 17 872 12 33
dr hab. prof. UR Anna Jamrozek-Sowa 107 17 872 12 38
dr hab. prof. UR Dorota Karkut 109 17 872 12 40
dr hab. prof. UR Wioletta Kochmańska 119 17 872 12 45
dr hab. prof. UR Jolanta Kowal 122 17 872 12 32
dr Elżbieta Kozłowska 123 17 872 12 33
dr hab. Agata Kucharska-Babula 109 17 872 12 40
dr Małgorzata Kułakowska 115 17 872 12 46
dr Arkadiusz Luboń
139 17 872 12 42
dr hab. prof. UR Elżbieta Mazur 123 17 872 12 33
dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka 115 17 872 12 46
dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida 115 17 872 12 46
dr hab. prof. UR Agata Paliwoda 106 17 872 12 36
dr hab. prof. UR Magdalena Patro-Kucab 108 17 872 12 39
dr hab. prof. UR Tadeusz Półchłopek 123 17 872 12 33
dr Robert Słabczyński
115 17 872 12 46
dr hab. prof. UR Grzegorz Trościński
122 17 872 12 32
dr Jan Wolski 107 17 872 12 38
dr Justyna Majchrowska 138 17 872 12 37
dr Krystyna Gielarek-Gorczyca 108 17 872 12 39
dr Michał Żmuda 139 17 872 12 42
dr Wojciech Maryjka 104 17 872 12 35
mgr Małgorzata Bożek 138 17 872 12 37
mgr Stanisław Ożóg
131 17 872 12 48